Příznaky a příčiny stresu u kočky: Je vaše kočka ve stresu?

Kočky jsou velmi citlivá stvoření, která dokážou rozrušit sebemenší změny.

Ale může být těžké poznat, jestli je vaše kočka ve stresu, protože se většinou snaží svá trápení, bolest a ostatní negativní pocity před ostatními skrýt. Toto chování je zásadní pro jejich přežití.

Kočky, stejně jako většina zvířat, mají tendenci skrývat známky stresu a fyzické bolesti. Jedná se o evoluční proces, který jim pomáhá předcházet tomu, aby se staly terčem predátorů, když jsou zraněné nebo nemocné.

Když je kočka ve stresu, můžete si všimnout mírné změny v jejich obvyklém chování nebo se u nich může začít projevovat nežádoucí chování. Je důležité si uvědomit, že každá změna v chování kočky má svou příčinu.

Možná vaše kočka začala škrábat váš nábytek, i když to předtím nedělala nebo začala více času trávit o samotě, aniž by měla náladu na společnost ostatních.

Pokud předtím byla vaše kočka společenská a upovídaná, je pravděpodobné, že něco u ní vyvolává pocity stresu.

Stejně jako lidé i kočky mohou být ve stresu z mnoha důvodů.

Stres je okamžitou odpovědí vůči vnímané hrozbě, která u kočky spouští reakce utíkej nebo bojuj.

Prvním krokem je však všimnout si příznaků stresu u vaší kočky, poté můžete uvažovat o pravděpodobné příčině, která stres u vaší kočky vyvolala.

Je známým faktem, že stres může přispívat k rozvoji mnoha onemocněních včetně rakoviny, vysokého tlaku, apod. Proto je tak důležité snížit stres u vaší kočky, aby byla zdravá a spokojená.

Navíc kočka ve stresu je velmi nepředvídatelná. Může pociťovat strach, úzkost, frustraci anebo může být dokonce i v depresi.

Stres u kočky může být také reakcí na bolest, kterou prožívá. Ale i nuda může u kočky způsobit pocity stresu a frustrace.

Kočka ve stresu může být agresivní a útočit na vás.

Určitý stres lze očekávat, ale chronický stres u koček může vést nejen k problémovému chování, ale dokonce i ke zdravotním problémům.

Proto je tak důležité rozpoznat, zda je vaše kočka ve stresu, odhalit příčiny jejího stresu a vědět, jak u ní snížit pocity stresu.

Akutní versus chronický stres

Stejně jako lidské kočky mohou zažít jak akutní, tak chronický strach.

 • Akutní stres – krátkodobé stresory, které způsobí stres, jedinec se obvykle rychle zotaví bez trvalého poškození.
 • Chronický stres – časté, opakované vystavování se stresorům, které po delší dobu povede k vážnému stresu, který může způsobit různá onemocnění a problémy s chováním.

11 příznaků stresu u kočky

Kočka ve stresu může vykazovat jak fyzické problémy, tak i problémy s chováním.

Existuje více příznaků stresu u kočky, které můžete u své kočky zpozorovat, i když nemusí být vždy tak očividné.

Kočky se liší v tom, jak projevují známky úzkosti.

Některé budou vykazovat změny chování, zatímco u jiných budete pozorovat změny v jejich fyzické pohodě, a nebo jejich kombinaci, proto je extrémně důležité všímat si jemných známek.

Stres může vést k dalším duševním a fyzickým onemocněním, a proto je nezbytné zjistit příčinu a jednat.

Je důležité porozumět základním emocím vaší kočky, protože vám to může pomoci pochopit příčinu stresu a jak ji řešit.

Majitelé si často mohou všimnout, že něco není s jejich kočkami „úplně v pořádku“, když už jsou nějakou dobu ve stresu.

Kočky mohou ztrácet chuť k jídlu nebo být občas nemocné nebo se mohou chovat způsobem, který majitelé nikdy předtím neviděli, jako močení mimo záchod, nadměrné škrábání nebo agresivní chování.

Příznaky stresu u vaší kočky můžeme rozdělit na fyzické a behaviorální (problémy s chováním).

Fyzické příznaky stresu u kočky

Z řeči těla můžete poznat, jestli je vaše kočka ve stresu.

Rozšířené zorničky, skrčená poloha, uši sklopené k hlavě, naježené chlupy, hlasité projevy (hluboké mňoukání, syčení nebo vrčení) a švihání ocasem – to vše nasvědčuje tomu, že se vaše kočka v současné situaci necítí dobře.

K fyzickým příznakům stresu u kočky patří:

 • Zažívací problémy (zácpa, průjem, zvracení,…)
 • Nadměrná péče, která může vést až k holým místům nebo vyrážce
 • Nadměrné škrábání
 • Menší nebo větší chuť k jídlu
 • Strnulá řeč těla
 • Nadměrný spánek
 • Zhoršení příznaků virové infekce nebo i její spuštění

1. Vaše kočka má problémy se zažíváním

Pokud vaše kočka pociťuje stres, mohou se u ní objevit zažívací problémy jako je průjem nebo zácpa.

Změna prostředí může u vaší kočky způsobit stres a často se to může projevit i zažívacími problémy.

Nedávná změna v jídelníčku nebo v časech krmení mohou být také příčinou těchto problémů.

Ale tyto příznaky mohou poukazovat i na jiné zdravotní problémy.

Pokud má vaše kočka zácpu více jak 3 dny/ průjem více jak 2 dny nebo vykazuje jiné příznaky, okamžitě ji vezměte k veterináři.

3. Vaše kočka se nadměrně olizuje

Pokud si všimnete, že se vaše kočka častěji myje, může to by další příznak stresu.

Pokud si myslíte, že vaše kočka je ve stresu, je dobrým nápadem pozorně sledovat její chování.

Dávejte si také pozor na přehnané olizování u své kočky.

Máte určitou představu o tom, kolik času vaše kočka stráví péčí o sebe. Pokud si všimnete, že se vaše kočka začne většinu svého času čistit, je to důvod k znepokojení.

Nadměrné olizování není normální a často je známkou toho, že něco není v pořádku. Jedná se o známku stresu, nepohodlí, strachu nebo nemoci.

Kočky ve stresujícím prostředí mohou také vykazovat nadměrné chování jako mechanismus zvládání, což někdy vede ke ztrátě srsti. Tyto příznaky mohou být způsobeny i jinými nemocemi.

Vaše kočka se může natolik olizovat, že se jí začnou na těle objevovat holá místa bez srsti, aniž byste zpozorovali známky infekce.

Pokud si myslíte, že příčinou holých míst je nadměrné olizování, je možné, že je vaše kočka ve stresu.

4. Vaše kočka nadměrně škrábe sebe i věci

Pokud vaše kočka začne škrábat váš nábytek, možná se jen snaží vypořádat s pocity stresu a úzkosti.

Škrábání je pro kočku přirozené chování stejně jako olizování.

Kočka škrábe předměty, aby udržovala své drápky ostré, protáhla se a zanechala svůj pach na daných předmětech a může také sloužit jako prostředek k uvolnění se.

Nadměrné škrábání může být známkou jak stresu, tak i zdravotních problémů.

Pokud si vaše kočka začne zničehonic častěji brousit své drápky nejen o škrabadla, ale i o váš nábytek a jiné předměty, možná jí to pomáhá uvolnit se a také se vám tím může snažit sdělit, že něco není v pořádku.

Kočka se může škrábat z mnoha různých důvodů, včetně blech, alergie a kožních infekcí, ale nutkavé škrábání může být také příznakem stresu.

Pokud u své kočky zpozorujete nadměrné škrábání, navštivte nejdříve svého veterináře, abyste vyloučili vnější příčiny jako jsou například paraziti. (důkladně prohlédněte kůží své kočky, jestli nenajdete stopy parazitů).

Blechy mohou kočku kousat a dráždit, obzvlášť v případě, že je vaše kočka alergická na bleší sliny.

Zkontrolujte, jestli vaše kočka nemá ta kůži škrábance, strupy nebo boule.

Pokud nenajdete žádný z těchto příznaků infekce, může nadměrné škrábání skutečně souviset se stresem.

5. Vaše kočka má menší nebo naopak větší chuť k jídlu

Pokud je vaše kočka ve stresu, může se u ní projevit snížená nebo zvýšená chuť k jídlu.

Vaše kočka může projevovat menší zájem o jídlo, pokud pociťuje stres.

Když je kočka ve stresu, často se straní nejen společnosti, ale vyhýbá se i věcem, které si dříve užívala, a to včetně jídla.

Ztráta chuti k jídlu je varováním, že něco není v pořádku.

Je důležité pečlivě sledovat, kolik jídla vaše kočka sní, a pokud zpozorujete, že v misce zůstává větší množství nedojedeného krmiva, měli byste se poradit s veterinářem.

To samé platí v případě, když vaše kočka dříve tolik nejedla, ale najednou začala jíst více a dožadovat se většího množství jídla (pokud si vaše kočka netvoří tukové zásoby na zimní období).

Může to být známka toho, že vaše kočka pociťuje stres nebo jí trápí nějaký zdravotní problém.

Přejídání může vést k vážným zdravotním problémům a může být známkou úzkosti, i když existují i ​​jiné příčiny vyvolávající tuto změnu chování, obzvlášť v případě, že vaše kočka začne méně jíst.

5. Přikrčený postoj těla a uši přitisknuté k hlavě

Řeč těla vaší kočky vám může hodně říct o tom, jak se právě cítí.

Všímejte si změn v jejím držení těla, pokud si myslíte, že by mohla být ve stresu.

Pokud tráví většinu času shrbená u země a snaží se být co nejmenší, je to známka vystresované kočky.

Na druhou stranu, kočka, která je vyděšená, se může snažit, aby se jevila pro ostatní velká a zastrašující tím, že prohne hřbet a naježí se. Jedná se o jiný typ řeči těla s jiným významem.

Uši vaší kočky jsou také skvělým vodítkem, který vám poví mnohé o tom, jak se vaše kočka cítí. Pokud si všimnete, že má uši sklopené k hlavě, je to známkou toho, že se cítí nejistě a vystresovaně.

Vaše kočka bude pravděpodobně také mít široce otevřené oči, více než je u ní obvyklé, což je také známka toho, že se vaše kočka cítí ve stresu (pokud si s ní zrovna nehrajete).

Kočka s široce otevřenýma očima chce mít větší přehled o tom, co se kolem ní děje a v případě nebezpečí je připravena utéct nebo bojovat.

Vaše kočka bude celkově vypadat velmi ostražitě a bude citlivá na sebemenší pohyb.

6. Vaše kočka prospí více času

Kočka ve stresu může prospat více času a nemusí mít náladu na věci, které si dříve užívala.

Kočky jsou známé svou láskou ke spánku.

Dospělá kočka prospí v průměru 12 – 16 hodin denně, i když některé kočky spí i více než 16 hodin.

Pokud si všimnete, že vaše kočka spí více hodin, než je u ní obvyklé, může to být známka nejen stres, ale i zdravotních problémů.

7. Zhoršení nebo vyvolání příznaků virové infekce

Kýchání nebo příznaky horních cest dýchacích u koček mohou být známkou stresu nebo nemoci.

Stres u koček může aktivovat příznaky virové infekce zvané kočičí herpes virus, která je u koček velmi častá a vysoce nakažlivá.

Tento virus může oslabit imunitní systém, což vede k symptomům horních cest dýchacích, jako je suché kýchání a občasný výtok z oka.

Pokud u své kočky zpozorujete kýchání, výtok z nosu či očí a jiné příznaky nemoci, navštivte svého veterináře.

Poznámka na okraj

Někdy může stres související se změnou prostředí, s kastrací a jinými stresovými událostmi, oslabit imunitní systém kočky, což může i vést k mutaci kočičího  koronaviru, které je sám o sobě v podstatě neškodný a běžně se vyskytuje u 80 % koček.

Mutací se tento kmen koronaviru mění na škodlivější typ koronaviru a způsobuje onemocnění FIP (kočičí infekční peritonitida). FIP se projevuje asi u 5-10 % nakažených koček.

V závislosti na reakci imunitního systému kočky na zmutovaný koronavirus, který se v organismu replikuje, se může u kočky projevit suchá, neurologická, okulární nebo mokrá forma FIP.

FIP je považována za smrtelné onemocnění, přestože existuje neoficiální lék, který má velmi vysokou účinnost při léčbě této nemoci.

Více informací o FIP nemoci, příznacích a léčbě na facebook skupina FIP Warriors CZ/SK nebo na jejich webových stránkách https://www.fipwarriors.eu/.

Behaviorální příznaky stresu u kočky 

U kočky, která pociťuje stres a úzkost, se mohou objevit následující změny chování, přičemž ve většině případech se jedná o nežádoucí chování.

Příznaky stresu u kočky související se změnou chování:

 • Vyhýbání se společnosti lidí a ostatních domácích mazlíčků
 • Nadměrná závislost na člověku a časté vyžadování pozornosti
 • Problémy s toaletními návyky
 • Nadměrné mňoukání a jiné hlasité projevy
 • Agresivní chování vůči lidem a jiným zvířatům v domácnosti

1. Vaše kočka se vyhýbá společnosti druhých

Kočka ve stresu se může více schovávat a izolovat se od společnosti ostatních členů domácnosti.

Kočky mají rády čas o samotě, ale pokud většinu času vaše kočka tráví v dobrovolné izolaci, i když předtím vyhledávala společnost druhých, může být stres důvodem této změny chování.

Je možné, že se vaše kočka necítí dobře, a proto začne více času trávit o samotě ve svém útočišti.

Kočky jsou také milovnice rutiny a potřebují čas, aby si zvykly na změny ve své prostředí a začaly se opět cítit pohodlně a jistě.

Pro většinu koček je i malinká změna v jejich prostředí stresující.

Pokud si všimnete, že se vaše kočka schovává a sleduje vás zpovzdálí místo toho, aby se k vám přiblížila, může to být známka toho, že pociťuje stres nebo se necítí dobře.

V případě, že se jedná o nového člena ve vaší domácnosti, je schovávání a ukrývání u nové kočky většinou běžné, ale po 1-3 týdnech by se už neměla tolik bát.

2. Nadměrná závislost a vyžadování pozornosti u vaší kočky

Pokud vaše kočka, která není tolik mazlivá, vás začne zničehonic všude pronásledovat a dožadovat se vaší pozornosti při každé příležitosti, může to být další možný příznak stresu.

Tip: Závislá kočka: projevy a řešení.

Obecně se stres projevuje změnou chování u kočky, a to je důvod, proč vy sami, kteří znáte svou kočku nejlépe, jste schopni poznat, jestli se vaše kočka chová jinak.

3. Vaše kočka močí a/nebo kadí mimo toaletu

Vykonávání potřeby mimo toaletu může souviset nejen se stresem, ale i s nespokojeností se toaletou, stelivem nebo také zdravotním problémem.

Kočky jsou velmi čistotná zvířata. Jejich čistotnost se týká i toaletních návyků.

Je velmi nepříjemné, když musíte po bytě uklízet nehody po své kočce. Ale mějte na paměti, že vaše kočka se vám tím snaží říct, že něco není v pořádku.

Vaše kočka bude používat svou toaletu, pokud bude naplňovat její potřeby, ale může močit nebo kadit mimo toaletu, když se cítí ve stresu.

Je možné, že příčinou močení mimo toalety může být změna steliva nebo nedostatečně čistá toaleta.

Při vykonávání potřeby může vaši kočku vyrušovat jiná kočka nebo pes. Tyto situace mohou samy o sobě vyvolávat stres u vaší kočky, proto je důležité rozpoznat příčinu stresu.

Pokud vaše kočka močí mimo toaletu, může být ve skutečnosti nemocná.

Je klíčové začít tento problém ihned řešit. Prvním krokem by měla být návštěva veterináře, který provede vyšetření zdravotního stavu.

Netrestejte svou kočku, když se vyčurá mimo toaletu. Nedělá vám to naschvál. Trest je navíc neúčinný a pouze vyvolá strach a zhorší problém se stresem.

4. Nadměrné mňoukání a jiné hlasité projevy

Pokud vaše kočka začne mňoukat více než je u ní obvyklé, snaží se vám tím říct, že něco není v pořádku.

Některé kočky jsou tišší, zatímco jiné jsou velmi upovídané a hlasité.

Ale kočka pociťující stres má tendenci dávat hlasitě najevo své problémy prostřednictvím častějšího mňoukání, syčení a vrčení.

Vaše kočka může začít mňoukat, když se cítí ve stresu, ale důvodem častějšího mňoukání může být i zdravotní problém.

Především starší kočky mohou mňoukat, když trpí kognitivním úpadkem a jsou zmatené a nejisté.

Kognitivní změny mohou ovlivnit jejich náladu a pocit pohody.

Pokud si všimnete, že vaše kočka je hlasitější, aniž byste zjistili příčinu, je dobrým nápadem návštěva veterináře.

Tento hlasitý projev může být příznakem nejen stresu, ale i zdravotních problémů (které mohou být pro kočku stresující).

5. Vaše kočka je agresivní vůči lidem a/nebo zvířatům v domácnosti

Agresivní kočka není agresivní bezdůvodně. Pokud se cítí ve stresu, může tímto chováním vyjadřovat své negativní pocity.

Pokud vaše kočka dříve milovala společnost lidí nebo aspoň tolerovala jejich přítomnost, ale najednou na ně začala syčet nebo vrčet, je to příznak toho, že se něco děje.

Pravděpodobně budete nejdřív v šoku, když uvidíte svou nazlobenou kočku, jak zaujímá obranný postoj vůči vaší návštěvě.

Agrese společně se změnami chuti k jídlu, vylučováním mimo toaletu nebo jinými příznaky uvedenými výše může být způsob, kterým se vám vaše kočka snaží říct, že něco není v pořádku a že potřebuje vaši pomoc.

Prvním krokem je zamyslet se nad tím, jestli v poslední době nedošlo ve vaší domácnosti ke změně, která by mohla u vaší kočky způsobit stres.

Tip: Proč je kočka agresivní?

Pokud si nejste vědomi jakékoliv nedávné změny, může být vaše kočka nemocná a ve své zranitelnosti se chová vůči ostatním agresivně.

Některé kočky se dokonce po vás nebo po někom jiném mohou ohnat, použít své drápky nebo i zuby, pokud je někdo vyprovokuje nebo pokud se necítí bezpečně ve svém prostředí.

Pokud se vaše kočka chová podrážděně, může to být známka toho, že se v současném prostředí cítí vystresovaně a nepohodlně.

V domácnosti s více zvířaty může být vaše kočka vystresovaná, a proto se může vůči nim chovat agresivně.

Je důležité, aby měla více možností k úniku a každá kočka by měla mít svou vlastní toaletu, misku na jídlo a vodu.

V případě, že vaše kočka projevuje další příznaky, může být příčinou její změny chování nemoc, což potvrdí nebo vyloučí váš veterinář.

Příčiny stresu u kočky

Existuje mnoho důvodů, proč je kočka ve stresu. Je to stejné jako u lidí nebo jiných zvířat.

Některé kočky jsou citlivější a věc, která u jedné kočky vyvolává stresovou reakci, nemusí u druhé kočky způsobit žádné rozrušení.

Pojďme se podívat na pět nejběžnějších příčin stresu u kočky.

1. Změna teritoria

Změna teorie je pro většinu koček velmi stresující.

Po přestěhování do nového domu může vaše kočka pociťovat stres.

Kočky se cítí bezpečně a jistě, když se nacházejí ve známém prostředí.

Když dojde k náhlé změny jejich prostředí, může to u nich vyvolat pocity úzkosti, strachu a nejistoty.

V tomto případě je důležité, abyste své kočce poskytli vše, co potřebuje a na co byla zvyklá ve své starém domě.

Když bude vaše kočka obklopena věcmi a pachem, který zná, bude se v novém domě cítit bezpečněji. 

Stejně tak je důležité postupné seznámení s novým prostředím tak, aby se vaše kočka v novém prostředí necítila příliš vystresovaně.

Při stěhování je lepší dočasně kočku umístit u blízké rodiny, aby nemusela prožívat rozruch spojený se stěhováním.

Dalším příkladem stresu vyvolaného změnou teorie je cesta na veterinární kliniku, která u kočky způsobí dočasný stres, zatímco pobyt na klinice přes noc z důvodu nemoci nebo pobytu v chovatelské stanici způsobí delší stres.

2. Život s více kočkami v domácnosti

Kočka může pociťovat stres, pokud žije v domácnosti s více kočkami a musí se s nimi dělit o omezené zdroje.

Život s dalšími kočkami v jedné domácnosti je nejběžnější příčinou stresu u koček.

Divoká kočka je osamělý lovec s vlastním teritoriem, které se snaží ochránit před ostatními kočkami.

Příchod nové kočky nebo přítomnost jiné kočky v domácnosti může být pro kočku velmi stresující. To platí jak pro kočku žijící v dané domácnosti, tak pro nově příchozí kočku.

Kočičí sourozenci, kteří žijí spolu v jedné domácnosti, jsou na sebe zvyklí a těší se ze vzájemné společnosti.

Avšak kočky, které nejsou příbuzné nebo si nesednou, a nebyly správně seznámeny a žijí ve společné domácnosti s omezenými zdroji, se nemusí vzájemně tolerovat.

Problémem je, že nemají příliš soukromí a v uzavřeném prostředí se nevyhnou vzájemným setkáním, a proto mohou žít v neustálém konfliktu a úzkosti, i když to na první pohled nemusí tak vypadat.

3. Změna v každodenní rutině

Kočky milují svou každodenní rutiny a jsou šťastné a spokojené, když mají pocit jistoty.

To je také důvod, proč dávají přednost známým oblastem při svých loveckých výpravách.

Kočka je samotářský tvor, který se vyhýbá nebezpečí, a proto kterékoliv změny v domácnosti mohou u ní vyvolat stres, úzkost a strach.

K těmto změnám patří pořízení nového nábytku či jeho přemístění, renovace domu a jiné změny ve vaší domácnosti.

U citlivějších jedinců může i malá změna, z našeho pohledu bezvýznamná, způsobit stres u vaší kočky.

Příchod nového člena rodiny, narození dítěte a časté návštěvy mohou narušit rutinu, na kterou je vaše kočka zvyká, a mohou způsobit potenciální úzkost.

Přírůstek nového člena rodiny, příchod nového miminka a dlouhodobé návštěvy mohou narušit její každodenní rutinu, na kterou je vaše kočka zvyklá, a způsobit potenciální úzkost.

4. Nepředvídatelný a špatný vztah s člověkem

Nechte své kočce volnost, ať se sama rozhodne, kdy se chce mazlit nebo hrát. Pokud budete svou kočku do něčeho nutit, může to u ní vyvolat stres a úzkost.

Kočky chtějí mít nad věcmi kontrolu.

Manipulace, které se kočce nelíbí jako je neustále zvedání, nošení, pevné držení a neustálé soustředění se na ni, je pro kočku často stresující, obzvlášť pokud nemá možnost úniku nebo nemá i své soukromé útočiště, kam se může schovat.

To jsou také důvody, proč byste nikdy neměli nechat své malé děti, aby si s kočku hrály nebo mazlily bez vašeho dozoru.

Pokud budete svou kočku za chování, které může být reakcí na stres, jako je agrese, močení do vaší postele nebo jiná místa v domě, škrábání nábytku, trestat plácnutím, bitím nebo křikem, bude to mít opačný účinek.

Vaše kočka může začít pociťovat ještě větší stres, což povede ke zhoršení tohoto nežádoucího chování, naruší to váš vzájemný vztah a vaše kočka se vás může začít bát a vyhýbat se vám.

5. Nenaplněné potřeby vaší kočky

Nedostatek zdrojů, které kočka potřebuje k naplnění svých potřeb, aby byla spokojená a šťastná, je častým zdrojem stresu a nespokojenosti kočky.

K příkladům nenaplněných potřeb patří:

 • Chybějící kočičí toaleta v domácnosti. Někteří majitelé předpokládají, že kočka, která má přístup ven, bude vykonávat svou potřebu venku a ne uvnitř, a proto nepotřebuje mít toaletu doma.
 • Nedostatečné množství toalet v domácnosti. Pokud máte nedostatečné množství toalet v domácnosti s více kočkami, může to vést také ke stresu a úzkosti vaší kočky.
 • Umístění toalety na špatně přístupné nebo rušné místo, kde kočka nemá klid na vykonávání svých potřeb.
 • Umístění misky s jídlem a vodou v blízkosti jejich toalety. Je to pochopitelné. Kdo by chtěl jíst vedle svého záchodu? Je to nehygienické a nepříjemné.
 • Chybějící úkryty, pelíšky a nedostatek únikových cest.
 • Nedostatečný množství zdrojů v domácnosti s více kočkami (misek, pelíšků, toalet a jiných zdrojů).
 • Nepravidelný venkovní přístup.
 • Nedostatek vyvýšených míst, kam by se kočka mohla schovat, když se cítí ohrožena.

Prostředí, ve kterém vaše kočka žije, má významný vliv na to, jestli vaše kočka bude spokojená.

Je důležité, abyste obohatili kočičí prostředí a přizpůsobili ho potřebám své kočky, obzvlášť v případě, že vaše kočka žije pouze uvnitř bytu bez přístupu ven.

Závěr: Kočka ve stresu může vykazovat více příznaků

Jako majitelé znáte svou kočku nejlépe a jakákoliv změna v jejím chování ve vás přirozeně vzbudí obavy.

Kočky jsou tvorové zvyku a své chování a návyky většinou nemění, pokud k tomu nemají svůj důvod.

To je důvod, proč změny v domácnosti mohou u vaší kočky vyvolat stres. Příchod nového člena domácnosti, změna v každodenní rutině kočky nebo renovace domů mohou u vaší kočky způsobit úzkost a pocit nejistoty.

V některých případech je těžké přijít na příčinu stresu u vaší kočky, přestože pozorujete u své kočky změny v chování, které by mohly souviset se stresem.

Pozorně sledujte svou kočku a zaznamenejte si všechny změny.

Příznaky stresu u kočky se mohou projevit různými způsoby.

Vaše kočka může začít močit a kadit mimo toalety, mít zažívací problémy, nadměrně se olizovat nebo škrábat, méně nebo více jíst.

Může být také agresivnější vůči vám nebo jiným zvířatům v domácnosti, vyhýbat se vám nebo se na váš příliš vázat, může mít menší zájem o hru nebo se hlasitěji projevovat, čímž vám chce říct, že něco není v pořádku.

Pokud si všimnete příznaků stresu u vaší kočky, prvním krokem by měla být návštěva veterináře, aby nejdříve došlo k vyloučení zdravotních problémů.

Pokud veterinář vyloučí zdravotní problémy, je na čase se zamyslet nad možnými příčinami, které by mohly u vaší kočky způsobit stres a pokusit se najít řešení, které vaší kočce pomohou k opětovné spokojenosti.

Napsat komentář