Proč kočka vrká a cvrliká? Co se vám tím snaží říct?

Kočky se velmi dobře naučily používat hlasové projevy ke komunikaci s člověkem.

V průběhu několika tisíc let, které žily ve společnosti člověka, zjistily, že to je nejlepší prostředek k vyjádření toho, co chtějí.

Mňoukání je nejznámější zvuk, které kočky používají výhradně ke komunikaci s lidským společníkem.

Kočky však dokážou vydávat mnoho dalších zvuků, přičemž některé jsou častější, než jiné jako je například vrčení nebo vytí.

Ve skutečnosti, kromě ptáků, mají kočky nejširší rozsah hlasových projevů ze všech domácích zvířat.

Jedním z nejpodivnějších zvuků, které můžete zaslechnout od své kočky, je vrkání a cvrlikání.

Vrkání připomíná ptačí štěbetání a po prvním zaslechnutí můžete být zmatení a mít pochybnosti ohledně toho, jestli skutečně pochází od vaší kočky.

Moje kočka má raději cvrlikání a používá ho ke komunikaci a vyjádření pocitů častěji než mňoukání. Její vrkání patří k mým nejoblíbenějším zvukům.

Pokud doma máte cvrlikající kočku, určitě vás zajímá, proč vydává tento zvuk a co se vám tím snaží říct.

Vypadá to, že nikdo opravdu neví, proč kočka vrká ale existuje několik teorií, které se snaží vysvětlit důvody, které se skrývají za tímto podivným zvukem.

Kočka vrká, protože chce, abyste ji následovali, snaží se vám říct ahoj, chce vaši pozornost nebo tím projevuje své lovecké instinkty.

V tomto článku se blíže podíváme na jednotlivé teorie, přičemž sami se můžete snažit se odhadnout, která z nich nejlépe odpovídá vrkání vaší kočky v dané situaci.

Podíváme se také na to, jestli vrkání může být něco, co by vám mělo dělat starosti.

Jak zní kočičí vrkání a cvrlikání?

Kočičí cvrlikání, známé také jako trylek, má v sobě určitou muzikálnost. Vaše kočka může cvrlikat na vás nebo při pozorování ptáků za oknem.

Jedním z mnoha zvuků, které kočka dokáže vydávat, je vrkání.

Jedná se o velmi krátký, výrazný zvuk, který je poměrně vysoký. Cvrlikání je také známé jako trylek, protože má hudební podtext.

Tomto kočičímu zvuku se říká cvrlikání z jednoho prostého důvodu. Když kočka cvrliká, zní to, jako by se snažila napodobit zpěv ptáků, které se tak často stávají její kořistí.

Podívejte se na video roztomilých vrkajících koček a zjistěte, jestli vaše kočka opravdu vrká:

Cvrlikání, spolu s běžnějším zvukem vrnění, patří do stejné kategorie, neboť zvuky kočka obvykle vydává, když je vzduch tlačen přes hlasivky, a přitom je její tlama zavřená.

Zatímco předení je téměř nedobrovolný zvuk, který se obvykle objevuje, když je kočka uvolněná, cvrlikání je spíše dobrovolným hlasovým projevem, který kočka obvykle vydává, když se cítí spokojeně.

6 důvodů, proč kočka vrká

Přestože bylo provedeno mnoho výzkumů v otázce cvrlikání u koček, vědci nedokázali dojít k jednoznačné odpovědi, proč kočky vrkají a cvrlikají.

I při podrobném pozorování může být těžké porozumět tomu, co se vám kočka snaží sdělit, když na nás mluví svým kočičím jazykem.

Jak už jsem se zmínili, existuje několik teorií, proč kočka vrká. A vypadá to, že skutečně odpovídají důvodům, které se skrývají za tímto zvláštním kočičím zvukem.

Pojďme se podívat na jednotlivé teorie a pokuste sami určit, která z nich podle vás nejlépe odpovídá skutečnému důvodu cvrlikání vaší kočky v dané situaci.

1. Vaše kočka chce, abyste ji následovali

Kočičí matka vrká na svá koťata, aby ji následovala. To může být také důvod, proč na vás vaše kočka cvrliká.

Bylo zjištěno, že kočičí máma používá cvrlikání k tomu, aby získala pozornost svých koťat a přiměla je k jejímu následování.

Pokud vaše kočka nedávno porodila koťata, může to být důvodem jejího náhlého vrkání. Tímto zvukem komunikuje se svými koťata a říká jim, že chce jejich pozornost.

Vaše kočka může cvrlikat i na vás.

Tento zvuk se naučila od své matky, a proto dává smysl, že ho bude napodobovat, když po vás bude chtít, abyste jí následovali. Z vlastní zkušenosti ví, že to funguje a zná význam tohoto zvuku.

Když zaslechnete cvrlikot své kočky, běžte za ní, abyste zjistili, jestli vás nechce někam zavést a ukázat vám něco.

Pokud vás chtěla dovést ke své ulovené kořisti (hračce), možná jste přišli na důvod jejího vrkání.

2. Vaše kočka vás zdraví

Vaše kočka může používat vrkání k tomu, aby vás pozdravila, když přijdete domů.

Dalším důvodem, proč vaše kočka používá vrkání, je pozdrav. Vaše kočka se vám svým cvrlikáním snaží říct ahoj.

Pokud vaše kočka vrká jen, když přijdete domů nebo vstoupíte do místnosti, je to nejpravděpodobnější důvod jejího cvrlikání.

Kočka však používá také mňoukání, aby vás pozdravila. Jak se liší mňoukající pozdrav od toho vrkajícího?

Záleží na tom, co vaše kočka chce. Mňoukání může mít více významů, od prostého pozdravu až po prosbu o jídlo nebo otevření zavřených dveří.

Na druhou stranu vrkání obvykle nepředstavuje požadavek a místo toho může být jednoduše způsob, který vaše kočka používá k pozdravu a vyjádření svého vzrušení.

V případě, že vás vaše kočka ráda zdraví, pokuste se jí její pozdrav oplatit a dát jí najevo, že ji rádi vidíte.

Tip: Jak dát kočce najevo svou lásku.

Kočky milují, když na ně mluvíte, a vaše kočka bude mít radost, když jí řeknete ahoj. Zvuk vašeho hlasu je pro ni často uklidňující.

Na kočičím cvrlikání je možná nejzajímavější to, že ho kočky také používají k vzájemnému pozdravu.

Kočka používá mňoukání pouze ke komunikaci s člověkem, proto je tak fascinující, že vrkání je jeden z mála kočičích zvuk, které kočky používají ke komunikaci jak mezi sebou, tak i s námi.

3. Vaše kočka se ptá: co se děje?

Vaše kočka může vrkat, aby se vás zeptala, co se děje. Často se to stává, když ji něco probudí.

Vrkání může mít intonaci otázky a někdy se vám skutečně může zdát, že vaše kočka cvrliká, aby se vás zeptala, co se děje.

Určitě jste se s touto situací už setkali. Vaše kočka podřimuje a vy ji jdete pohladit nebo vám něco spadne na zem. Zničehonic zaslechnete vrkání své kočky.

Vaše kočka nevrká, protože by byla vystrašená. Kočičí spánek je jiný než ten náš. Kočky jsou i během spánku mnohem ostražitější. Pravděpodobně jste si všimli, že vaše kočka odpočívá a spí s částečně otevřenýma očima.

Vaše kočka se po většinu spánku nachází v lehké fázi, což je pozůstatek po divokých předcích, kteří potřebovali být ve střehu i během spánku v případě výskytu náhlého nebezpečí.

Jinými slovy, vaše kočka byla pravděpodobně stále ve střehu, když zavrkala a je pravděpodobné, že poté, co zjistí, že se nic neděje, se opět ponoří do říše snů.

4. Vaše kočka chce vaši pozornost

Kočka může vrkat, když chce vaši pozornost a lásku.

Někdy se může vaše kočka o vás otírat, zatímco cvrliká.

Pokud je to váš případ, je její vrkání pravděpodobně způsobem, kterým se snaží upoutat vaši pozornost.

Cvrlikání je projevem kočičí lásky a žádostí o vaší lásky.

Na chvilku se zastavte a věnujte jí trochu své lásky, po které vaše kočka touží. Vaše kočka miluje mazlení s vámi stejně jako vy ho milujete s ní.

Snadno poznáte, jestli vaše kočka svým cvrlikáním vyžadovala mazlení. Pozorujte svou kočku, když ji hladíte. Většina koček spokojeně vrní, když je hladíte a přivírají přitom oči a celkově vypadají uvolněně.

Pozorováním reakce své kočky při hlazení poznáte, jestli skutečně svým cvrlikáním vyžadovala společné mazlení.

Jen se ujistěte, že svou kočku nehladíte příliš dlouho na jedno místě nebo na citlivých místech, což by se jí nemuselo líbit. Může vás začít kousat při mazlení a tím vás sdělovat, že to už stačilo.

5. Probuzení loveckého instinktu

Kočka vrká, když vyjadřuje vzrušení při hraní nebo frustraci, když sleduje ptáky za oknem.

Podle poslední teorie kočka vrká, když u ní dojde k probuzení jejích loveckých instinktů.

Určitě jste už někdy viděli svou kočku vrkat, když pozorovala ptáky z okna nebo poletující hmyz.

V těchto případech kočka vyjadřuje vzrušení nebo i frustraci, když se k nim nemůže dostat. Někdy může vaše kočka cvrlikat při lovu svých hraček.

Pokud je lovecký instinkt důvodem jejího cvrlikání, bude vaše kočka soustředěně s rozšířenými zorničkami sledovat svou potenciální kořist.

V každém případě pociťuje vaše vrkající kočka obrovské nadšení a vzrušení z nadcházejícího lovu, které nedokáže potlačit, a je připravena se každým okamžikem vrhnout na kořist.

Když se aktivuje lovecký instinkt vaší kočky, zacvrliká, protože je buď vzrušená a očekává lov, nebo je frustrovaná, že není schopna ulovit kořist, která je přímo před ní.

Vaše kočka může vrkat, když jí vezmete misku na jídlu a vaše kočka očekává, že dostane večeři.

Kočka může zavrkat, když se vrátíte domů po dlouhém dni v práci a tím vás zdraví a říká vám, že je čas  na hru nebo trocha pomazlení.

Pokud vaše kočka při cvrlikání dělá podivné pohyby ústy, může ve skutečnosti štěbetat místo cvrlikání.

Štěbetání často následuje po cvrlikání, když se kočka soustředí na svou kořist, ale zní trochu hrdelněji na rozdíl od vyššího vrkání.

6. Vaše kočka přivolává partnera

Kočky, které se mrouskají, mohou cvrlikáním přivolávat partnera a vyjadřovat určitou frustraci.

Mrouskající se kočka vydává mnohé podivné zvuky včetně občasného dlouhého trylku, aby přilákala kocoury v okolí.

Kočky v říji jsou také celkově hlasitější a mohou také více cvrlikat vůči svým majitelům.

To je opravdu jediný případ kromě vyjádření frustrace v případě kořisti nacházející se mimo dosah, kdy cvrlikání není přímým vyjádřením pozitivních emocí.

Mrouskající se kočky zažívají mnoho emocí včetně určité frustrace, kterou mohou vyjadřovat i cvrlikáním.

Cvrlikání a řeč těla kočky

Řeč těla vaší kočky vám může pomoci pochopit, proč vaše kočka cvrliká.

Když vaše kočka pociťuje hravou náladu, vrká, aby upoutala vaši pozornost. Přitom si můžete všimnout, že jsou její oči rozšířené, mrská ocasem ve vzduchu a její uši směřují nahoru.

Pokud cvrliká v očekávání lovu, její řeč těla bude úplně jiná.

Může být přikrčená nebo pronásledovat vyhlídnutou kořist (kterou můžete být i vy) s prohnutým hřbetem. Její uši budou sklopené a bude každou chvíli připravena vrhnout se na svou kořist.

Je kočičí cvrlikání pozitivním projevem?

Vrkání kočky je na rozdíl od jiných projevů obvykle vyjádřením pozitivních emocí.

Vrkání může být pro vaši kočku způsob, jak s vámi komunikovat a pokusit se získat vaši pozornost. Cvrlikání může také vyjadřovat vzrušení nebo očekávání.

To znamená, že pokud vaše kočka vrká, pak máte také důvod k tomu, abyste společně s ní pociťovali štěstí. 

Cvrlikání je obvykle pozitivní zvuk. Kočka nevrká, když ji něco bolí, nebo když má nějaký zdravotní problém, a proto cvrlikání není důvodem k obavám.

Ne všechny kočky však cvrlikají.

Pokud vaše kočka nepatří k vrkajícím typům, ani když je vzrušená, nedělejte si starosti. Vaše kočka pravděpodobně dává přednost používání jiných zvuků nebo řeči těla k vyjádření svých pozitivních emocí.

Proč kočka cvrliká místo mňoukání? Je to důvod k obavám?

Můžete být v klidu, když uslyšíte svou kočku vrkat. Ve skutečnosti je naprosto normální, když vaše kočka používá cvrlikání, které stejně jako mňoukání používá ke komunikaci s vámi.

Je to společenský zvuk. To znamená, že vaše vrkající kočka může být velmi společenskou kočkou.

Když kočka cvrliká, je to obvykle reakce na něco, z čeho je nadšená, jako je váš příchod nebo miska s jídlem. Mňoukání zní obecněji a může to být pozdrav nebo způsob, jak na něco upozornit, například na prázdnou misku s jídlem.

Dokonce i klasické předení může znamenat různé věci, ne vždy pozitivní, ale když dojde na vrkání, je to téměř vždy pozitivní projev.

Můžete si také všimnout častějšího cvrlikání, pokud vaše kočka porodila koťátka, protože kočky často vrkají na svá koťata, aby získala jejich pozornost.

Někteří lidé pociťují obavy, když zaslechnou svou kočku cvrlikat. Domnívají se, že kočka vydává tento zvláštní zvuk, protože je nemocná nebo ji něco bolí.

Přestože kočky, když jsou nemocné nebo mají bolesti, vydávají podivné zvuky, cvrlikaní obvykle mezi ně nepatří.

Jiné zvuky, jako je kvílení nebo sípání, jsou mnohem pravděpodobnějšími příznaky nemoci u kočky.

Pokud však vaše kočka nemůže mňoukat a pouze vydává skřípavý zvuk (velmi podobný vrkání), může to znamenat, že vaše kočka trpí určitým onemocněním, jako je infekce horních cest dýchacích a hypertyreóza nebo má zraněné hlasivky.

To platí také v případě, že mňoukání vaší kočky je slabé a chraplavé. V obou případech je lepší promluvit si s vaším veterinářem.

Závěr: Kočka vrká, protože vám chce něco sdělit

Je neuvěřitelné, kolik podivných, jedinečných a úžasných zvuků dokáže kočka vydávat.

K nejběžnějším projevům patří mňoukání a vrnění, ale v některých situacích můžete od své kočky zaslechnout i syčení, vytí, vrčení a také vrkání.

Každým svým hlasovým projevem se vám kočka snaží něco sdělit a u mnoha z těchto zvuků je význam jasný, ale cvrlikání patří ke zvukům, kterým může být těžké porozumět.

Proč tedy kočka vrká nebo cvrliká?

Prozatím není známa jednoznačná odpověď na tuto otázku, ale existuje několik teorií, které se snaží přijít na důvod tohoto neobvyklého kočičího projevu.

Vaše kočka vrká, protože chce, abyste ji následovali stejně jako ona následovala svou kočičí matku, když na ni cvrlikala.

Vaše kočka se vás svým cvrlikáním snaží pozdravit nebo chce vaši pozornost. Poslední možností je, že vaše kočka zahlédla kořist a svým cvrlikáním dává najevo své vzrušení z nadcházejícího lovu.

Někteří lidé by byli raději, kdyby jejich kočka spíše mňoukala, než cvrlikala.

Ale vrkání je u koček normálním prostředkem ke komunikaci a je to jeden z malá zvukových projevů, které používají i mezi sebou navzájem.

Jejich cvrlikání proto vítejte s otevřenou náručí. Jedná se nejen o velmi roztomilý a jedinečný zvuk, ale je také důkazem toho, že vaše kočka vás považuje za skutečnou součást své kočičí rodiny.

Napsat komentář