Jak je kočka inteligentní? Průměrné IQ kočky + test inteligence

Kočky jsou očividně inteligentní. A většina majitelů to i potvrdí.

Vaše kočka vždy přesně ví, kdy je čas jejího jídla a kde se zrovna nacházíte. Když vytáhnete přepravku, utíká se schovat, protože moc dobře ví, co bude následovat.

Kočky mají skvělou dlouhodobou paměť, díky které jsou schopné učit se ze zkušeností, uchovávat si tyto znalosti a používat je k řešení problémů v novém prostředí.

Kočka se dokáže učit pozorováním a je také extrémně zvídavá, což je další známka její inteligence.

Ale problém nastává, když vědci chtějí kočičí inteligenci otestovat. Kočky jednoduše nechtějí příliš spolupracovat a dělají si, co chtějí.

Kočičí mozek je velmi podobný lidskému mozku. Podle studií před více než čtyřmi desetiletími existuje mezi těmito dvěma mozky mnohé podobnosti.
Když uvažujeme o nejlepším příteli člověku, v hlavě se nám vynoří obrázek psa, kterého často považujeme za nejchytřejšího domácího mazlíčka.

Ale podle některých expertů na kočičí inteligenci jsou kočky stejně chytré jako psi – jen různými způsoby.

Kočka se dokáže postarat sama o sebe, spoléhá se na sebe a umí se přizpůsobit okolnímu prostředí. Svou potravu si obstarává sama, na rozdíl od psa, který žije ve smečce a který se často při lovu potravy spoléhá na druhé.

Každý živočišný druh je odlišný a potřebuje trochu jiný druh inteligence, aby v přírodě (nebo domácím prostředí) přežil.

Pojďme se podívat na to, co o inteligenci koček víme, jak je jejich mozek podobný našemu, jak chytré jsou v porovnání se psy a jakým způsobem můžete doma otestovat inteligenci vaší kočky.

Průměrné IQ kočky? Je vaše kočka chytrá jako malé dítě?

Kočka je podle odborníků inteligentní jako malé dítě. Ale to je pouze náš lidský nepřesný a pochybný pohled…

Na základě několika studií se odborníci domnívají, že inteligence dospělé kočky je srovnatelná s inteligencí 2-3letého dítěte.

Průměrné IQ kočky činí 1 – 1.71 v přepočtu na lidské hodnoty to je 7.44 až 7.8.

Ovšem jedná se o hodnocení z našeho lidského hlediska, jiného živočišného druhu.

Kočka nepotřebuje v přírodě řešit složité úkoly, provádět matematické výpočty nebo rozumět literatuře.

Inteligence zvířat je spojena s přirozeným prostředím zvířete a jeho potřebami přežití.

Abychom mohli měřit inteligenci kočky, musíme přizpůsobit naše vnímání inteligence jejímu pohledu na svět a provádět vhodné experimenty.

Pokud chceme zjistit více o tom, jak se dané zvíře učí, musíme nejdříve zjistit, co motivuje psa nebo kočku k učení nebo k plnění úkolu, který po nich požadujeme. Navíc potřebujeme nějaký způsob, jak porovnat jejich velmi odlišné chování.

Tip: Pozná kočka svého pána?

Když se zamyslíme nad chováním koček a nad tím, jak dokážou od lidí dostat vše, co chtějí, je jasné, že jsou inteligentní.

Během svého života si vaše kočka zdokonalí své vrozené chování a naučí se mnoho věcí, které evoluce nepředpokládala – otevírání dveří, používání průchozích dvířek, triky (pokud máte čas a trpělivost). Dokáže i rozpoznat zvuk motoru vašeho auta a naučí se vás probouzet každé ráno ve stejný čas.

Jak se testuje kočičí inteligence? Velmi obtížně.

Inteligenci zvířat bylo vždy těžké otestovat a zhodnotit.

To je obzvlášť očividné u testování inteligence koček. Kočky nejsou nejlepšími subjekty k testování čehokoliv.

Kočky jsou nezávislé a jsou známé svou neochotou spolupracovat s výzkumníky.

Nemají jako psi potřebu potěšit nebo se zavděčit, a ne vždy reagují na odměnu jako psi, kteří udělají mnohé proto, aby ji získali.

Psi se dají snadno vycvičit k provádění široké škály úkolů výměnou za pochvalu nebo odměnu, zatímco kočky se často zajímají méně o učení se novým trikům, a někdy ani pamlsek příliš nepomůže.

Při hodnocení inteligence a chování koček je důležité, aby výzkumníci byli ve svém přístupu trochu kreativnější, což ztěžuje srovnání inteligence koček s jinými druhy.

Klasické přístupy k měření inteligence se v průběhu let vyvíjely, od počítání mozkových buněk až po testování toho, jak snadno se zvířata trénují, přesto máme mezery ve znalostech o zvířecí inteligenci.

Podívejme se na některé testy, ve kterých vědci zkoumali inteligenci a vnímání kočky.

1 Kočka rozumí stálosti předmětů

Na základě studií vědci zjistili, že kočky mají schopnost rozpoznávat stálost objektů.

Vědci ukázali kočce pamlsek a pak ho schovali za krabici. Kočky začaly hledat pamlsek, i když ho neviděly. Nemyslely si, že by někam zmizel. Věděly, že tam stále je a také ho úspěšně našly.

Kočky vědí, že předmět, který schováte například za krabici, tam stále je, i když ho přímo nevidí. Chápou, že i když předmět zmizí z jejich dohledu, neznamená to, že už neexistuje. 

Kočky si dokážou udržet předmět v mysli a uvažovat o tom, kde by mohl být.

Schováváte hračky do skříně nebo pamlsky do šuplíku, kde je vaše kočka nevidí? Můžete si být jisti, že vaše kočka moc dobře ví, že tam jsou.

Stálost objektu je užitečná dovednost pro zvířata, která si musí být vědoma nejpravděpodobnějšího umístění kořisti.

Pokud se kořist stane dočasně neviditelnou, kočka ji nejprve hledá pod nebo za místem, kde zmizela, ale pokud ji tam nenajde, začne prohledávat nejbližší dostupný kryt.


2 Kočka má vnitřní hodiny a pamatuje si umístění jídla

Když vaše kočka zjistí, že kořist (v případě domácích koček jejich krmivo) se obvykle nachází na určitém místě, zapamatuje si to a bude se na toto místo vracet.

Navíc si kočky dostupnost potravy spojují s denní dobou nebo časovým intervalem: kočky jsou velmi dobré v počítání času.

Znáte to z vlastní ne vždy příjemné zkušenosti, když vás kočka ráno v přesně daný čas budí a dožaduje se snídaně.

Zdá se, že si kočky dokážou spočítat, kolik času chtějí investovat do lovu, a dokážou rozlišovat časové intervaly s působivou mírou přesnosti.

Pro kočku je důležitější časový interval mezi jednotlivými lovy a energie vynaložená na lov než prostorový vztah mezi oblastmi, kde potravu získává.

V jednom experimentu bylo 14 koček vycvičeno tak, aby rozlišovaly mezi 5 a 20 s intervaly.

Po vypuštění z klece byly odměněny pamlskem, který se nacházel v misce nalevo, pokud byly v kleci 20 sekund, a v misce napravo, pokud byly v kleci 5 sekund. Pokud kočka šla ke špatné misce, bylo to považováno za chybu.

Vědci pak zkrátili intervaly na 5 s a 10 s a dokonce i 10 s a 8 s., aby zjistili, zda kočky stále dokážou rozpoznat menší rozdíl mezi dlouhým a krátkým čekáním. I v tomto případě byly některé kočky úspěšné.

Kočky mají velmi přesné vnitřní hodiny a také skvělou paměť, a proto tak dobře vědí, kdy je čas jídla i vašeho odchodu a příchodu a rovněž zná i vaše každodenní zvyky.


3 Kočka rozumí nejen času, ale i množství

Kočka ví nejen, v kolik hodin vás má probudit. ale umí také rozlišit množství.

Vědci v jedné studii zkoumali schopnost domácích koček rozlišovat mezi dvěma a třemi tečkami. Za každou správnou odpověď  dostaly pamlsek.

Výsledky ukázaly, že kočky lze vycvičit, aby rozlišovaly mezi těmito dvěma možnostmi.

Kromě toho tento výzkum naznačuje, že kočky spontánně nepočítají, ale zdá se, že k vyřešení úkolu využívají vizuální podněty, které se s počtem mění, to znamená počet teček, které vidí.


4 Kočka zřejmě chápe důsledek své akce

V jednom experimentu vědci zkoumali, jestli se kočky dokážou naučit otevírat klec pomocí páčky, provázky či jiného mechanismu.

Cílem bylo zjistit, jestli kočka dokáže pochopit souvislost mezi svou akcí (zmáčknutím páčky) a následkem (otevření klece).

Zajímala je otázka, jestli kočky dokážou měnit své chování na základě předchozích úspěchů a selhání.

Aby kočka přežila v přírodě, musí se naučit, že některá jídla jsou toxická nebo prostě nechutná. Stačí jeden omyl a už si to bude pamatovat a danému jídlu se bude vyhýbat. Toto je známé jako instrumentální učení nebo-li učení pokus-omyl.

V tomto experimentu kočky byly umístěny do klecí a jejich úkolem bylo přijít na to, jak se z ní dostat ven, aby mohly získat pamlsek.

Nejprve všechny kočky bez rozdílu mňoukaly, drápaly a škrábaly po stranách klece, dokud náhodně nešláply nebo nestiskly páku, provázek atd., čímž se jim otevřely dveře a získaly přístup k jídlu.

ALE… když byly tyto kočky znovu umístěny do klece, dokázaly zkrátit čas bloudění a mňoukání, než našly páčku, která jim klec otevřela.
Vědec Thorndike sledoval tyto časy a také zaznamenával rychlost, s jakou toto učení probíhalo. Všiml si, že tyto kočky dokázaly při každém pokusu najít cestu ven rychleji.

Thorndike vytvořil křivku učení. Kočky měly zpočátku problémy, ale s každou novou úspěšnou zkušeností byly rychlejší.

Thorndike věřil, že provedení tohoto typu úkolu vyžaduje určitou inteligenci, která je kočkám vlastní. Jedná se zřejmě o nějaký druh inteligence, který se nespoléhá na jazyk nebo sebepozorování.

Pozdější pokusy koček při otevírání klece byly méně náhodné a kočky se postupně po několika úspěšných pokusů naučily klec otevírat.

Pro kočku je přirozené spojit si instinktivní manipulativní akce, jako je pohyb tlapkou s nějakým vnějším důsledkem reálného světa. Kočičí mozek se to dokáže naučit a zapamatovat.


5 Příklady chování, které ukazují na pochopení kočky důsledků své akce

Kočky považují své majitele za sobě rovné, a když se vám kočka snaží vyhovět, dělá to podle svých podmínek, ne vašich.

Kočky jsou také mistry v manipulaci se svými majiteli. Pokud vaše kočka ráda s vámi hraje aportovací hry, můžete se zamyslet nad tím, kdo koho hru naučil.

S největší pravděpodobností začala s touto hrou sama, když hračku přinesla a vycvičila majitele, aby jí předmět hodil.

Jedna z mých koček, když si chce hrát, mi přinese myšku a položí ji na zem a mňoukáním mi řekne, co mám dělat. Nebo mi přinese tkaničku, kterou našla na stole a kterou ráda „loví“.

Dalším příkladem spojení manipulativní akce s důsledkem v reálném světě je, když vaše kočka škrábe na dveře nebo na okno, aby upoutala vaši pozornost a vy jste jí došli dceře otevřít, aby mohla jít dovnitř nebo ven.
Poté, co se kočka naučila, že jí alespoň při některých příležitostech dveře otevřete, je pak mnohem těžší kočku toto chování odnaučit.

Pokud však budete svou kočku škrábající na dveře ignorovat, na chvíli odejde a zkusí to znovu později.

Abyste svou kočku odnaučily očekávat otevření dveří po zaškrábání na ně, musíte ji důsledně ignorovat.

Mnoho koček se také učí, že lidé komunikují prostřednictvím zvuků a podle toho mění své přirozené manipulativní jednání (hrabání nebo drápání) a místo toho mňoukají u dveří.

Více: Proč kočka mňouká u dveří?

V podstatě spojují 2 lekce (manipulativní akce + zvuková komunikace) a upravují své vlastní chování tak, aby od svého člověka získali požadovanou reakci.

Je to nejen známka kočičí inteligence, ale také případ „kdo koho vlastně trénuje?“


6 Kočka dokáže rozeznat pohyb kořisti

Kočky dokážou rozeznat rozdíl mezi pohybem živého tvora jako je myš nebo pohybujícího se zajíce na televizní obrazovce a pohybem neživého předmětu, jako je odfouknutý list nebo kutálející se míč.

V jednom experimentu vědci kočkám ukazovaly pohyblivé obrázky na dvou počítačových obrazovkách.

Jeden obrázek obsahoval 14 bodů, které představovaly obrys chodící nebo běžící kočky. Druhý obsahoval 14 náhodně se pohybujících bodů.

Kočky důsledně rozlišovaly mezi zajímavými zvířecími pohybovými tečkami (možná kořist) a méně zajímavými náhodnými tečkami.Pokud však byla obrazovka s pohybující se zvířetem otočena vzhůru nohama, kočky ji již nemohly rozlišit od obrazovky náhodného pohybu. Logicky, kočka nikdy v životě nemohla vidět zvíře běžící hlavou dolů.

Je zajímavé, že moderní programy umělé inteligence mají problémy s rozpoznáním bodů představující pohyb zvířat, i když jsou ve správném směru.


7 Kočky se učí také pozorováním

Někteří vědci tvrdí, že pouze lidé a primáti se mohou učit pozorováním druhých.

Ale majitelé koček budou tvrdit, že stejně jako lidé se i kočky učí pozorováním nějaké činnosti a jejím napodobováním.

Příkladem může být otevírání dveří, zvonění na zvonek, rozsvěcování světla či zapínání televize.

Koťata se učí lovecké dovednosti tím, že pozorují svou matku a snaží se ji napodobit. Pokusem a omylem zdokonalují své lovecké schopnosti, které se naučily pozorováním.

Jinak řečeno: Pozorováním své matky se koťata učí, co mají dělat a jak by to měly dělat, ale až samotnými pokusy převádějí odpozorované znalosti do své praxe a tyto dovednosti si osvojují.

V laboratorních experimentech sledovala 9-10 týdnů stará koťata neznámou dospělou kočku jak čeká, až se rozsvítí blikající světlo, a pak stiskne páku, aby dostala jídlo.

Koťata se tuto dovednost naučila sledováním dospělé kočky. Kontrolní skupina koťat, která kočku nesledovala, se ani po 30 dnech pokusů a omylů nenaučila plnit úkol.

Pokud byla demonstrující kočka jejich vlastní matkou, koťata se naučila trik s pákou a jídlem v průměru za 4,5 dne ve srovnání s průměrem 18 dnů při sledování neznámé dospělé kočky.

Koťatům, kterým matka tento trik předvedla, trvalo dalších 3,5 dne, než se naučila důsledné stisknutí páky na povel (ve srovnání se 14 dny u koťat, která sledovala jinou dospělou kočku).

Zajímavé, že pozorováním druhé kočky, jak se tuto dovednost učí, mělo větší účinek než sledování jiné kočky při provádění úkolu, která tento trik již uměla.
8 Kočky mají skvělou paměť

Výzkum ukazuje, že kočka si může pamatovat události spojené s výraznými emocemi 10 a více let.

Kočky spojují vzpomínku na událost nebo místo s emocemi, které v ten okamžik prožívaly.

Budou si pamatovat traumatickou událost, bolest nebo strach. Naštěstí si pamatují i ​​pozitivní zážitky, zvláště když jde o jídlo nebo hru.

Kočky mají zjevně vynikající schopnost učit se nové informace, propojovat je s existujícími informacemi, vybavovat si je a používat je v jiných situacích.

Kočky se snadno přizpůsobí svému současnému prostředí, protože mají v paměti uložené vzpomínky na minulá prostředí a dokážou z nich čerpat zkušenosti.

Tyto kognitivní schopnosti z nich činí inteligentní stvoření. Možná se nikdy nedozvíme celou hloubku kočičí inteligence, ale jejich bystrost a vynalézavost nás neustále překvapuje.

Mimochodem, umí si vaše kočka otevřít dveře nebo se dostat do míst, které jste před ní zajistili?Zajímavostí je, že kočky znají nejen své jméno, ale také jména ostatních koček, které s ní žijí v domácnosti a pravděpodobně i jména lidských společníků, jak ukazuje japonská studie.


Co víme o kočičím mozku? Je podobný našemu mozku.

Průměrný kočičí mozek je dlouhý přibližně 5 cm, váží 5–30 g a zaujímá asi 0,9 % tělesné hmotnosti kočky.

Přestože je velikost kočičího mozku jak objektivně, tak v poměru k tělesné hmotě menší než psí i lidský mozek, struktura kočičího mozku je z 90 % podobná lidskému mozku.

Stejně jako lidský mozek má kočičí mozek složité skládací vzorce tvořící povrchovou strukturu mozku, které zvětšují relativní povrch jejich mozku.

Předpokládá se, že tento zvětšený povrch zlepšuje kognici (komplexní myšlení) a celkovou funkci mozku.

Při posuzování inteligence je nejdůležitější složení povrchu a struktura mozku, nikoli velikost mozek.

Inteligence kočka vs pes: kdo je chytřejší?

Když hodnotíme inteligenci jiného živočišného druhu, často se přitom díváme na množství neuronů nacházející se v mozku hodnoceného zvířete.

Pro srovnání: Lidský mozek obsahuje 21 až 26 miliard neuronů neboli nervových buněk.

Studie z roku 2016 vypočítala počet nervových buněk v mozkové kůře (oblast mozku, o které se předpokládá, má největší vliv na inteligenci) u řady různých živočišných druhů.

Vědci zjistili, že kočky mají 300 milionů neuronů, což je téměř dvakrát více neuronů, než mají psi (160 milionů), což bylo považováno za důkaz, že kočky jsou chytřejší než psi.Zatímco v jiných studiích byla pozorována protichůdná zjištění. Tyto studie však zahrnovaly malé vzorky, a proto by neměly mít poslední slovo v debatě o inteligenci psů a koček.

Přestože byla provedena řada studií, jasné a jednoznačné výsledky v současné době chybí.

Inteligence psů je mnohem více prozkoumána, protože psi velmi ochotně spolupracují při experimentech. Mají v sobě zabudovanou touhu člověka potěšit.

Psi byli vycvičeni k hlídání/ochraně území a stáda, k lovu, hledání/záchraně, asistování (např. vodící psi pro nevidomé) a provádění cirkusových triků a poslušnosti.

Pro mnoho lidí je to jasná známka jejich inteligence a důkaz toho, že psi jsou inteligentnější než kočky.

Ale otázkou je, jestli kočky nejsou skutečně dostatečně inteligentní nebo nejsou pouze dostatečně ochotné k tomu, aby se něco naučily, přestože kočku lze také naučit trikům, ale neumí jich tolik jako psi.

Navíc kočka, když se naučí nějaký trik, udělá ho na váš pokyn jen tehdy, když má zrovna náladu.

Kočka však dokáže lépe přesvědčit své majitele než pes. Má na to vlastní vybavení: předení a speciální mňoukání, které připomíná dětský pláč a dokáže přimět každého majitele, aby své kočce splnil každé její přání.

Debata o tom, jestli je inteligentnější pes nebo kočka, je nekonečná. Pokud jde o studie, neexistují jasná data, která by nám poskytla jednoznačnou odpověď.

Dá se však s jistotou říct, že kočky mají složité mozky, které mají řadu podobností s naším mozkem. Mozková struktura koček naznačuje, že jde o inteligentní zvířata, která jsou schopna řešit problémy.

Tip: Jak kočka vnímá člověka? Jako velkou kočku?

Existuje prostě větší počet studií o inteligenci, paměti a kognitivních schopnostech u psů a tento výzkum se nepřenáší na kočky.Mnoho informací o kočičí inteligenci pochází z vyprávění majitelů koček a z několika studií navržených pro kočky, které nám umožňují nahlédnout do jedinečné kočičí inteligence.


IQ test pro kočky: Jak můžete otestovat inteligenci své kočky?

Přemýšleli jste někdy o tom, jak inteligentní je vaše kočka?

Určitě ano.

A stejně tak jste možná přemýšleli o tom, jestli je možné otestovat inteligenci své kočky.

Existuje nějaký IQ test pro kočky podobný IQ testu určenému pro člověka?

Jak už jsem se zmínili, kočky nechtějí příliš spolupracovat při kterémkoliv testování a dosud neexistují žádné vědecké testy, které by dokázaly přesně měřit inteligenci koček.Existuje však několik jednoduchých a zábavných činností, které můžete se svou kočkou zkusit, abyste zjistili, jak inteligentní je.

1. Schovejte oblíbenou hračku své kočky

Jedním ze způsobů, jak otestovat inteligenci vaší kočky, je schovat její oblíbenou hračku za pevný předmět tak, aby ji neviděla. Můžete ji schovat za krabici, pod deku nebo pod jiný předmět.

Nechte ji, aby si hračku nejdříve důkladně prohlédla a očichala a pak ji schovejte například za krabici.

 • Nejlepší je tento test provádět v místnosti, ve které vaše kočka může soustředit veškerou svou pozornost na vás a nebude ji nic jiného rozptylovat.
 • Když hračku schováte, myslí si vaše kočka, že hračka zmizela, nebo hledá hračku za krabicí? Pokud se vaše kočka vydá hledat hračku a jde se podívat za krabici, aby viděla, kam hračka zmizela, dává tím najevo uvědomění, že hračka je skrytá a jen tak se nezmizela, i když ji už nevidí. Pokud se vaše kočka vydá hledat hračku, demonstruje pochopení stálosti předmětu.
 • U lidí je tento koncept chápán přibližně ve věku jednoho až dvou let. Pokud vaše kočka půjde hledat skrytou hračku, je její úroveň IQ přibližně na úrovni 1,5ročního dítěte.

2. Pusťte pohybující se hračku pod lednici nebo pod nějaký nábytek

Pokud doma máte natahovací myšku, pusťte ji tak, aby zalezla pod lednici, skříň nebo jiný kus nábytku.

Pozorujte vaši kočku, jak bude v tomto případě reagovat.

 • Umožněte své kočce, aby viděla, jak se hračka pohybuje, a poté ji umístěte  na místo, z kterého bude cestovat za pevný předmět nebo pod něj.
 • Když se mechanická myš dostane například pod vaši pohovku nebo ledničku, vaše kočka může předvídat, ve kterém místě se dostane ven.
 • Tato schopnost předvídat je spojována s vyšší úrovní inteligence.
 • Velmi chytré kočky na stejné úrovni jako 2leté děti dokážou dokonce předpovědět trajektorii pohybu objektu, aniž by ho skutečně viděly.

Předpovídá vaše kočka správně, kde se hračka objeví, nebo se stále dívá na místo, kde hračka zmizela?

Pokud vaše kočka správně předpoví, kde se hračka znovu objeví, a počká na ni na tomto místě, je vaše kočka stejně chytrá jako průměrné dvouleté dítě!
3. Položte neotevřenou konzervu nebo kapsičku vedle misky na jídlo

Tímto způsobem můžete otestovat schopnost své kočky uvažovat a poskytuje vám další informace o její inteligenci.

Je důležité, aby vaše kočka před tímto testem nebyla najedená.

Důkladně pozorujte reakci vaší kočky na neotevřenou konzervu.

 • Pokud má vaše kočka vysokou úroveň inteligence, bude se pravděpodobně dívat střídavě na vás a na konzervu a čekat, až ji pro ni otevřete.
 • Pokud konzervu zcela ignoruje, nebo k ní rychle přičichne a poté odejde, její inteligence může být o něco nižší.

4. Otestujete schopnost své kočky sledovat ukazující ruku

Vyzkoušejte tento test: Dejte jeden pamlsek pod šálek nalevo a další pod šálek napravo. Ukažte prstem na šálek, ke kterému chcete, aby kočka šla.

Dejte své kočce pamlsek pouze v případě, že šla ke správnému šálku. Udělejte to 10krát. Jak často vaše kočka vybrala šálek, na který jste ukázaly?

Můžete ještě vyzkoušet jeden test: Místo ukazování zkuste svou kočku nasměrovat ke správnému místu, kam jste pamlsek schovali, pohledem. Podle studie kočky nacházely skryté jídlo s vyšší úspěšností, když sledovaly pohled svého majitele.


Další způsob, jak otestovat inteligenci své kočky

Existuje řada dalších otázek, které si můžete položit, abyste mohli posoudit inteligenci své kočky.

 • Odmítá jít vaše kočka dobrovolně do přepravky pro kočky nebo s vámi bojuje či při zahlédnutí přepravky vám rychle zmizí z dohledu a vy ji nemůžete najít? Pokud ano, naznačuje to, že vaše kočka má dlouhodobou paměť, ve které má uložené vzpomínky na předchozí negativní zkušenosti spojené s přepravkou (jako jsou veterinární návštěvy nebo dlouhé jízdy autem).
 • Škrábe někdy vaše kočka na konkrétní venkovní dveře a chce jít ven, i když jste ji nikdy v minulosti těmito dveřmi ven nepustili? Pokud ano, znamená to, že vaše kočka pozorováním vás a členů vaší rodiny zjistila, že těmito dveřmi odcházíte.
 • Otevřela vaše kočka někdy skříň, aby se dostala ke svému krmivu nebo k něčemu jinému, co pro ni bylo lákavé? Pokud ano, toto chování dokazuje schopnost vaší kočky řešit problémy.
 • Naučila vás kočka svým mňoukáním nebo jiným chováním, kterým získává vaši pozornost, abyste ji krmili v určitou dobu? Pokud ano, znamená to, že vaše kočka chápe vztah mezi příčinou a následkem a také, že chápe pojem času. Zjistila, že její akce (mňoukání) má za následek, že do misky dostane jídlo.
 • Reaguje vaše kočka, když řeknete její jméno? Všímejte si jemných náznaků jako je pohyb uší, natočení hlavy nebo pohyb ocasu. Vaše kočka k vám nemusí jít, když se jí zrovna nechce, ale svou řečí těla dá najevo, že zaslechla své jméno. Dokáže vaše kočka rozpoznat rozdíl mezi vaším hlasem a hlasem cizího člověka?

Závěr: Kočka je inteligentnější, ale jiným způsobem

Kočky se vyvinuly, aby prokázaly svou inteligenci způsoby, které se nám lidem nemusí zdát hned zřejmé.

Z tohoto důvodu může být náročné přesně a objektivně posoudit inteligenci vaší kočky.

Dostupné důkazy však naznačují, že kočky jsou mnohem chytřejší, než si mnozí lidé myslí.

Majitelům domácích zvířat a přírodovědcům, kteří pozorují divoké kočky, je zřejmé, že kočky jsou přirozeně zvědavé a dokážou se učit novým dovednostem a chováním a také se jim učí.

V domácím nebo přirozeném divokém prostředí kočky přizpůsobují své chování a strategie podle okolností.

Existují kočky, které hrají aport, otevírají dveře, naučí se vás budit každý den ve stejný čas a také se naučí způsoby k získání vaší pozornosti, které na vás fungují.

Dobře navržené experimenty, které berou v úvahu fyzické schopnosti/omezení koček a vrozené rysy kočičího chování, ukazují, že kočky jsou zvídavé, inteligentní a schopné se učit.

Kočky se dokážou naučit dovednosti pozorováním druhých, jsou schopné se naučit způsoby, kterými manipuluje s člověkem a přesně ví, jak od vás získat to, co chtějí.

Kočka však nemá potřebu ukázat svou inteligenci při experimentech a odmítá s výzkumníky spolupracovat. Na rozdíl od psa, který s potěšením splní veškeré úkoly. To, že kočka nechce spolupracovat, však neznamená, že není inteligentní.

Napsat komentář