Jak kočka vidí svět? Jak kočka vidí barvy a jak vidí v noci?

Pozorovali jste svou kočku a zničehonic vás napadla otázka:

Jak vlastně kočka vidí? Jak dobře vidí ve tmě a v noci? Dokáže rozeznat barvy stejně jako my a jak se její pohled na svět liší od toho našeho?

Kočky jsou soumrační živočichové, a proto jsou aktivní za svítání a za soumraku. Možná proto potřebují tak dobré noční vidění. Jejich oči mají šestkrát až osmkrát více tyčinkových buněk, které jsou citlivější na slabé světlo.

Kromě toho eliptický tvar očí koček a větší rohovky a tapetum, vrstva tkáně, která může odrážet světlo zpět na sítnici, pomáhají shromažďovat ještě více světla. Tapetum může také posunout vlnové délky světla, které kočky vidí, a tím učinit kořist nebo jiné objekty proti noční obloze výraznější.

Kočky mají také širší zorné pole – asi 200 stupňů ve srovnání s 180stupňovým pohledem lidí. Kočky mají také větší rozsah periferního vidění, a o to lépe si všimnou myši (nebo hračky) pohybující se v rohu.

Širší zorné pole znamená, že kočka na jediný pohled vidí více, přičemž člověk by musel otočit hlavou, aby viděl to, co už kočka vidí.

A jak kočky vidí barvy?

Kočky nevidí barvy stejně jasně jako my. Jsou barvoslepé a vidí pouze modré a zelené odstíny a podobně jako barvoslepí lidé nejsou schopné rozlišit červenou barvu a její odstíny.

Jak vidí kočka ve tmě a v noci?

Kočky mají oči přizpůsobené k nočnímu vidění. Dokážou dobře vidět i za podmínek, kdy bychom my potřebovali baterku.

Ve skutečnosti nelze úplně tvrdit, že kočka vidí ve tmě a v noci.

Žádné zvíře skutečně ve tmě nevidí. Kdyby venku nebylo vůbec žádné světlo, nic neuvidí.

Je velký rozdíl mezi schopností vidět ve tmě a vidět za špatných světelných podmínek. Je však jisté, že kočka v noci vidí mnohem lépe než my.

Chcete-li skutečně ocenit zrak vaší kočky a to, jak se se dokáže orientovat při slabém osvětlení, musíte nejprve pochopit biologické rozdíly mezi kočičím a lidským zrakem.

Kočky i lidé mají na sítnici dva typy fotoreceptorů – tyčinky a čípky. Zatímco čípky umožňují očím zaznamenávat a rozlišovat barvy, tyčinky jsou obzvláště citlivé na světlo a jsou zodpovědné za veškeré vidění za špatných světelných podmínek.

Bez čípků by kočka (ani člověk) nebyla schopna vidět barvy a bez tyčinek by trpěla noční slepotou a skoro nic by v noci neviděla.

Zásadní rozdíl spočívá v počtu tyčinek. Kočky mají 6 až 8krát více tyčinek než lidé. Tyto buňky citlivé na světlo jim dávají schopnost absorbovat více světla a vidět i v podmínkách, za kterých bychom si museli svítit baterkou, abychom něco viděli.

Tyčinkové buňky nám umožňují detekovat světlo na opravdu nízkých úrovních.

Kočky jsou šestkrát až osmkrát citlivější na světlo než my a potřebují pouze 1/6 světla, aby viděly stejně jako my.

Zorničky koček se také rozšiřují do větší šířky než naše, a propouštějí tak do oka více světla.

Tapetum lucidi – velká kočičí výhoda ve tmě, kterou my lidé postrádáme

Kromě většího počtu tyčinek mají ještě jednu výhodu, která jim umožňuj ve tmě lépe vidět.

A tou výhodou je tapetum lucidiu – tenká reflexní vrstva tkáně umístěná mezi čočkou a sítnicí. Působí jako zrcadlo, odráží světlo zpět přes sítnici, čímž v podstatě zvyšuje množství dostupného světla pro tyčinky.

Viděli jste oči kočky svítit ve tmě? Za tento lesk očí je zodpovědný právě tapetum lucidiu, díky kterému se vám zdá, že kočičí oči září, když na ně ve tmě dopadne světlo. To, co vidíte, není záře, ale další odraz již dostupného světla.

Kromě koček má tuto výhodu celá řada zvířat včetně psů, ptáků, hlodavců, jelenů, koní, skotu a podmořských živočichů.

A co lidé?

Bohužel nás příroda něčím tak skvělým neobdařila. A když k tomu přičteme průměrný počet tyčinek, nemůžeme se divit, že máme takový problém se podle našeho zraku za velmi špatných podmínkách orientovat.

Tip: Jak vám kočka projevuje svou lásku?

Kočky mohou lovit kořist a navigovat se pouze za světla hvězd. Je to také důvod, proč je vaše kočka v noci schopna pobíhat po pokoji a všechno shodit pouze za slabého světla vycházejícího z digitálních hodin na vaší troubě.

Jako soumrační živočichové (což znamená nejaktivnější za soumraku a svítání) vyžívají kočky tuto vizuální superschopnost k vedení svého každodenního života, ať je světlo nebo tma.

Proč je kočičí zornice štěrbinová?

Kočka je schopna díky svalům rozšířit nebo zúžit svoje zorničky a ovlivňovat tak množství světla, které jí dopadne na sítnici.

Kočky mají zorničky, které jsou citlivé na světlo a mají schopnost se extrémně rozšířit nebo zúžit. Tato funkce dává kočce lepší kontrolu nad množstvím světla procházejícího sítnicí.

To je důvod, proč kočka vyhřívající se na sluníčku, má zorničky tenké jako malé štěrbiny. Tím chrání své oči před jasným světlem.

Viděl jste někdy kočku mžourat v jasném světle nebo že by na sobě měla brýle? Samozřejmě, že ne, ona je totiž vůbec nepotřebuje. Zúží zorničky a tím omezí množství světlo, které ji proniká do očí a nebude tak oslněna jasným světlem.

Když však nastane noc a vy doma zhasnete, zorničky se jí automaticky rozšíří, aby jí do oka pronikalo více světla.

Kočičí zornice se může rozšířit až o 50 % více v porovnání s člověkem. Tato úžasná schopnost se jí skvěle hodí během nočních lovů.

Zajímavostí je, že ne všechny kočkovité šelmy mají štěrbinovité zornice. Velké kočky, jako jsou lvi a tygři, mají kulaté zorničky jako lidé.

Jak daleko vidí kočka? Jsou kočky krátkozraké?

Kočky nedokážou vidět na dálku tak dobře jako my. Aby něco jasně a ostře viděly, nesmí být od toho vzdálené více jak 6 metrů.

Člověk by předpokládal, že kočka jakožto lovec má perfektní zrak. Její schopnost zachytit rychle pohybující myš je úžasná stejně jako její schopnost nočního vidění.

Ale ve skutečnosti jsou kočky krátkozraké, což znamená, že vidí lépe na blízko než na dálku. Přitom dokážou vidět předmět jasně jen v případě, že od něj nejsou vzdálené více než 6 metrů.

Lidé mohou jasně vidět předměty na vzdálenost 30 až 60 metrů. Aby kočka viděla stejnou věc stejně ostře, nesmí být od ní vzdálena více než 6 metrů, přičemž na větší vzdálenost se jí věci zdají být nezaostřené (rozmazané). To platí bez ohledu na to, jestli je den nebo noc.

Zajímavé je, že kočky nevidí přímo před jejich nos, a proto mají někdy problém najít pamlsek položený přímo před nimi. Pokud například umístíte hračku kočce přímo před nos, nebude schopna ji jasně vidět, ale dokáže ji zaregistrovat až pomocí svých citlivých vousů.

Schopnost vidět na blízko jim pomáhá lovit a chytat kořist. Kočka potřebuje vidět myš, která se pohybuje v její bezprostřední blízkosti a ne myš 30 metrů od ní vzdálenou.

Přesto kočičí oči dokážou zaznamenat i ten nejmenší pohyb, což jim pomáhá při lovu. Dokážou také extrémně rychle pohybovat očima, což jim umožňuje vidět a následovat kořist.

Jak kočka vidí barvy?

Existuje populární, ale nepřesná teorie, že kočky jsou úplně barvoslepé a vidí okolní svět pouze v černé, bílé a šedé barvě.

Ale skutečnost je jiná.

Kočky vidí barvy, ale nevidí stejnou bohatost odstínů a sytost barev jako lidé.

V oblasti barevného vidění je lidský zrak lepší než ten kočičí. Lidská sítnice má asi 10krát více čípků, světelných receptorů k rozpoznávání barev, které fungují nejlépe v jasném světle a díky nim také dokážou rozlišit více barevných variací.

Ve vědeckých pozorováních se zdá, že kočky nevnímají celou škálu barev a je pro ně obtížné odlišit některé barvy. Kočky také nevidí stejnou bohatost odstínů a sytost barev jako my.

Lidské oko má tři typy čípků pro tři základní barvy – červenou, zelenou a modrou, zatímco kočky mají dva čípky pro zelenou a modrou barvu, jak ukazují testy, což znamená, že postrádají čípek pro rozpoznání červené barvy.

Kočky nedokážou rozlišovat mezi červenou, oranžovou, růžovou a některými odstíny hnědé. Jejich oči však mohou rozpoznat barvy v rozsahu modrá/fialová a zelená/žlutá.

Barvy, které neobsahují žádnou modrou nebo zelenou, jako je oranžová, se kočkám jeví jako šedé.

Je důležité si uvědomit, že vnímání barev není pro vaši kočku tak důležité jako pro nás.

Jak vidí kočky televizi?

Některé kočky se s námi rády dívají na televizi nebo na notebook, když tam běží něco zajímavého. Kočky fascinuje nejen obraz, ale hlavně zvuky a pohyby.

Vaše kočka stojí u televize a fascinovaně se na ni dívá a vypadá to, že skutečně rozumí tomu, co se před ní odehrává.

A vás napadla otázka: Jak kočka vidí televizi?

Kočky opravdu vidí televizi i to, co na ní běží, ale nevíme jistě, co kočky vidí, když se dívají na televizi.

Zajímavostí je, že kočky dokážou vnímat jednotlivé obrazy mnohem rychleji než my.

Lidé zpracovávají televizní snímky rychlostí 45 Hz, přičemž televizní pořady přehrávají snímky rychlostí 60 Hz, a proto je vidíme jako jeden nepřetržitý a plynulý obraz.

Kočky zpracovávají obrazy rychlostí 70-80 Hz. Jednotlivé obrazy jsou tak pro kočky obtížněji rozpoznatelné, protože je vidí jako blikající snímky, zatímco my ji vidíme jako solidní obraz.

Vaše kočka vidí obrázky na televizi jako sérii statických snímků, které se neustále mění. Lidé potřebují přibližně 20 snímků za sekundu nebo více, aby viděli pohyb na televizi tak plynule a čistě. Kočky by potřebovaly asi 100 snímků za sekundu, aby měly stejný zážitek.

Jen z představy, že byste se dívali na blikající akční film, vás určitě rozbolela hlava. Ale vaši kočku to může zaujmout. Kočky se dívají na televize také zčásti proto, že blikající obrazy udržují jejich pozornost.

Vaše kočka může být televizí mírně oslepená. Její oči jsou navrženy tak, aby viděly ve tmě, a i když mohou stáhnout své zorničky, aby snížili množství světla, které vidí, obrázky na televizi pravděpodobně stále vypadají docela jasně.

Je pravděpodobné, že kočka vidí obrázky méně barevně a méně jasně než my. Kočky se mnohem více spoléhají na jiné smysly, jako je sluch a čich, aby porozuměly světu kolem sebe.

Některé kočky budou v televizi sledovat téměř cokoli. Ale to, co přitahuje pozornost vaší kočky k obrazovce, může být něco jiného než obraz.

U některých koček to mohou být jen zvuky, které slyší, a rychlé pohyby, které vidí, co přitahuje jejich pozornost k obrazovce.

Například některé kočky jsou schopně po dlouhou dobu fascinovaně sledovat jiné kočky v televizi. Kočky, které milují lov, milují dokumenty o ptácích, rybách nebo hlodavcích.

Kočky se dokážou natolik ponořit do toho, co se odehrává v televizi, že budou sledovat předměty nebo zvířata po celé obrazovce, dokonce mohou skočit za televizi, aby našly zvíře, které z televizní obrazovky zmizelo.

Závěr: Jak kočka vidí? Ve tmě skvěle, na dálku však hůře a ne všechny barvy.

Kočka vidí svět odlišně. Ale jak se liší její vnímání od našeho?

Kočičí vidění je podobné barvoslepému člověku. Kočky vidí modrou a zelenou barvu a jejich odstíny, ale červené a růžové barvy nedokážou rozlišit. Kočky také nevidí stejnou bohatost odstínů a sytost barev jako my.

Kočky však mohou vidět v podmínkách, ve kterých bychom my nic neviděli. Velké množství tyčinek v jejích sítnici, tapetum lucidum a schopnost rozšířit nebo zúžit zornice jim umožňuje využívat malé množství světla s extrémní účinností. Proto mají kočky ve srovnání s lidmi mnohem lepší noční vidění.

Kočky mají nepatrně širší zorné pole 200 stupňů ve srovnání s průměrným lidským zorným polem 180 stupňů. To znamená, že vidí větší prostor na jeden pohled – to zahrnuje, jak co vidí před přímo před sebou, tak i nahoře, dole a do strany.

Kočky nevidí vzdálené předměty tak dobře jako lidé. Aby viděly stejný předmět stejně ostře jako člověk, který je od něj vzdálen 30- 60 metrů, musely by být 6 metrů od něj daleko.

V každém případě jsou kočičí oči od přírody dokonale navrženy tak, aby jim pomáhaly při lovu za slabého osvětlení a v noci. I když nevidí barvy tak, jak je vidíme my, mají skvělé noční vidění, širší zorné pole a dokážou také zachytit pohyb lépe než my.

Napsat komentář