Jak kočka vnímá člověka? Jako velkou kočku?

Když se podíváte na svou kočku, co vidíte? Malé chlupaté stvoření s krásným dlouhým ocasem a nádhernýma očima. Stačí vám jediný pohled a víte, že je to bez pochyby kočka, a ne například pes.

Můžete si o své kočce myslet, že je roztomilá, zábavná nebo krásná. Obdivujete její barvu srsti, její oči a vnímáte ji jako úžasného přítele, který vás bezpodmínečně milujete.

Ale co vidí vaše kočka, když se na vás podívá? Jak kočka vnímá člověka a co si o vás myslí?

Kočičí poznávání je mnohem méně prozkoumané v porovnání se psím poznávání, a proto je těžké s jistotou vědět, jak kočka vnímá člověka.

Je však pravděpodobné, že vás podle svého zraku od jiného člověka nerozezná. Na to poukazuje studie, při které kočky zvolily fotku obličeje svého majitele pouze v 54,5 % případech.

Přesto vás vaše kočka vždy pozná. Spoléhá se především na svůj sluch a čich. Vaše kočka má tyto dva smysly velmi citlivé a moc dobře zná váš hlas i vůni.

Vnímá vás kočka jako člověka nebo jako kočku?

Někteří vědci se domnívají, že kočka vnímá člověka jako velkou kočku. Podle nich se kočka chová k člověku stejným způsobem jako by se chovala k jiné kočce. Otírá se o něj, olizuje ho, spí na něm nebo vedle něho a vrní.

Nepřipadá vám to povědomé?

Většina koček má svého oblíbeného člověka, jehož společnost dává přednost před ostatními členy v domácnosti.

I když vaše kočka může ráda sedět na vašem klíně, hnít tlapkami, vrnět nebo vás dokonce olizovat, toto chování pravděpodobně není signálem, že vás vaše kočka vidí jako svého rodiče.

Pojďme se ponořit do světa kočičího vnímání člověka jakožto jejího nejbližšího společníka.

Jak kočka vnímá člověka? Co si kočka myslí, když vás vidí?

Co si o vás kočka myslí, když se na vás podívá, závisí na vašem vzájemném vztahu.

Pokud chcete porozumět myšlenkám své kočky, prozkoumejte nejdřív své vlastní chování. Vaše kočka tráví značnou část svého času ve vaší těsné blízkosti a váš vzájemný vztah formuje její myšlení, které následně ovlivňuje její chování.

Výzkumníci zjistili, že kočky reagují na lidi různě v závislosti na náladě těchto lidí.

Například kočky vykazují citlivost vůči lidem, kteří trpí depresí (1).

Co si o vás vaše kočka myslí, když se na vás dívá, závisí na vaší společné historii a na jejích pocitech, které má s vámi spojené.

Pokud se kočce věnujete a staráte se o ni a vaše kočka má v paměti uložené pozitivní asociace a pocity ve spojení s vámi, bude na vás reagovat s láskou.

Další studie ukazuje, že kočky se dívají na své majitele, aby zjistily, jestli se mají obávat dané situace nebo ne. Z řeči těla a hlasu svého majitele dokážou určit jeho pocity jako je strach nebo klid, a tyto pocity ovlivňují jejich chování.

To znamená, že když se budete něčeho obávat, vaše kočka to vycítí a bude také pociťovat obavy. Pokud však budete klidní, bude i vaše kočka s největší pravděpodobností klidná.

Většina koček hledá u svých majitelů zdroj bezpečí a jistoty, a proto je důležité mít tento fakt na paměti. Vaše chování ve stresové situaci může mít ve skutečnost přímý vliv na to, jak se v dané situaci zachová vaše kočka.

Jak už bylo řečeno na začátku, stále se učíme o kočkách a jejich myšlení, vnímání, inteligenci, chování a pocitech.

Existuje mnoho nezodpovězených a nejasných otázek ohledně kočičího chování, a především o vnitřním životě a zkušenostech koček.

Vnímá kočka člověka jako velkou kočku?

Kočka vnímá člověka jako velkou bezsrstou kočku a chová se k němu jako ke kočce.

Ve skutečnosti se někteří vědci domnívají, že kočky mohou vnímat lidi jako velké bezsrsté kočky.

Kočky jsou trochu rozrušené naší velikostí a diví se, proč jsme tak nemotorní, když o ně někdy zakopáváme.

Přestože nevypadáme ani se nechováme jako opravdové kočky, naše kočky nás milostivě do své rodiny přijmou.

Studie u psů nepodporují myšlenku, že by psi viděli lidi jako větší psy, a někteří se domnívají, že ani kočky nevidí lidi jako velké kočky. Psi se nechovají k člověku stejným způsobem jako k jinému psovi.

V podstatě se k vám vaše kočka nechová jinak, než by se chovala ke svému vlastnímu druhu. Předpokládá se, že kočky vnímají člověka jako větší verzi sebe sama.

Kočky nemusí nutně vědět, že jsme jiný druh, nebo je to prostě jen nezajímá.

Vaše kočka se k vám chová stejným způsobem, jako by se chovala ke své matce. Dá se říct, že veškeré chování, které projevuje vůči nám, je nějakým způsobem odvozeno ze vztahu matka-kotě.

Kotě se učí zvedat ocas, otírat se o matku, přešlapovat a vrnět. A matka o své kotě pečuje.

Předci koček byli osamělá, teritoriální zvířata a jediné přátelské chování mezi dvěma kočkami bylo mezi matkami a jejich koťaty.

Malé kotě se rychle naučí vnímat svou kočičí matku jako někoho, kdo mu poskytuje potravu, bezpečí, péči a bezpodmínečnou lásku.

Když kotě opustí svou matku a ujme se ho lidský společník, který ho miluje a stará se o něj, přenese svou lásku ke své matce na svého lidského pečovatele.

Pokud o kotě s láskou pečujete, krmíte ho, mazlíte se s ním a hrajte si s ním, bude vám svou spokojenost a lásku projevovat svými kočičími způsoby.

Určitě jste zažili, že vaše kočka hněte tlapkami na vašem těle, což je chování, které se naučila, když byla mladá.

Malé kotě pomocí svých malých tlapek hněte na matčině břiše kolem struku, aby stimulovalo tvorbu mléka.

Dospělá kočka hněte, protože se cítí spokojeně a uvolněně, a tyto pocity jí připomínají období, kdy byla u své matky. To také poukazuje na to, že se k nám naše kočky chovají jako ke svým vlastním spíše než k členovi jiného živočišného druhu!

Někteří se ovšem domnívají, že příčinou tohoto chování k člověku je spíše silná vazba než chybná identita.

Kočky nás podle nich spíše vnímají jako sociální společníky a „cenný zdroj“ – tedy jako poskytovatele potravy.

Vnímá vás kočka jako svou matku?

Vaše kočka se k vám chová stejným způsobem, jako by se chovala ke své kočičí matce.

To však neznamená, že vás kočka vnímá jako svou matku, přestože vám projevuje stejnou úroveň náklonnosti a úcty, jakou projevovala své matce, když byla malá.

Pokud se vaše kočka naučila rozpoznávat svou milující matku jako bezpečné stvoření, ke kterému se mohla chovat přátelsky, pak si pravděpodobně vytvořila podobný názor o vás.

Pokud jste někdy pozorovali interakce mezi kočkami, určitě jste si všimli, že se k vám kočka chová stejným způsobem jako kdybyste skutečně byli kočkou. Kočky se navzájem o sebe otírají, olizují se a čistí a přešlapují tlapičkami na druhé.

Nezdá se vám to až příliš povědomé?

Je důležité si uvědomit, že i když vás vaše kočka považuje za velkou kočku, neznamená, že vás vaše kočka nevnímá jako svého pečovatele.

Kočky reagují na naše láskyplné chování. Když se odborníci na chování zvířat snažili určit, jak si kočky vybírají svého „oblíbeného člověka“, jedním z hlavních faktorů bylo, jak se daný člověk chová ke kočce.

Pokud člověk kočku krmí, hraje si s ní a pečuje o ni, pak je pravděpodobnější, že kočka opětuje náklonnost.

Kočky jsou stejně jako psy společenská stvoření. Studie prokázala, že si kočky stejně jako psi vytvářejí úzké vazby se svými majiteli, kteří se o ně starají.

Této studie se zúčastnilo 70 koťat ve věku 3-8 měsíců.

Přibližně 60 % koček projevovalo bezpečnou připoutanost ke sému majiteli. Bezpečné připoutání naznačuje, že kočka důvěřuje svému majiteli a ví, že se o ni postará, a proto pociťuje jistotu, když je s ním.

Co kočka vidí, když se podívá na člověka?

Kočka vidí a vnímá svět odlišně a nespoléhá se na svůj zrak při rozeznávání lidí.

Kočka vidí a vnímá člověka velmi odlišně od toho, jak on vidí sám sebe.

Vaše kočka vidí svět jinak.

Kočky vidí svět v barvách, ale nedokážou rozpoznat červenou barvu a barvy nevnímají tak sytě a jasně. Jejich svět se jim zdá být modrý, šedý a žlutý. Navíc nedokážou rozlišit červenou barvu od zelené barvy.

Kočky jsou krátkozraké a postrádají svaly, které umožňují čočce zaměřovat se na objekty v různé vzdálenosti. Proto vidí ostře pouze předměty, které jsou od nich 15 – 51 cm vzdálené.

Vaše kočka nedokáže ostře vnímat vaše rysy v obličeji a všechny lidské obličeje jí pravděpodobně připadají stejné.

Co tedy kočka vidí, když se podívá na člověka?

Pokud jste od vaší kočky daleko, můžete jí připadat jako jedna velká rozmazaná šmouha.

Kočky nedokážou rozeznat obličej svého majitele od jiného člověka nebo ji jednoduše nezajímá, jak vypadáte.

Vaše kočka se spíše, než na zrak při rozlišování lidí spoléhá na svůj citlivý čich a sluch. Vaše kočka vás rozezná a také si vás pamatuje podle jedinečného pachu a hlasu.

Tip: Pozná kočka svého pána?

Ví kočka, že je kočka a rozezná ostatní kočky?

Stejně jako pes dokáže rozpoznat, že jiný pes je stejný živočišný druh, kočka také dokáže rozeznat rozdíl mezi kočkou a jiným zvířetem.

Jak kočka ví, že druhá kočka je opravdu kočka?

Když vejdete do místnosti, ve které se nachází pes, kočka a další člověk, stačí vám jediný pohled a víte, že se díváte na tři velmi odlišné druhy.

Kočky sice nedokážou prostřednictvím zraku rozlišit obličej svého majitele od cizího člověka, ale je zajímavé, že nemají problém rozlišit obličej známé kočky od neznámé kočky při pouhém pohledu na jejich fotky (2).

Kočky se především spoléhají na svůj nos, který používají k rozpoznávání ostatních koček. Pomocí čichu dokážou zachytit feromony, chemikálie produkované tělem, druhé kočky.

Pokud kočka ucítí feromony, mozek jí vyšle zprávu, že skutečně cítí jinou kočku.

Tyto feromony dokážou zachytit a vnímat pouze jiné kočky. Feromony jsou důležitým komunikačním prostředkem v kočičím světě, který kočky často používají, například k označování území, lidí a ke sdělování pocitů.

Miluje kočka svého člověka?

Odpověď je jednoznačná: Kočka miluje svého pána a její láska k němu je bezpodmínečná.

Pokud o svou kočku s láskou pečujete, můžete si užívat náklonnost, kterou vám vaše kočka projevuje.

Kočky si se svými majiteli vytvářejí pevná pouta. Některé kočky mohou být dokonce na svých majitelích závislé. Ale je rozdíl mezi zdravou připoutaností a přímou posedlostí.

Vaše kočka vás miluje stejně jako vy milujete ji a pokud budete všímaví, uvidíte ta na vlastní oči a pocítíte na vlastní kůži.

V kočičím světě existuje mnoho způsobů, kterými kočky vyjadřují lásku, například:

Jak už jsme si řekli, kočka nedokáže svého pána poznat podle zraku, ale k jeho identifikaci používá jiné smysly. Spoléhá se především na svůj čich a pach.

Mluvte se svou kočkou pravidelně a nechte ji, ať se o vás otírá a označuje si vás svým pachem.

Ještě jedna zajímavost na závěr:

Existuje jeden typický kočičí zvuk, který kočka používá výhradně ke komunikaci s člověkem. Ano, moc dobře ho znáte, je to mňoukání, kterým vaše kočka od vás získá vše, co chce.

Stačí jí mňouknout a už rychle za ní běžíte, abyste zjistili, jestli se jí něco nestalo nebo jestli něco od vás nepotřebuje.

Kočka má ve svém repertoáru také specifický typ mňoukání, který svou frekvencí odpovídá dětskému pláči. Velmi rychle se naučila, že když použije tuto tajnou zbraň, ihned dostane vše, co si přeje.

Dospělá kočka sice nepoužívá mňoukání ke komunikaci s ostatními kočkami, ale používala ho, když byla jako kotě se svou matkou.

Závěr: Vaše kočka vás pravděpodobně vnímá jako velkou kočku

Kočky jsou záhadná stvoření, jejichž vnímání, chování a pocity nejsou tak prozkoumané jako je tomu u psů. Kočky jsou známé svou neochotou spolupracovat při provádění výzkumu. Nemají totiž potřebu se lidem zavděčit jako psi.

Možná to je jeden z důvodů, proč kočky tak milujeme. Jsou nezávislé a záhadné, přesto jsou milující a podporující.

Každý chce pochopit svou kočku a vědět více o tom, co si myslí, jak vidí svět a co prožívá.

A jednou z otázek je: Jak kočka vnímá člověka?

Někteří vědci se domnívají, že kočka vnímá člověka jako velkou kočku. Přitom vychází ze skutečnosti, že se kočka k člověku chová stejným způsobem, jako by se chovala k jiné kočce.

Zjevně vědí, že jsme větší než ony, ale nezdá se, že by své společenské chování příliš přizpůsobili.

Vaše kočka se o vás otírá, olizuje vás a hněte vás. Toto chování projevují kočky mezi sebou, když spolu mají blízký vztah, časté je to u sourozenců, a především mezi matkou a jejími koťaty.

Vaše kočka si i s vámi hraje jako byste byli jinou kočkou. Schovává se, číhá na vás a pak na vás hravě vyskočí a pak rychle utíká pryč.

Je možné, že kočka nedělá rozdíly mezi člověkem a jinou kočkou nebo ji jednoduše nezajímá, že je člověk jiný živočišný druh.

V každém případě vás kočka považuje za svého přítele a pečovatele, který se o ni stará a projevuje jí svou bezpodmínečnou lásku. A vaše kočka to moc dobře a svým kočičími způsoby vám svou lásku oplácí.

Napsat komentář