Jak dlouho si kočka pamatuje a co si pamatuje

Máte doma kočku a možná vás napadla otázka:

Jak dlouho si kočka události, lidi nebo kočičí kamárady pomatuje? Pozná vás, když se vrátíte po několika měsících či let zpátky domů?

Pokud jste se s kočkou viděli jednou v životě, bude si vás pamatovat i o 16 hodin později.

Ale kočka má i dlouhodobou paměť, ve které uchovává vzpomínky po delší dobu či po celý její život. Kočka si dokáže pamatovat někoho, s kým tráví čas a koho dobře zná až po dobu několika let.

Ale jak funguje kočičí paměť?

Kočka si ukládá informace do dlouhodobé paměti na základě pozitivních nebo negativních asociací, které si vytvořila reakcí na vnější události či lidi.

Vaše kočka si nemusí přesně zapamatovat určité interakce s vámi, ale spojí si vás s pozitivními pocity: s jídlem, láskou, hrou a péčí. Pokud o svou kočku pečujete a poskytujete ji vše, co potřebuje po delší dobu, je nepravděpodobné, že by na vás zapomněla.


Co si kočka pamatuje?

Co si kočka pamatuje? Pamatuje si lidi, své kočičí a jiné kamarády, události, místo, kde žije a především věci, které souvisí s jídlem a přežitím.

Každá kočka si může pamatovat jiné věci na základě její individuální zkušenosti, ale vzpomínky, které zůstávají v její paměti nejdéle, bývají ty, které jsou spojeny s výrazně pozitivními nebo negativními událostmi.
Kočky si nejčastěji pamatují:

1. Majitele

Kočky si pamatují své majitele a pamatují si lidi, se kterými tráví spoustu času.

Čím více času člověk a kočka spolu stráví, tím je pravděpodobnější, že si kočka danou osobu zapamatuje a vzpomínku na ni uloží do své dlouhodobé paměti.

Například kočka si bude mnohem pravděpodobněji pamatovat člověka, který ji krmí, než člověka, který jí občas věnuje pozornost při návštěvě.

2. Přátelé

Kočky si mohou pamatovat jiné kočky, ale jak dlouho si je budou pamatovat, závisí na délce a láskyplnosti vztahu.

Sourozenci z jednoho vrhu si vyměňují pachy, aby se vzájemně poznali i v případě, že dojde k jejich oddělení, a kočky výměnu pachu k zapamatování používají po celý život.

Pokud vaše kočka vyrostla s jinými kočkami a setkala se s nimi o několik let později, je velká šance, že vaše kočka rozpozná přátelé z minulosti.

3. Špatné zkušenosti 

Pokud jste se ujali opuštěné kočky, u které se projevují určité problémy s chováním, může to být důsledkem negativních zkušeností z minulosti.

Některé kočky reagují negativně na určité věci, jako jsou muži, děti, zvuky či určité pachy.

Takováto reakce na nějaký konkrétní podnět naznačuje, že kočka v minulosti zažila něco negativního, co si spojila s daným podnětem – například s dítětem, které ji ublížilo. Pokud uvidí nebo uslyší dítě, vyvolá to v ní negativní vzpomínku z minulosti a v reakci na daný podnět může rychle utéct a schovat se do bezpečí.

Tyto náhlé změny chování vám mohou poskytnout vhled do toho, co vaše kočka zažila v minulosti, a mohou vám také mnohé říct o tom, jak dlouho si kočka události pamatuje – především ty výrazně negativní nebo pozitivní.

4. Důležitá místa (hlavně oblast, kde žijí) 

Neuvěřitelným příkladem kočky, která si dokázala zapamatovat, kde žije, je perská kočka jménem Howie, kterou její rodina odvezla k příbuznému na hlídání 1609 km daleko od jejich domova, zatímco si odjela na dovolenou.

Po návratu domů se dozvěděli, že Howie příbuznému utekl.

Rodina byla ze situace pochopitelně rozrušená a navzdory pátrání nemohla Howieho najít.

O 12 měsíců později se s Howiem opět shledali, když se nečekaně objevil na prahu jejich domu.

Howie ušel 1609 kilometrů, aby se mohl vrátit domů. Je neuvěřitelné, co kočky dokážou!

5. Jídlo

Jak určité sami víte, většina koček jsou velmi vybírává ohledně jídla.

Kočky si velmi dobře pamatují, kde se nacházejí klíčové zdroje potravy stejně jako si pamatují lidi, kteří je krmí a starají se o ně.

Kočky si také pamatují, kde se nachází jejich miska s krmivem, takže se k ní mohou kdykoliv vrátit a získat další jídlo, když mají hlad.


Najde kočka cestu domů a vrátí se zatoulaná kočka? Neuvěřitelná fakta.

Zatoulané nebo ztracené kočky dokážou najít cestu zpátky domů díky svému „naváděcímu“ instinktu, který jí říká, kudy vede cesta domů.

Ano, kočka dokáže najít cestu domů.

Kočky mají zvláštní schopnost zvanou naváděcí instinkt, který jim pomáhá najít cestu zpátky domů, i když jsou od něj mnoho kilometrů vzdáleny.

I když s jistotou nevíme, jak to funguje, důkazy podporují myšlenku, že kočky jsou schopny použít zemská geomagnetická pole k nalezení svých domovů.

Kočky mají také velmi citlivý čich a silné spojení se svým domovem a rády svým pachem vše označují. Vůně může také hrát roli v tom, jak jsou kočky schopny najít cestu domů na krátké vzdálenosti, ale ne nutně na delší.

Všechny kočky mají naváděcí instinkt, bez ohledu na to, jestli to jsou kočky žijící v bytě, venku nebo jestli jsou toulavé. Nicméně, stejně jako lidé, kteří mají smysl pro orientaci, mohou mít některé kočky lepší orientaci a silnější instinkt a dokážou snadněji sledovat cestu domů.

Zajímavostí je, že se kočky dokážou vrátit domů mnoho dní, týdnů, měsíců, a dokonce i let poté, co se zatoulaly nebo se ztratily.

Podle projektu Lost Pet Research se objevily zprávy o kočkách, které urazily 80-130 kilometrů za 2,5 roku, 61 kilometrů za 6 měsíců, 48 kilometrů za 10 dní a 32 kilometrů za 21 dní.

Slavným příkladem je uvedený příběh perské kočky Howie, která se vrátila domů po jednom roce a přitom ušla neuvěřitelných 1609 km.

Pokud se vaše kočka ztratila, neztrácejte naději. Sledujte útulky a pravidelně volejte bývalým sousedům, pokud jste se přestěhovali. Možná budete mít štěstí a znovu se setkáte se svým ztraceným nebo zatoulaným společníkem i dlouho poté, co jste již přestali doufat.


Má kočka krátkodobou a dlouhodobou paměť?

Stejně jako většina zvířat mají kočky dva typy paměti či vzpomínek: krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobou nebo-li pracovní paměť používají k zapamatování několika informací po krátkou dobu, zatímco dlouhodobá paměť slouží k uložení významných informací po mnohem delší dobu.

Krátkodobá paměť

Krátkodobá paměť neboli pracovní paměť je typ paměti, který lidem umožňuje zapamatovat si něčí adresu či krátký nákupní seznam i několik minut poté, co si jí přečetli nebo slyšeli.

Krátkodobá paměť je pro kočky důležitá, protože jim pomáhá řešit problémy.

Kromě toho výzkumy také ukazují, že kočky vynikají v oblasti krátkodobé paměti ve spojení s jídlem a lovem.

Velmi důležitý je také způsob, jakým kočka získává informace, protože vzpomínky týkající se pohybu nebo polohy si pamatují déle než informace získané pouze zrakem.

Krátkodobá paměť ve spojení s jídlem

Kočky mají skvělou paměť ve spojení jídlem. Pamatují si, kde se nachází jejich kořist i kde mají misku s jídlem.

Když kočka potřebuje najít svou kořist, dokáže si vzpomenout, kde v noci lovila. Pokud dáte své kočce misku s jídlem na jiné místo a ona od něj odejde, bude si pamatovat, kde se miska s jídlem nachází.

Podle studie zveřejněné v časopise Behavioral Processes si ve dvou experimentech téměř 50 koček dokázalo zapamatovat, které misky obsahují potravu, a to i poté, co byly kočky vyvedeny z místnosti na přibližně 15 minut.

Tyto výsledky naznačují, že kočky mají krátkodobou pracovní paměť, která dokáže uložit podrobnosti ohledně otázek kde a co se nachází, a to na krátkou dobu, alespoň pokud jde o jídlo.

Další studie publikovaná v roce 2008 v časopise Applied Animal Behavior Science, ukázala, že kočky jsou také dobré v oblasti prostorové pamětí. Ve studii si kočky musely pamatovat, ze kterých krabic s otvorem již pamlsek „vytáhly“. Jejich úkolem bylo najít pamlsky, které byly schované ve třech krabicích v řadě 30 prázdných krabicích (vonící potravou).

Starší kočky však dělaly o trochu více chyb než mladší kočky, ale rozdíly mezi věkovými skupinami koček při hledání pamlsků byly minimální. Věk tedy neměl žádný významný vliv na rychlost získání pamlsku.

Pokud své kočce podáváte jídlo v určitou denní dobu, bude si pamatovat, v kolik hodin dostává jídlo a nebude mít problém si vám v daný čas říct o jídlo, pokud byste náhodou zapomněli.

Jak je vidět, kočičí paměť ve spojení s jídlem funguje velmi dobře. Jídlo je totiž zásadní pro jejich přežití.

Tip: Nejlepší masové a zdravé pamlsky pro kočky

Krátkodobá paměť bez spojení s jídlem

Některé kočičí vzpomínky mohou překvapivě být krátkodobého trvání, zvláště když tyto vzpomínky nezahrnují jídlo.

Ve studii z roku 2006 zveřejněné v časopise Animal Cognition 24 koček sledovalo člověka, když ukrýval předmět do jedné ze čtyř krabic. Kočky musely čekat 0, 10, 30 nebo 60 sekund, než jim bylo dovoleno předmět najít.

Po 30 sekundách začala mít většina koček problém najít skrytý předmět. Není to až tak překvapivé, protože když kočka pronásleduje myš v přírodě, myš jí může utéct a za něčím se schovat. Pravděpodobnost, že myš tam bude i o minutu později, je nízká.

Zdá se, že kočky si uchovají pouze informace, které jsou pro ně relevantní nebo důležité.

Asociativní paměť

Kočky si spojují specifickou činnost s tím, co vidí, slyší nebo cítí a na základě toho se rozhodnou, jestli mají nebo nemají pozitivní vzpomínku na danou činnost či událost.

Tip: Jak naučit kočku slyšet na její jméno?

Díky asociativní paměti si vás kočka také pravděpodobně pamatuje. Spojuje si vás s jídlem, láskou a domovem.

Asociativní paměť je také důvodem, proč byste neměli trestat kočku, když vykoná potřebu mimo záchod. Nebude mít tušení, proč na ni křičíte a proč jste naštvaní. Místo toho si spojí vaší zlostnou reakci s trestem a bude si to pamatovat.

Dlouhodobá paměť

Kočky si pamatují lidi a události, které má spojené s negativními nebo pozitivními pocity a takové informace si ukládá do své dlouhodobé paměti.

Dlouhodobá paměť se může u koček lišit. Kočičí dlouhodobá paměť se skládá ze vzpomínek, které si uchovaly z doby, kdy byly mladší.

Některé věci jsou natolik důležité, abychom je zapomněli, zatímco jiné se opakují tak často, že nejsme schopni je zapomenout. Tyto vzpomínky se ukládají do dlouhodobé paměti.

Důležité události, které souvisí s jídlem a přežitím, a události, které mají emocionální dopad, se s větší pravděpodobností uloží do dlouhodobé paměti.

Tyto druhy vzpomínek jsou uchovávány v určité oblasti kočičího mozku a kočka si je může ze své paměti vyvolat, kdykoliv bude chtít.

Vaše kočka může například svých chováním dát najevo, že určitou osobu má ráda nebo naopak nesnáší. Tyto pocity vůči osobě mohou pocházet z minulosti, kdy s ní strávila čas a buď to v ní zachovalo pozitivní nebo negativní pocity. A setkání s touto osobou je podnětem k vyvolání vzpomínek z dlouhodobé kočičí paměti.

Pokud jste někdy viděli plachou kočku, která se bojí určitého typu hluku, můžete si být jisti, že její strach není uložen pouze v krátkodobé paměti.

Je pravděpodobné, že se v minulosti setkala s daným zvukem, který ji vylekal a vyvolal v ní strach. Když znovu uslyší ten hluk, z dlouhodobě paměti se jí vynoří uložená vzpomínka a vaše kočka se bude nadále bát.

Pokud se chystáte pořídit si kočku nebo již kočku máte a bojí se některých zvuků či předmětů, je důležité si uvědomit, že tyto obavy mohou pramenit ještě z doby, než se jste se jí ujali.

Celoživotní vzpomínky u koček

Kočka je mistrem v chování celoživotní zášti vůči lidem, kteří jí v minulosti ublížili a bude se jim vyhýbat po celý svůj život.

Dlouhodobé vzpomínky mají také moc ovlivnit kočičí chování po celý její život.

Díky dlouhodobé paměti si kočky dokážou skvěle zapamatovat, když jim někdo ublíží a po celý život mohou chovat zášť vůči tomuto člověku (jsou v tom mistři), protože ho mají spojeného s negativními událostmi z minulosti.

Pokud kočce v minulosti někdo ublížil, může ztratit důvěru a bude pro ni těžké začít věřit jinému člověku.

Pokud byste jen tak ze srandy syčeli na svou kočku, je pravděpodobné, že vaše kočka na vás po čase začne syčet, jakmile vás uvidí.

Je pravděpodobné, že nezapomene, co jste jí udělali. Celoživotní vzpomínky se uložily v její paměti kvůli něčemu velmi negativnímu nebo pozitivnímu, co se jí v minulosti přihodilo, jako například události související s jídlem a přežitím nebo událostmi, které mají emocionální dopad.

Mnoho koček si bude pamatovat traumatický zážitek po celý svůj život.

Poznámka: Pokud máte někdy podezření, že je něco v nepořádku s pamětí vaší kočky nebo jejími mozkovými funkcemi, měli byste co nejdříve promluvit s veterinářem. Její neobvyklá změna chování může být způsobena zdravotními problémy.


Pamatují si kočky lidi?

Ano, kočky si mohou pamatovat vaši tvář i po dlouhé době, ale je důležité si uvědomit, že kočky ukládají vzpomínky jiným způsobem než lidé.

Ve srovnání se psy mají kočky ve skutečnosti dlouhodobou paměť, která je 200krát větší než dlouhodobá paměť psů!

Ale kočky jsou selektivní, co se týká vzpomínek, které si uchovávají, a proto mají psi lepší schopnost pamatovat si lidi a jejich tváře, a to hlavně kvůli delší a lepší asociace s lidmi než díky lepší paměti. Bez ohledu na to si kočky skutečně pamatují tváře lidí.

Stejně jako ostatní věci, které si ukládají do dlouhodobé paměti, kočky spojují lidi ve svých životech s pozitivními nebo negativními zkušenostmi, které s nimi zažili.

Možná si pamatují tvář jedné osoby, protože jim tato osoba poskytuje jídlo, a tvář jiné osoby, která se s nimi často mazlí a věnuje se jim.

Tip: 11 projevů kočičí lásku, jak poznáte, že vás kočka opravdu miluje

Vzpomínky na lidi jsou uloženy v jejich dlouhodobé paměti a obličej člověka si mohou pamatovat po dobu až 10 let, ale i po celý její život!

Kočky si také mohou lidi zapamatovat ve spojení s negativními zkušenostmi, které s nimi měly. Možná jí daný člověk v minulosti ublížil nebo jí vzal jídlo.

O kočkách je známo, že dokážou uchovávat zášť po dlouhou dobu. Kočka se k této osobě může projevovat agresivním chováním nebo se jí může úplně vyhýbat, a to vše kvůli asociaci tváře, pachu a hlasu dané osoby s negativní zkušeností uloženou v její dlouhodobé paměti.


Závěr: Jak dlouho si kočka pamatuje

V kočičí krátkodobé paměti se obvykle ukládají vzpomínky po dobu kolem 16 hodin, ale kočka si dokáže zapamatovat pouze až tři věci najednou. Má však také dlouhodobé a celoživotní vzpomínky.

Vaše kočka může mít také selektivní vzpomínky. Pokud například zažila něco traumatického, pravděpodobně si to bude pamatovat po celý svůj život.

Obecně platí, že kočky mají skvělou dlouhodobou paměť. Ve skutečnosti byly provedeny výzkumy týkající se vzpomínek koček. Některé kočky si pamatují věci po dobu 15 let nebo déle. Existují však různé faktory, jako je věk a individuální inteligence, které ovlivňují paměť vaší kočky.

Kočka má skvělou paměť ve spojení s potravou, která je důležitá pro její přežití. Pamatuje si, kde se nachází zdroj potravy – její miska s jídlem nebo její kořist.

Pokud chcete, aby si vás kočka dlouho pamatovala, chovejte se k ní hezky, věnujte jí svůj čas, hrajte si s ní a pečujte o ni s láskou.

Napsat komentář