Stýská se kočkám? Jsou smutné, když jsou doma samy?

Jste v práci nebo na dovolené a těšíte se domů, kde na vás čeká váš milovaný kočičí společník.

Stýská se vám po něm a přemýšlíte o tom, jestli se má dobře a možná trochu pociťujete výčitky, že jste ho nechali doma samotného.

Vaše kočka je pro vás důležitou součástí vašeho života. Vytvořili jste si s ní silné emocionální pouto a neradi ji opouštíte, i když jdete do práce nebo jedete na krátkou dovolenou.

Ale otázkou je, jestli má vaše kočka stejné pocity jako vy.

Jak kočky vnímají odloučení? Stýská se kočkám? Je vaše kočka smutná, když je doma sama?

Existuje výzkum, který dokazuje, že kočky si skutečně dokážou vytvořit emocionální pouto se svým majitelem, po kterém se jí může stýskat, když je pryč.

Kočky sice nemusí dávat najevo, že se jim stýská, stejným způsobem jako psi, ale to neznamená, že nepociťují stejné pocity a že jsou lhostejné.

Ano, kočky jsou nezávislejší a soběstačnější než psi, opět to ale neznamená, že kočky nemohou mít silné pouto s člověkem.

Někteří se dokonce domnívají, že kočka vyžaduje mnohem méně péče a že jí stačí zajistit jídlo a záchod, aby byla spokojená a šťastná.

Ale i kočky mají jiné potřeby, přestože nevyžadují venčení jako psi (i když s nimi můžete samozřejmě chodit ven).

Kočky potřebují fyzickou aktivitu a duševní stimulaci, aby se cítily šťastné a mohly uspokojit svůj lovecký instinkt. Stejně tak chtějí vaši lásku, péči a kvalitně strávený čas.

Pokud kočka od vás nedostává, co potřebuje, může se u ní objevit problémové chování jako je ničení nábytku, agresivita, močení mimo záchod, apod.

Stýská se kočkám, když nejste doma?

Kočkám se pravděpodobně stýká po jejich majitelích, když jsou doma samy. Může se jim stýskat zdravým i nezdravým způsobem.

Odpověď na tuto otázku nemusí být úplně jednoznačná.

Vzájemně prospěšný vztah mezi člověkem a kočkou začal před několika tisíci lety, když se kočky začaly usazovat na statcích a ochraňovaly obilí před myšmi a jinými hlodavci.

Poté se kočky stávaly i pasažéři na lodích a netrvalo dlouho, než kočky získaly povolení ke vstupu do našich domovů a srdcí. Kočky se staly domácími mazlíčky a součástí našich domovů.

Pes se s člověkem vyvíjel o poznání delší dobu a záměrně u něj byly vyšlechtěny žádoucí vlastnosti jako je poslušnost a touha se zavděčit.

Přestože se kočky postupem času začaly více a více podobat psům, neznamená to, že vykazují stejné vlastnosti a chování vůči člověku jako psi.

U psa bylo už dříve prokázáno, že si s člověkem dokáže vytvořit vztah založený na jistotě nebo nejistotě.

U kočky se předpokládalo, že si s člověkem takovéto úzké pouto vytvořit nedokáže.

Zažitou představou bylo, že kočka je rezervovaná, odtažitá, příliš nezávislá a nad vším povznesená.

Nedávná studie však tuto mylnou představu o lhostejné kočce vyvrátila.

V této studii se ukázalo, že kočky stejně jako psi a miminka si se svým člověkem vytvářejí silné pouto založené buď na jistotě, nebo nejistotě.

Pokud byste pečovali o kotě od jeho narození a krmili jste ho místo jeho kočičí matky, pak z něho s velkou pravděpodobností vyroste kočka, která bude na lidské podněty reagovat způsobem, kterým většina ostatních koček reagovat nebude.

Tato koťata mohou pak pociťovat mnohem silnější připoutanost ke svému člověku, protože na něj nahlížejí více mateřským způsobem než koťata, o která pečovala jejich kočičí matka.

Dalším důležitým obdobím v socializaci kotěte je tzv. citlivá neboli kritická fáze sociálního vývoje, která probíhá od dvou do devíti týdnů věku kotěte.

Během tohoto kritického období se kotě hodně učí ohledně sociálního chování a tyto znalosti si přenáší do dospělosti.

Pokud je kotě se svou matkou a sourozenci, učí se, jak si má správně hrát a jak vycházet s ostatními kočkami.

Pokud v tomto období není vůbec v kontaktu s člověkem, může pak být vůči lidem rezervovanější a bude těžší získat si jeho důvěru.

Je pravděpodobné, že tyto kočky nebudou mít tak očividný vztah připoutanosti vůči člověku.

To, jak byla vaše kočka socializovaná v raném věku, může mít vliv na to, jak se jí bude po vás stýskat, když nebudete doma.

Jak dává kočka najevo svůj stesk po vás?

Každá kočka může svůj stesk po majiteli vyjádřit jiným způsobem. Nejlépe to poznáte z reakce vaší kočky po vašem návratu domů.

Stesk je velmi subjektivní pojem, který je těžko změřitelný.

Jak hodně se kočce stýská? Jak poznáte, že se vaší kočce po vás stýskalo?

Vaše kočka může svůj stesk dávat najevo odlišným způsobem. Má vaše kočka přehled o tom, kde se právě nacházíte, když jste doma?

Když se podíváte dolů nebo když někam jdete, je vám vaše kočka neustále v patách?

Některé kočky mají se svým majitelem vazbu založenou na jistotě, zatímco jiné mohou pociťovat nejistotu a může se u nich projevovat separační úzkost, když nejste doma.

Vaší kočce se v každém případě po vás stýská, především, když jste v práci mnoho hodin denně a vaše kočka je doma sama.

Pokud jste dříve pracovali z domova a najednou začnete chodit do práce, můžete si být jisti, že se vaší kočce po vás stýská, když jste pryč.

Každá kočka je jedinečná a může projevovat svůj stesk po vás jiným způsobem.

Ovšem existují určité projevy chování, kterým vám vaše kočka dává najevo, že se jí po vás stýskalo, a kterým vám projevuje radost, když se vrátíte domů.

1. Láskyplné chování

Některé projevy kočičí lásky jsou očividné, zatímco jiné jsou jemné a vyžadují vaši soustředěnou pozornost, abyste se jich všimli.

Důležité je znát řeč kočičího těla a význam toho, co se vám svým projevem snaží sdělit.

Pokud se vaše kočka bude otírat o váš obličej, ale vy nebudete vědět, co to znamená, neuvědomíte si, že vám tím dává najevo svou lásku.

Pokud vás kočka zdraví, když přijdete domů, dává vám tím najevo, že má radost z vašeho příchodu.

Může vás pozdravit mňouknutím, vrkáním, vibrováním ocasu nebo se o vás může na přivítanou otřít či může použít kombinací více projevů.

Ke způsobům, kterým vaše kočka dává najevo svou lásku, patří:

2. Následování a pronásledování

Některé kočky mohou být na vás natolik závislé, že vás neustále následují a pronásledují na každém kroku, kdykoli jste doma.

Může se jednat o zdravé vyjádření radosti a také o projev zvědavosti, obzvlášť po vašem příchodu domů, ale v extrémních případech se to může být jeden z příznaků separační úzkosti.

Pokud je vaše kočka při návratu přilepená k vašemu boku, tře se vám o nohy nebo mňouká, je to její způsob, kterým se snaží získat vaši pozornost.

Vaše kočka může vyžadovat vaši pozornost vytrvalým mňoukáním a natahováním tlapky.

Může se také snažit přerušovat vaši práci a sedat vám a lehat na papíry nebo notebook jen, abyste přestali a začali se jí věnovat.

3. Destruktivní chování

Kočky často projevují destruktivní chování, když jsou po delší dobu samy doma a nudí se.

Mohou rozkousat různé předměty nebo škrábat váš nábytek, močit nebo kadit mimo záchod nebo kousat.

Destruktivní chování může být očividnou známkou toho, že se vaší kočce nelíbí, když je doma sama. Tímto chováním vám sděluje, že není spokojená.

Vaše kočka může trpět separační úzkostí.

Mnohé z destruktivních kočičích projevů může mít více příčin.

Někdy se kočka chová destruktivně, protože je nemocná nebo když došlo k nějaké změně ve vaší domácnosti, například změna ve vaší pracovní době, příchod nového člena domácnosti, apod.

V případě, že dojde k náhlé změně chování u vaší kočky, měli byste se pro jistotu poradit s vaším veterinářem.

4. Separační úzkost

Kočky také mohou pociťovat separační úzkost, když je jejich majitel pryč.

JE obzvlášť častá u koček, které si se svým majitelem vytvořili vazbu založenou na nejistotě. Kočka je na svém člověku příliš závislá, a bez jeho přítomnost se cítí nejistě a úzkostně.

Separační úzkost může vypadat podobně jako destruktivní chování a vyžadování neustálé pozornosti.

K příznakům separační úzkosti patří:

  • Močení a/nebo kadění mimo záchod
  • Nadměrné mňoukání a jiné hlasité projevy
  • Ničení věcí v domácnosti
  • Neustálé pronásledování
  • Nadměrná péče o srst

5. Stres

Pokud byste svou kočku nechali po delší dobu samotnou, může se u ní objevit stres a úzkost, které mohou vyústit i v určitá onemocnění.

Průjem, zvracení, snížená chuť k jídlu a zvýšená/snížená péče o srst mohou být příznakem vystresované kočky.

Jak tráví kočka čas, když je sama doma?

Zdá se, že kočky překvapivě většinu času stráví spaním, když jsou doma samy.

Kočce se po vás sice stýská, ale nemusí to nutně znamenat, že je nešťastná a že se sama doma trápí.

Vaší kočce se po vás může stýskat zdravým způsobem.

Výzkum ukázal, že kočky, které jsou samy doma, většinu času stráví spánkem, díváním se z okna nebo hraním.

Problém nastává, pokud si vaše kočka na vás stala závislou a nevytvořila s vámi pouto založené na jistotě. To znamená, že bez vaší přítomnosti se může cítit vystresovaně a nejistě.

Kočka, která si k vám vytvořila nejistý vztah, může trpět separační úzkostí, když nejste doma.

Separační úzkost se u kočky může projevit již 15 minut po vašem odchodu, kdy vaše kočka začne přecházet sem a tam, hlasitě vokalizovat a možná i ničit věci v domě.

Ničení je očividné, ale mňoukání a neklid je chování, o kterém nemůžete vědět, pokud si nenaistalujete kameru, abyste věděli, co vaše kočka dělá, když jste pryč.

Když přijdete domů z práce, můžete dokonce narazit na nepříjemné překvapení.

Vaše kočka se vykakala nebo vyčůrala na vaši postel nebo jiné věci, ze kterých cítí váš pach.

To vše jsou známky toho, že se vaše kočka cítí nejistě a úzkostně, když jste pryč.

I když vaše kočka není příliš rozrušena, když je sama doma, z vlastní zkušenosti víte, že vaše kočka vás vyhlíží z okna, když jdete z práce domů.

Po otevření dveří je vaše kočka první věcí, kterou spatříte. Vaše kočka tím projevuje radost a potěšení z toho, že jste se vrátili domů.

Pokud máte kočku, která má přístup ven, může na váš příchod čekat před domem.

To jsou známky toho, že vás vaše kočka postrádala a má radost z toho, že jste se vrátili domů.

Vaším přáním samozřejmě je, aby vaše kočka nepociťovala stres a netrpěla separační úzkostí, když jste pryč.

Chcete, aby byla šťastná a v klidu, i když nejste doma, a potěší vás, když vás po příchodu domů s radostí přivítá.

Jak se kočka chová, když se vrátíte domů?

Většina koček prožívá radost po příchodu svého majitele a dává ji najevo očividnými způsoby.

Víme velmi málo o tom, co kočky dělají, když jste pryč a o tom, so si kočka myslí a jaké emoce cítí.

Jedna studie se zaměřila na to, o se stane, když člověk odejde z domu a pak se vrátí a jestli kočka přitom nebude projevovat známky separační úzkosti.

Tato studie zahrnovala 11 koček, které většinu času trávily domu a pokud mohly ven, tak pouze za dozoru svého majitele.

Jeden den byl majitel pryč 30 minut a druhý den odešel na 4 hodiny.

K zaznamenání kočičího chování v době, kdy byl majitel pryč, byly použity kamery.

A co tedy kočky dělaly, když byli jejich majitelé pryč?

Nic moc. Kočky většinu času v rámci delšího odloučení strávily odpočinkem.

Když se majitelé vrátily po delším odloučení, kočky s větší pravděpodobností předly a otíraly se o ně, než když majitelé byli pryč pouhých 30 minut.

Majitelé více mluvili ke své kočce, když byli delší dobu pryč, ale to nemělo vliv na vrnění a protahování u koček.

Tato skutečnost naznačuje, že kočky si mohly všimnout, že jejich majitelé byli pryč po delší dobu.

Ovšem většina majitelů je pryč přinejmenším dvojnásobnou dobu, když chodí do práce. Navíc se nejednalo o dlouhodobější pozorování, kdy majitel pravidelně chodí do práce.

Ukazuje se, že kočičí chování často reflektuje chování jejího majitele. Když vy spíte, spí i vaše kočka.

Když přijdete domů a jste doma, je vaše kočka najednou aktivní a má spoustu energie.

Jak můžete své kočky zpříjemnit čas, když je doma sama?

Pokud chcete své kočce zpříjemnit čas, když je sama doma, obohaťte její prostředí, aby se měla čím zabavit.

Když necháváte doma svou kočku samotnou, možná jste z toho smutní a rozrušení.

Zajímá vás, co vaše kočka celý den dělá a jestli se jí po vás nestýská a jestli jí není smutno, když ji delší dobu necháváte doma samotnou.

Většina z nás musí pravidelně odcházet z domu a nechávat kočku doma samotnou, ale to neznamená, že vaše kočka se po dobu vaší nepřítomnosti cítí ve stresu a nešťastně.

Existuje několik věcí, které můžete udělat, aby se kočka cítila lépe, když nejste doma.

1. Vytvořte pravidelnou každodenní rutinu

Vytvoření pravidelné každodenní rutiny dodáte své kočce pocity jistoty.

Každý den svou kočku krmíte, hrajete si s ní a mazlíte se s ní.

Můžete vytvořit následující rutinu před odchodem do práce: dáte své kočce jídlo, pomazlíte se s ní a věnujete nějaký čas hraní. Po této rutině odejdete do práce.

Vaše kočka po určitě době bude vědět, že bude po část dne sama doma a může se připravit na delší a nepřerušovaný odpočinek.

Vytvoří si rutinu, kdy bude během času, kdy jste práci, hodně spát.

Najde si slunečné míso ve vašem domě, například na parapetu nebo odpočívadle, kam svítí slunce.

Stejně tak je důležité dodržovat rutinu i po příchodu z práce. Časy jídla, hraní a spaní by měly, pokud možno, být stále stejné.

Kočka je tvor zvyku.

Bude se cítit bezpečněji a spokojeněji, když bude vědět, co může každý den očekávat.

Tip: Jak dlouho kočka spí

2. Poskytněte jí hračky na zabavení

Obohaťte její prostředí o interaktivní hračky, se kterými si může hrát, když jste pryč.

Interaktivní hračky ji zabaví, když nejste doma a pomohou ji udržet mentálně stimulovanou.

Můžete také vyzkoušet hračky na pamlsky jako jsou různé míčky nebo potravinové pyramidy.

Před odchodem můžete své kočce nabídnout novou zábavnou hračku včetně interaktivních hraček, škrabadel a míčků.

Obohacení prostředí je zásadní pro spokojenost a štěstí vaší kočky. Je důležité, aby se vaše kočka zabavila, i když nejste doma.

3. Požádejte někoho, aby se o vaši kočku postaral

Pokud jedete na delší dobu pryč, je důležité, aby kočka po dobu vaší přítomnosti, měla k dispozici vše, co potřebuje.

I když budete spát pouhou jednu noc mimo domov, bude nejlepší, když požádáte někoho z rodiny nebo z přátel, aby vaší kočce dal jídlo, čerstvou vodu a vyčistil toaletu.

Nedojde tak k narušení rutiny vaší kočky a vaše kočka nebude strádat, i když jste pryč.

4. Vyzkoušejte feromony na uklidnění

Pokud vaše kočka trpí stresem či separační úzkostí, když je sama, doma, můžete vyzkoušet feromonové difuzéry nebo spreje.

Feromonové difuzéry obsahují uměle vytvořené feromony, které mají na kočky uklidňující účinky.

Při zapojení difuzéry dochází k uvolňování feromonů do okolí. Tyto feromony pomáhají snížit strach nebo úzkost vaší kočky.

Bude se kočce méně stýskat, když bude mít doma kamaráda?

Pokud nechcete svou kočku nechávat doma samotnou nebo se u ní projevují příznaky separační úzkosti, je kočičí kamaráda dobrou volbou.

Pokud máte opravdu špatný pocit, že svou kočku necháváte doma samotnou a myslíte si, že se vaše kočka cítí osaměle a že se jí po vás stýská, můžete jí pořídit společníka.

Dva jsou většinou lepší než jeden.

Nejlepší je, když si pořídíte dvě koťata najednou, přičemž sourozenci jsou skvělou volbou.

Ale i když doma máte dospělou kočku, je dobrým nápadem pořídit si kotě.

Pokud svou dospělou kočku pomalu seznámíte s novým kotětem, mohou si spolu vytvořit blízké pouto a mohou si navzájem dělat společnost, když nejste doma.

Zapomene na vás kočka, když odjedete na delší dovolenou?

Vaše kočka na vás nezapomene, když odjedete na kratší dovolenou. V případě delší dovolené hraje roli síla vaší vazby.

Máte v plánu odjet na delší dovolenou a obáváte se, že vás vaše kočka nepozná, až se vrátíte domů?

Naštěstí má kočka skvělou paměť, díky které si vás může pamatovat i celá život, přestože jste se několik let neviděli.

Ovšem dlouhodobost paměti neboli vzpomínek závisí na vztahu, který jste si spolu vytvořili.

Kočičí paměť spíše funguje na základě asociací než pamatování určitých faktů.

Ve svých vzpomínkách vás má kočka spojenou buď s pozitivními nebo negativními zážitky.

To znamená, že pokud se svou kočku strávíte spoustu času, budete o ní s láskou pečovat a věnovat jí svůj čas, vytvoříte si s ní pozitivní vzpomínky a vaše kočka si vás může pamatovat po celý svůj život.

Pokud vaše kočka uchovává negativní vzpomínky spojené s určitou osobou, která je týrala, honila nebo jiným způsobem trápila, budou si i tuto osobu velmi dobře pamatovat.

V případě, že jste se své kočce příliš nevěnovali a strávili jste spolu málo času, je nepravděpodobné, že si vás i po delší době odloučení bude pamatovat.

Stýská se kočkám, když jim umře majitel? Truchlí kočky?

Kočka prožívá stesk po ztrátě svého milovaného společníka a truchlí, když ji opustí někdo blízký.

Pokud kočce umře její milovaný společník, ať je to člověk nebo čtyřnohý přítel, kočka bude pociťovat smutek a bude se jí po něm stýskat.

Můžete u ní pozorovat změnu v jejím chování, když truchlí. Je to její reakce na tuto smutnou událost.

U kočky po ztrátě někoho blízkého můžete pozorovat určité změny v jejím chování:

  • Může pociťovat depresi a apatii.
  • Může se u ní projevovat snížená chuť k jídlu a ztráta o věci, které si předtím užívala.
  • Může spát více, než u ní bylo obvyklé a pohybovat se s menší energií.
  • Může se schovávat pod postelí a trávit více času o samotě.

Majitelé u vlastní kočky pozorují stejné změny v chování, jako by mohli pozorovat u člověka, který ztratil někoho blízkého.

Závěr: Kočkám se po svém člověku stýská

Kočka je nezávislejší a soběstačnější než pes, ale to neznamená, že k nám nepociťuje stejnou náklonnost a lásku.

Ve skutečnosti si kočka s námi stejně jako pes nebo dítě vytváří silné emociální pouto založené buď na jistotě, nebo nejistotě.

Když je kočka sama doma, stýská se jí, přestože vám to nemůže slovy sdělit. Ale svým chováním a řečí těla vám projevuje radost a potěšení, když se vrátíte domů.

Co vaše kočka udělá, když otevřete dveře domů?

Přiběhne k vám, s ocasem nahoru, začne se o vás otírat, možná i zavrká nebo mňoukne, aby vás přivítala a dala vám najevo, že je šťastná z vašeho příchodu domů.

Pravděpodobně uslyšíte i hlasité vrnění a pokud si kleknete, vaše kočka vyskočí na váš klín a spokojeně se vám začne otírat o obličej, ruku a jiné části těla.

Otíráním na vás zanechává svůj pach, kterým ostatním dává najevo, že patříte jí. Když na vás zanechá svůj pach, cítí se pak jistěji a spokojeněji.

Vaší kočce se po vás může stýskat zdravým způsobem, kdy většinu času stráví spaním, díváním se z okna nebo hraním.

Ovšem některé kočky mohou trpět separační úzkostí, když jsou doma samy. Ta se projevuje ničivým chováním, neklidem, ničením nábytku a močením a kadením mimo toaletu.

Vaším přáním je, aby vaše kočka byla spokojená, i když nejste doma. Dobrým nápadem je vytvořit každodenní rutinu, která jí dodá pravidelnost, kterou kočky milují.

Pokud máte špatný pocit z toho, že necháváte svou kočku několik hodin doma samotnou, můžete si pořídit další kočku. Budou si navzájem dělat společnost a nebude se jim tolik stýskat.

Napsat komentář