Agresivní kočka: Proč je kočka agresivní a jak uklidnit agresivní kočku?

Agrese u koček je běžný problém, který může vyústit ve fyzické zranění lidí i ostatních zvířat.

Přestože kočičí agrese vůči lidem není tak často hlášeným problémem jako útoky psů, je to stále významný problém pro majitele, ostatní lidi i zvířata.

Bohužel je však tento problém spíše přehlížen místo toho, aby byl řešen.

Agrese zahrnuje nejen fyzický útok, ale i varování předcházející útoku, které je směřované proti jednomu nebo několika jedincům: buď stejného, nebo odlišného druhu.

Pokud chcete předejít agresivnímu chování své kočky, základním krokem je zjistit důvod agrese vaší kočky.

Agresivní kočka je často vystrašená kočka.

Agresivní chování je způsob, kterým se snaží ochránit před vším, co považuje za hrozbu.

Agresivita je častější u koček, které si v minulosti prožily nějaké trauma nebo nežily od malička mezi lidmi. A některé kočky mají rády svůj osobní prostor a mohou častěji útočit než jiné kočky.

Agresivní kočka může být ve skutečnosti hravou kočku, kterou jejím matka nenaučila jemnějšímu hraní nebo která nebyla seznámena s hranicemi. Takové hraní bývá často bolestivé.

Pojďme se podívat na důvodu, které se skrývají za agresi vaší kočky a uvedeme si tipy, jak uklidnit agresivní kočku a jak předcházet její agresi.

9 důvodů, proč je kočka agresivní

Kočka je agresivní z více důvodů.

Uvedeme si devět základních důvodů, proč je vaše kočka agresivní.

Při určování důvodu berte také v potaz prostředí, změny v domácnosti, obvyklé chování vaší kočky, abyste zjistili, který z níže uvedených důvodů je nejpravděpodobnější příčinou agrese vaší kočky v konkrétním případě.

1. Agresivní kočka má strach

Vystrašené kočky mohou vykazovat agresivní chování. Kočky, které nebyly dostatečně socializované, jsou náchylnější k tomuto typu agrese vyvolaném strachem.

Mnoho koček, které se náhle chovají agresivně vůči svým majitelům nebo jiným zvířatům, se ve skutečnosti bojí.

Některé kočky jsou přirozeně bojácnější než jiné. Důvodem jejich bojácnosti je většinou nedostatečná socializace během citlivého období kotěte (od 2 do 8 týdnů).

Tento druh agrese vyvolaný strachem a úzkostí se často projeví, když se kočka setká se zcela novými a neznámý podněty jako jsou noví lidé, jiní domácí mazlíčci, neznámá nebo nepříjemná situace nebo se situací spojenou s negativní zkušeností.

Avšak bez ohledu na přesnou hrozbu, kočky se s větší pravděpodobností stanou agresivními, když mají pocit, že nemohou uniknout před vnímaném nebezpečí.

Když vaši kočku něco vystraší, může na vás syčet nebo útočit. V tomto případě se snaží pouze bránit.

Kočka, která se cítí ohrožena, může vykazovat obranné chování, když se k ní přiblížíte.

Kočky, které nejsou příliš zvyklé na lidi nebo v minulosti zažily trauma, mohou také být agresivnější.

Ale i kočky, které jsou od kotěte zvyklé na lidi, se mohou vystrašit.

Někdy lze snadno určit příčinu, která v nich vyvolala strach jako ohňostroj nebo zvuky přístrojů na stavbě či na silnici.

V jiných případech může být obtížnější určit zdroj strachu. Možná jste byli u přítele a starali se o jeho kočku. Když jste přišli domů ke své kočce, ucítila na vás vůni cizí kočky, a proto se vás může bát.

Vzpomeňte si na situaci, kdy se vaše kočka najednou chovala agresivně.

Byl spouštěčem strach? Pokud si nejste jistí příčinou, piště se deník a zaznamenávejte si do něj události, kdy na vás vaše kočka zasyčela, kousla vás nebo škrábla. Možná si všimnete nějakého vzorce a podaří se vám přijít na příčinu jejího strachu následovaného agresivním chováním.

2. Predátorská/ hravá agresivita u kočky

Agresivní kočka si ve skutečnosti může chtít jen hrát.

Každá kočka má v sobě zabudovaný lovecký instinkt a co se na první pohled může zdát jako agresivita, je ve skutečnosti pouze snaha kočky uspokojit svůj lovecký instinkt.

Domácí kočky se snaží svou energii vybíjet na hračkách.

Ale může se stát, že vaše kočka nasměřuje své přirozené impulzy na vás nebo jiná zvířata, což může vést ke škrábancům a kousancům a velkému rozruchu.

Pokud je příčinou agresivity vaší kočky hra, pravděpodobně se na vás vrhne, jako byste byli hračkou. Může vám například skočit na nohy zpod pohovky nebo jiné skrýše, když procházíte kolem.

Je vaše kočka najednou hyperaktivní a pobíhá po bytě jako střelená? To je další známka toho, že vaše kočka si chce jen hrát – nesnaží se vás zranit nebo napadnout.

Pokud je vaše kočka při hře příliš agresivní, je možné, že se jako kotě nenaučila, že toto agresivní hravé chování není v pořádku.

Možná byla příliš brzo odloučena od matky, která neměla možnost ji naučit umírněnému hraní, a proto si může hrát trochu drsněji.

Mnoho majitelů koťata hravě dráždí prsty a připadá jim rozkošné, když je pronásledují.

Tím však koťata učí, že toto chování je přijatelné a může způsobit nejrůznější problémy s agresivitou v dospělosti.

3. Agresivní kočka je nemocná nebo zraněná

Kočka může vykazovat agresivní chování, protože má bolesti a necítí se dobře.

Bolest je další častou příčinou agrese u koček.

Vaše agresivní kočka, která prožívá bolest, se vám ani nikomu jinému nesnaží ublížit.

Stejně jako u strachu se jedná o instinktivní ochranné chování.

Když jsou kočky nemocné nebo zraněné, cítí se velmi zranitelně a při sebemenším pocitu ohrožení mohou agresivně útočit, aby nepřítele zastrašily. Je to její způsob, jak zvýšit pravděpodobnost přežití. 

Pokud se vaše kočka zranila (zlomila si kost, natrhla si sval nebo se řízla do tlapky), může na vás syčet nebo vás škrábat pokaždé, když se dotknete jejího citlivého místa nebo když s ní budete manipulovat.

Některá onemocnění mohou také způsobit intenzivní bolest u koček. Častým příkladem je artritida, která postihuje starší kočky.

Kdykoli zvednete svou kočku a dotknete se jejích oteklých kloubů, pouze tím nevědomky zhoršíte její bolest. Její přirozenou reakcí na bolest je syčení, kousání, škrábání a útočení, kterými se snaží ochránit.

Existuje celá řada dalších zdravotních problémů, které také způsobují bolest u koček.

Příkladem může být onemocnění zubů, infekce a vnitřní poranění. Kočky, které jsou nemocné nebo zraněné, obvykle vykazují i ​​jiné příznaky a symptomy.

Pokud je vaše kočka náhle agresivní a zdá se vám, že s ní něco není v pořádku, vezměte ji k veterináři na vyšetření.

4. Kognitivní úpadek nebo neurologické problémy

Neurologické problémy a kognitivní pokles mohou u koček způsobit agresi.

Kognitivní úpadek může u kočky vyvolávat pocity zmatenosti a dezorientace. Vaše kočka nebude vědět, kde je, a může mít problém si zapamatovat, kdo jste a nemusí vás poznávat.

Pro vaši kočku je to velmi děsivé a stresující. A strach je u koček častou příčinou agrese. Nemají ponětí, co se děje, a proto syčí a kousají ve snaze znovu získat kontrolu a ochránit se před nebezpečím.

Neurologické problémy obecně postihují starší kočky, protože mozkové funkce většinou s věkem klesají. Kromě agrese si můžete všimnout i dalších změn chování.

Pravděpodobně uslyšíte svou kočku v noci plakat jako dítě, protože je zmatená a neví, co se děje a kde je. Vaše kočka může pobíhat okolo jako maniak, chovat se dezorientovaně a možná nemůže najít svou toaletu.

5. Agrese způsobená přítomností nových zvířat a lidí

U kočky se může projevit agresivní chování i v případě příchodu nového člena domácnosti, který narušuje její teritorium.

Kočky jsou extrémně teritoriální stvoření.

Kdykoli mají pocit, že někdo ohrožuje jejich území, budou bojovat, aby ho ubránily před narušitelem.

Kočky mohou být teritoriální z nejrůznějších důvodů. Mohou z vás například cítit pach jiné kočky.

Jedním z nejčastějších příčin teritoriální agrese je však přítomnost nových domácích mazlíčků ve vaší domácnosti.

Mnoho majitelů zažívá agresi u své staré kočky, když ji seznamují s novým kotětem. Vaše kočka je zvyklá mít váš domov jen pro sebe a přirozeně bude syčet na nové kotě, které narušilo její teritorium.

Vaše kočka může pociťovat depresi po příchodu nového kotěte. Má pocit, že se musí dělit nejen o své území, ale i vaši pozornost a náklonnost. Proto se může cítit osamělá a nemilovaná.

Může se také stát, že vaše kočka bude zpočátku nový přírůstek šikanovat, dokud si na něj nezvykne a nezjistí, že pro ni není hrozbou.

Noví lidé, kteří se přistěhují do vašeho domova, mohou u vaší kočky vyvolat podobné pocity. Možná se k vám přistěhoval váš přítel nebo jste právě přivítali do rodiny nové miminko.

V obou případech má vaše kočka pocit, že její území narušeno. Je ve střehu a připravena zaútočit a bránit své území. Může na narušitele syčet, škrábat je nebo kousat.

Teritoriální agresi u vaší kočky mohou vyvolat i nové kočky v okolí. Nebo se u vás možná objevila toulavá kočka, která vaší kočce krade jídlo.

6. Agrese o pozici v domácnosti

Kočka může být agresivní v situaci, kdy bojuje s ostatními kočkami nebo i s vámi o nejvyšší pozici v domácnosti.

Většina koček rozumí svému místu v domácnosti a uznávají vás a nemají potřebu se vámi bojovat o pozici v domácnosti.

V domácnosti s více kočkami existuje určitá hierarchie.

Jedna kočka bude dominantnější a ostatní ji budou následovat. Vůdcem je obvykle kočka, která je větší, žere jako první a vždy má privilegium vybrat si to nejlepší místo na spaní.

Když však dojde ke změně, kočky mohou být agresivní. To se může stát v domácnosti s více kočkami, pokud současná dominantní kočka je stará nebo nemocná. Jedna z koček se může pokusit zaujmout její místo a prostřednictvím agrese se snažit získat nadvládu.

Další scénář zahrnuje situaci, kdy se vaše kočka snaží získat pozici nad vámi. Vaše kočka na vás může začít syčet, vrčet, když se ji pokusíte zvednout nebo vám bude blokovat dveře, když se budete snažit projít.

Je to jedna z nejznepokojivějších forem agrese a je důležité ji včas zastavit. Pokud dovolíte své kočce, aby projevovala svou agresi vůči vám, mohou se její útoky stupňovat.

7. Agrese vyvolaná mazlením

Pokud vaše kočka projevuje agresi při mazlení, snaží se vám tím říct, že už dosáhla svého mazlícího limitu.

Agrese vyvolaná mazlením je pro majitele nejvíce matoucí.

Vaše kočka si užívá hlazení, vrní a vypadá spokojeně. A pak náhle začne syčet, tlapkou odstrkovat vaši ruku a může vás i pokousat nebo poškrábat, pokud nepřestanete.

Pokud je to vaše první zkušenost, můžete být velmi zaskočeni.

Proč se nálady vaší mazlivé kočky tak rychle změnila?

Nejčastějším důvodem kočičí agrese je nadměrná stimulace. Mazlení je zpočátku pro vaši kočku opravdu příjemné a vaše kočka si užívá vaše hlazení.

Ale když svou kočku hladíte příliš dlouho, pocit příjemného se promění v nepříjemný a podrážděný pocit. Někdy ten pocit může být tak intenzivní, až může být pro vaši kočku trochu bolestivý.

Kočky vám však nemohou říct: „Přestaň, je to nepříjemné.“

Vaší kočce proto nezbývá nic jiného, ​​než zasyčet a odstrčit vaši ruku. Nesnaží se vám ublížit, ale pouze chce, abyste ji co nejdříve přestali hladit.

Před projevením agresivity a samotným útokem vás vaše kočka svou řečí těla upozorní, že už toho má dost a že máte ihned přestat.

8. Přesměrovaná agrese

Přesměrovaná agrese je nejméně předvídatelným typem agrese u kočky a je také těžké určit podnět této agrese.

Přesměrovaná agrese je jedním z nejméně předvídatelným typem agrese u koček.

Kdykoli na vás kočka náhle zaútočí, aniž byste znali příčinu, obvykle je důvodem přesměrovaná agrese.

Na první pohled to vypadá, že její útok přichází jako blesk z čistého nebe, ale vaše kočka má k tomuto agresivnímu chování své důvody.  

Přesměrovaná agrese se u koček projevuje v případech, když kočka pozoruje něco, co ji dráždí, ale nemůže se k tomu podnětu dostat. Nejběžnějším příkladem je pozorování ptáka nebo myši z okna, ke kterým se vaše kočka nemůže přiblížit.

Agrese související s frustrací se může objevit i kvůli jednoduchým věcem, jako je nedostatek jídla nebo pozornosti a odepření přístupu na oblíbené místo v domě.

Pohybující se kořist u vaší kočky nastartujte lovecké instinkty, které však nemá možnost uspokojit.  

Ale jak se stanete terčem její agrese, která je namířená na něco mimo vás?

Jednoduše.

Stačí, když projdete kolem, zatímco vaše kočka pozoruje ptáka, který je mimo její dosah, a vaše kočka si vybije svou frustraci a podrážděnost na vás.

Tento typ agresivity se projevuje u koček, které jsou chované v bytě. Kočka s přístupem ven by v tomto případě ihned vystartovala ven a snažila se kořist ulovit.

Často je však nemožné přijít na příčinu, která vyvolala agresi u vaší kočky a některé venkovní kočky mohou stále vykazovat tento typ agresivního chování.

9. Vaše kočka hledá partnera

Nevykastrovaná kočka v období rozmnožování může vykazovat agresivní chování.

Je vaše nekastrovaná kočka náhle agresivní?

Její náhlá agresivita může být známkou začínajícího se mrouskání.

Mrouskání je odpovědné za mnoho změn chování u vaší kočky. Kočky se stávají mazlivějšími a přítulnějšími, ale mohou také být agresivnějšími.

Moje kočka byla při mrouskání neuvěřitelně mazlivá. Ale zároveň se u ní častěji projevovala podrážděnost. U každé kočky to může být trochu jiné.

Je snadné poznat, že se vaše kočka mrouská a můžete snadno určit, jestli to není důvod její náhlé agrese.

Můžete si všimnout, že vaše kočka mňouká u dveří, neustále mňouká, křičí a tře se o všechno ve vašem domě. Chce jít ven, aby mohla přilákat kocoura.

Kocouři, kteří cítí poblíž mrouskající se kočku, mohou být také agresivnější.

Agresivita je také jedním z možných předporodních příznaků u koček.

Pokud je vaše kočka březí, může být agresivní, protože se snaží ochránit svá nenarozená koťátka.

Udělá cokoliv, aby zajistila, že její koťata přežijí, i kdyby to znamenalo, že bude muset ublížit svému majiteli, ostatním lidem a dalším zvířatům.

Agresivita není vrozená

Je důležité si uvědomit, že agresivita není diagnóza ani povahová vlastnost.

Vaše kočka skutečně prožívá emoce, které jsou zodpovědné za agresivní chování.

Podle Pankseppa je negativní vzrušení a vyplývající agrese spojeny s:

  • Frustrací
  • Strachem-úzkostí
  • Panikou

Agresivita se může projevit při různých okolnostech. Skutečná agresivita může být pasivní (skrytá) nebo aktivní (otevřená).

Vzhledem k tomu, že několik forem agrese může způsobit stejné vrčení, škrábání a občasné použití zubů a drápů, může nějakou dobu trvat, než se vám podaří určit typ agrese, které jste byli svědky.

Různé typy agrese se často řeší změnou prostředí a usměrněním chování. Ve většině případů je však lepší nejdříve navštívit veterináře, aby se vyloučily zdravotní problémy.

Jak uklidnit agresivní kočku

Neberte agresivní kočku na lehkou váhu. Je lepší se k ní nepřibližovat, neboť by na vás mohla zaútočit.

Abyste mohli uklidnit agresivní kočku, je zásadní znát příčinu její agresivního chování.

Kromě toho je také důležité včas zachytit příznaky agrese a jejich varovných signálů, abyste předešli agresivnímu útoku.

Můžete si všimnout, že uši vaší kočky jsou sklopené k hlavě, její zorničky jsou rozšířené a má napjaté přikrčené držení těla. Kočky také naježí srst a ocas, mrskají ocasem a prohnou záda, než začnou syčet.

To vše jsou známky toho, že se vaše kočka cítí ohrožena a že by mohla zaútočit a poškrábat a pokousat toho, koho považuje za hrozbu.

Pozorně si všímejte těchto příznaků a okamžitě přestaňte s tím, co zrovna děláte.

Nechte svou kočku o samotě a dopřejte jí soukromí, aby měla čas se uklidnit, a nechte ji, aby se mohla ukrýt na bezpečné místo, pokud to potřebuje.

Tím, že jí dáte možnost úniku, zarazíte agresi v počátku předtím, než by vyústila ve fyzický útok.

Můžete také snížit nebo odstranit agresi vaší kočky, pokud uděláte následující věci:

  • Poskytněte své kočce bezpečné útočiště, kam se může schovat, když se cítí vystresovaná nebo vystrašená. Když se kočka bude cítí v bezpečí, rychleji se uklidní.
  • Navštivte svého veterináře, abyste vyloučili jakékoli zdravotní příčiny. Náhlá změna chování může být známkou zdravotních problémů.
  • Nikdy na svou kočku nekřičte a ani ji fyzicky netrestejte, protože to může vyvolat agresivní chování nebo ho zhoršit. Pokud chcete kočku uklidnit, je nejlepší nedříve budovat na vzájemném vztahu a důvěře. Vaše kočka bude vědět, že jí nechcete ublížit a jste pro ni zdrojem bezpečí.
  • Kastrace kočky pomůže snížit teritoriální agresi a agresi související s rozmnožováním.
  • Nikdy nedovolte miminkům a malým dětem být s vaší kočkou bez dozoru, abyste měli jistotu, že se vaše dítě nechová ke kočce hrubě. Přestože je vaše kočka hodná a něžná, zatažení za její ucho nebo náhlé štípnutí dětskými prstíky může mít za následek škrábnutí nebo kousnutí.
  • Pokud nezvládáte svou agresivní kočku, která se stává nekontrolovatelná a nebezpečná, navštivte odborníka na chování.

Závěr: Kočka může být agresivní z více důvodů

Agresivita u koček není povahová vlastnost, se kterou by se kočka narodila a k jejímu projevu nedochází bez důvodu.

Kočka je agresivní, když se bojí a cítí se ohrožena. Pokud nebude mít možnost úniku, může na vás nebo na někoho jiného zaútočit.

Dalším častým důvodem agrese je hra. Kočka, která si hraje, se snaží uspokojit svůj lovecký instinkt.

Agresivní chování může být dokonce vyvoláno bolestí, kdy kočka se cítí zranitelná a samotné přiblížení v ní může vyvolat obranné chování.

Nejméně předvídatelným typem agrese je přesměrovaná agrese, kdy kočka reaguje na vnější podnět, který se nachází mimo její dosah.

Kočka na tento podnět není schopna okamžitě reagovat a může přesměrovat své nepřátelství na majitele nebo jiného domácího mazlíčka v okolí.

Něco tak jednoduchého, jako je naučit se řeč kočičího těla a zjistit, jak se vaše kočka cítí, může dramaticky pomoci při předcházení a zvládání agresivního chování u vaší kočky.

Napsat komentář