Vrátí se zatoulaná kočka? Najde kočka cestu domů a z jaké vzdálenosti se vrátí domů?

Je pochopitelné, že pokud se vaše kočka nevrátí v noci domů nebo jste ji celý den neviděli, začnete si o ni dělat starosti.

Nestalo se jí něco? Co když zabloudila a nemůže najít cestu domů?

Kočky milují prozkoumávání okolí, ale někdy se přitom mohou zatoulat.

Vlastně se vydávají na kočičí výlety, které mohou trvat několik dní, týdnů či dokonce měsíců.

Ale co když se vaše kočka ztratila při návštěvě veterináře, nastoupila k někomu do auta a vystoupila někde daleko od domova nebo se ztratila po přestěhování se do nového domu?

Naštěstí má kočka speciální superschopnost, tzv. navádění. Kočka má v sobě zabudovaný instinkt, který jí pomáhá najít cestu domů nejen ze známých, ale i z neznámých míst.

Možná jste slyšeli neuvěřitelné příběhy o kočkách, které se po přestěhování do nového domů vrátily do předchozího domova nebo o ztracených kočkách, které putovaly několik kilometrů, než našly cestu domů.

Například kočka jménem Ginger se vrátila domů poté, co se ztratila ve vánici 3 kilometry daleko od domova.

Kočky jsou také známé tím, že milují dobrodružství a čas od času se mohou zatoulat.

Vaše kočka se může vydat na loveckou výpravu, může hledat potenciálního partnera nebo může být nemocná či zraněná a nedokáže se vrátit domů.

Otázkou je, jak přesně dokážou kočky najít cestu domů, když se ztratí nebo se zatoulají? A z jaké vzdálenosti se kočka vrátí domů? A proč vlastně kočka utíká z domova?

Kromě toho si zodpovíme otázku: Co dělat, když se vám ztratí kočka a také se podíváme na průzkum ohledně ztracených koček, které se dokázaly vrátit domů.

Najde kočka cestu domů? Vrátí se zatoulaná kočka?

Odpověď je jasná: Ano, vaše kočka najde cestu domů, pokud toho bude schopna.

Kočka má instinkt a schopnost najít cestu domů. Disponuje přirozeným navigačním systémem, který jí pomáhá vrátit se domů.

Ale jak přesně funguje její naváděcí systém, není tak dobře prozkoumáno.

Jak kočka najde cestu domů?

Kočka má skvělý smysl pro orientaci a směr. To je důvod, proč se většina zatoulaných nebo ztracených koček dokáže vrátit zpátky domů.

Kočky mají skvělou orientaci, pokud jde o směr, ale vědci a odborníci na zvířata nedokážou s jistotou říct, jak přesně se zatoulané kočky dokážou vrátit domů.

Ale víme, že kočky mají instinkt navádění. Naváděcí instinkt je schopnost zvířat dostat se přes neznámá území zpět do jejich domova.

Kromě koček má naváděcí instinkt řada různých zvířat, včetně ptáků, včel a lososů. Tato schopnost navádění funguje u každého druhu jinak. Například ptáci a včely používají slunce, měsíc a hvězdy, zatímco losos používá čich.

Tento instinkt představuje něco nad rámec známých pěti smyslů.

Dá se říct, že vaše kočka má jakýsi šestý smysl.

Naváděcí systém zahrnuje více věcí, které pravděpodobně ovlivňují schopnost navádění vaší zatoulané kočky:

 1. Neuvěřitelně citlivý čich kočky
 2. Prostorová paměť a silný orientační instinkt
 3. Schopnost sledovat geomagnetické pole

1. Neuvěřitelně citlivý čich kočky

Kočičí čich je mnohem citlivější než lidský čich.

Lidé mají pět milionů různých pachových receptorů, zatímco kočky jich mají 80 milionů.

Kočky se spoléhají na pachovou komunikaci pro mnoho věcí, včetně navigace.

A pokud doma máte kočku, moc dobře víte, jak se o vše otírá svým tělem a záměrně vše označuje svým pachem – nábytek, dveře, vás a jiné věci, o kterých je přesvědčena, že jsou její.

Tímto označováním si vytváří vazbu jak s vámi, tak se svým prostředím.

Kromě toho může také značkovat své území močí, aby ostatním zanechala jasný vzkaz: Toto území patří mně.

Stejně tak označuje venkovní kočka své území a pomocí svého čichu dokáže najít cestu domů, pokud se zatoulá a není od domova příliš daleko.

Navíc má i další tajnou zbraň, speciální orgán, tzv. Jacobsonův orgán, který jí pomáhá zachytit vůně a lépe si je zapamatovat.

Kočka dokáže ucítit domov na několik kilometrů daleko. Tak citlivý je kočičí čich.

Pokud se zatoulá, může použít svůj pach, kterým označila určité body na svých cestách, aby ji nasměroval zpátky směrem k jejímu domovu.


2. Prostorová paměť a silný orientační instinkt

Kočky také rády chodí stále stejnými cestami, díky čemuž tyto cesty velmi dobře znají.

Kočky jsou tvorové zvyku a mají tendenci sledovat každý den stejnou trasu, když chodí na obhlídku svého území.

Pokud vaše kočka chodí každý den na procházku po stejné trase, bude moci najít cestu domů, jakmile se vrátí do této oblasti, protože ji tak dobře zná.

Kočka má navíc velmi dobrou prostorovou paměť. Mnoho odborníků se domnívá, že kočky mají intuitivní navigační schopnosti, které jim pomáhají přežít.

Samotné studie týkající se vzpomínek potvrzují, že prostorové vzpomínky kočky jsou ukládány do dlouhodobé paměti. Schopnost zapamatovat si cestu je u koček extrémně silná.

Tip: Jak dlouho si kočka pamatuje a co si pamatuje.

Navíc mají kočky velmi dobré noční vidění. To jim umožňuje najít cestu domů i ve tmě.

Ve skutečnosti můžete svou kočku s trochou tréninku naučit, aby se v noci vracela domů. Vaše kočka se to dokáže rychle naučit, a to díky jejím působivým prostorovým vzpomínkám a nočnímu vidění.


4. Schopnost sledovat geomagnetické pole

Další teorie ohledně toho, jak kočka najde cestu domů, hovoří o její neobvyklé citlivosti na geomagnetické pole Země, která kočce umožňuje udržovat kompas ve své domovské oblasti bez ohledu na vzdálenost a směr cestování.

Uši kočky stejně jako většiny savců obsahují značné množství železa. Někteří odborníci se domnívají, že obsažené železo ve skutečnosti funguje jako vnitřní kompas, pomocí kterého se mohou zatoulané kočky vrátit domů.

Výzkum ukázal, že tuto dovednost mohou mít i jiná zvířata jako holubi, velryby, želvy, jeleni a další zvířata. Ale nebylo provedeno dostatečné množství studií, které by dokázaly, že tato teorie je 100% pravdivá.

Je docela těžké studovat ztracené kočky, jak dokážou najít cestu domů.

Jedno je ale jisté: Kočky mají jakousi superschopnost, která jim pomáhá orientovat se v prostředí.

Ale jak přesně to dělají, zůstává záhadou. Máme k dispozici pouze teorie.


Vrátí se zatoulaná kočka?

Zatoulaná kočka se může vrátit, to je jednoduše fakt, který vám potvrdí nejen mnoho majitelů, ale i studie z roku 2018 publikovaná v Animals, která zjistila, že 34 % ztracených koček bylo nalezeno živých do sedmi dnů, zatímco 61 % ztracených koček bylo nalezeno živých do 12 měsíců.

Výzkumníci zjistili, že pravidelné hledání ztracené či zatoulané kočky zvýšily šance na nalezení pohřešované kočky a také poznamenali, že 75 % koček bylo nalezeno do 500 metrů od místa, ze kterého zmizely.

Z jaké vzdálenosti se vrátí kočka a za jak dlouho se vrátí domů zatoulaná kočka?

Zatoulaná nebo ztracená kočka se dokáže vrátit, i když je mnoho kilometrů daleko od domova.

Nedávný průzkum společnosti Lost Pet Research and Recovery, který byl proveden v letech 2013 až 2018, odhalil působivé výsledky, kdy kočky cestovaly od pouhých 0,3 kilometrů až po 129 kilometrů, aby se vrátily do svých domovů.

Pouze pět lidí v průzkumu uvedlo, že jejich kočka cestovala dlouhé vzdálenosti (129 kilometrů za 3 měsíce, 84 km za 2,5 roku, 61 km mil za 6 měsíců, 48 mil za 10 dní a 32 km za 21 dní).

Kočkám ve studii trvalo od osmi hodin do 2,5 roku, než našly cestu zpět průměrnou rychlostí 1,6 km za den, ale všechny kočky se nakonec vrátily domů.

90 % koček se vrátilo po 5 až 7,5 dnech. Průměrná vzdálenost, kterou pohřešované kočky zdolaly, byla 3,2 km až 6,4 km.


Studie zaměřené na schopnost kočky vrátit se domů

Studie ukazují, že kočka má skutečně skvělý naváděcí instinkt a dokáže se vrátit domů i z neznámých oblastí.

Co se týká studií zaměřených na schopnost kočky vrátit se domů z neznámé oblasti, existují pouhé dvě vědecké studie.

Jedna studie je z roku 1992, kdy Herrick vyzkoušel naváděcí schopnosti jedné kočky tím, že ji převezl na sedm různých míst mezi 1,6 km až 11,3 km od jejího domova.

Kočka byla vysoce motivovaná k návratu domů, protože měla vrh koťat těsně před odstavením.

Na každé stanoviště převezli kočku autem v pytli a poté ji umístili do dřevěné bedny. Vědci bednu na dálku otevřeli a poté sledovali chování kočky, dokud jim nezmizela z dohledu.

Pak čekali, až se vrátí domů ke svým koťatům.

V posledním pokusu kočku odvezli 26,5 km daleko, ta se však už domů nevrátila.

Ve všech sedmi pokusech se kočka vrátila domů během 4 až 78 hodin po propuštění. Její průměrná rychlost se pohybovala od 0,14-0,42 km/h.

Nejen, že kočka v každém případě dokázala najít cestu domů, ale zdálo se, že se po vypuštění z krabice rychle zorientovala a věděla, jaký směrem se má vydat, aby se dostala zpátky ke koťatům.

Ve čtyřech pokusech kočka začala směřovat přímo k domovu po vypuštění z krabice, ale pak byla vyrušena lidmi a schovala se v lese a ztratila se z dohledu.

V jednom pokusu utekla a zmizela a v dalším se vydala špatným směrem, ale potě změnila směr, zmizela z dohledu a vydala se na správnou cestu přímo k domovu.

V další studii ohledně naváděcí schopnosti kočky testovali vědci Precht a Lindenlaub schopnost koček najít správnou cestu směrem k domovu na různé vzdálenosti.

Kočky byly umístěny do středu bludiště, které vedlo k šesti stejně rozmístěným východům.

Většina koček bludištěm nebloudila, ale místo toho rychle zvolila východ směřující k jejich domovu (ačkoli jim nebylo ve skutečnosti dovoleno opustit bezpečí bludiště).

Vědci zjistili, že smysl pro navádění koček přímo souvisel s jejich vzdáleností od domova.

Ve vzdálenosti 5 km od domova 60 % koček zvolilo východ směrem k jejich domovu, avšak při větších vzdálenostech to vypadalo, že si nejsou jisté směrem, který vede k jejich domovu.


Může kočka zabloudit?

Kočka může i přes svůj skvělý šestý smysl zabloudit. Přesto může najít cestu zpátky domů.

Jak už jsem se zmínili na začátku, kočka je neuvěřitelný průzkumník. I když má dobrý orientační smysl, je stále možné, že se ztratí, zvláště pokud se snaží cestovat na velkou vzdálenost.

Například kočka může znát pachy kolem jejího domu a sousedství, ale pokud se příliš zatoulá, může být zmatená neznámými vůněmi.

Když se kočka zatoulá daleko od domova a mimo dosah pachů, které zná, může mít problémy najít cestu zpátky. To obzvlášť platí pro kočku chovanou v bytě, která je mnohem méně obeznámena s vůněmi v okolí.

Pro kočky je přirozené vydávat se na průzkumné výpravy. Když se vaše kočka zatoulá, je pravděpodobné, že je zrovna někde na průzkumu nebo na cestě domů.

Kočky patří k nejzvídavějším stvořením na zemi a chtějí mít přehled o svém prostředí a rády hledají nové zdroje potravy. Hledání nových oblastí je důležité pro jejich přežití v přírodě.

Mají obrovskou touhu po toulkách a pokrývají obrovská území.

Kočky se také mohou zatoulat při lovu kořisti. Honba za malým hmyzem, ještěrkami nebo hlodavci může některé kočky zabavit celý den.

I když své kočce poskytujete dostatek jídla a vše, co potřebuje, bude se pravděpodobně toulat, protože je to pro ni přirozené chování.


Toulání vykastrované kočky a kocoury

I když je kocour vykastrovaný, může se toulat. Nebude se však toulat tak dlouho, protože jeden z důvodů jeho toulání, hledání mrouskající se kočky, byl odstraněn.

Kastrací však nevymizí potulky vaší kočky či kocoura, neboť nemá vliv na jejich lovecký instinkt. Ale s kastrací zvyšujete pravděpodobnost, že se vaše kočka bude držet v blízkosti svého domova a její potulování nebude tak časté.

Vykastrované kočky jsou také méně teritoriální a nemají takovou potřebu dostávat se do konfliktu s ostatními kočkami. To se týká hlavně kocourů.

Vykastrované kočky mají také menší teritorium, a proto je méně pravděpodobné, že se zatoulají příliš daleko.

Pokud chcete zamezit toulání vykastrovaní kočky či kocoura, snažte se jim každý den věnovat. Hrajte se s nimi, abyste uspokojili jejich lovecký instinkt.


Co dělat, když se ztratí vaše kočka? Jak dlouho hledat kočku?

Ztracená nebo zatoulaná kočka může být pouze na delším výletě, mohla najít jiný zdroj jídla nebo se nemůže vrátit domů. Je důležité pohřešovanou kočku každý den hledat a nevzdávat se.

Pokud se vaše kočka ztratila, snažte se nemyslet na nejhorší scénář.

Jak jsme již zmínili dříve, mnoho koček s nezávislými nebo dobrodružnými povahami se vydávají na výpravy, které mohou trvat déle než jeden den.

Některé kočky rády loví, především v jarních a letních měsících, kdy je lepší počasí a podmínky k lovu.

Prvním krokem je tedy trpělivost.

Kočky nemají stejný smysl pro čas jako lidé. Vaše kočka si také může jen hrát venku nebo se i vyhřívat na sluníčku. Domácí mazlíčci se často vrátí domů, když jsou připraveni.

Pokud má kočka hlad, určitě se vrátí domů, kde na ni čeká miska plná jídla. Pokud ale během svého dobrodružství uloví několik myší, nemusí mít hlad.

Některé kočky chodí na obchůzky, na kterých mají svá místa, kde dostávají jídlo od dobrosrdečných lidí, kteří si možná myslí, že se jedná o toulající kočky bez domova.

Nebo se mohou chodit na lupičské výpravy a krást jídlo jiným kočkám v sousedství.

Pokud si vaše kočka tyto zvyky osvojí, může zůstat mimo domov delší dobu.

Jakmile se vaše kočka přes noc nevrátila a ráno nebyla doma, je pochopitelné, že o ni máte strach, obzvlášť, pokud je to poprvé, co jste ji celý den neviděli.


Jak postupovat při hledání zatoulané kočky?

Pokud se obáváte, že se vaší kočce něco stali, postupujte podle následujícího:

 • Proveďte důkladnou kontrolu domu odshora dolů. Kočka je velmi zvídavé stvoření a mohla vlézt například do otevřené skříně a uvíznout někde, odkud se nemůže dostat. Prohledejte také garáž, půdu, kůlny, popelnice a okolní oblast. Poznamenejte si oblíbené úkryty svých koček a důkladně je prohledejte předtím, než svou kočku prohlásíte za pohřešovanou.
 • Hledejte fyzické důkazy, jako jsou zvířecí chlupy (chycené pod ploty, na keřích, kolem rozbitých zástěn), otisky tlapek a zvířecí trus, které mohou poskytnout vodítka k tomu, kde se váš mazlíček nachází.
 • Umístěte ven misku s jídlem a vodou, stejně jako věci se známou vůní.
 • Vyjděte ven v noci, když jsou ulice tiché, zavolejte svého mazlíčka a pak poslouchejte, jestli nezaslechnete nějakou reakci. Čím bázlivější je váš mazlíček, tím tišeji a pomaleji byste měli chodit. Vezměte s sebou jídlo a udělejte hluk, který motivuje vašeho mazlíčka, aby přiběhl k vám (klepání na plechovku nebo šustění pytlíku s granulemi).
 • Ujistěte se, že máte aktuální fotografii své kočky, abyste mohli sousedům ukázat, jak vaše kočka vypadá, a pokud je to nutné, vytiskněte fotky a zveřejněte informaci o tom, že se vám ztratila kočka. Ujistěte se, že na fotografii jsou nějaké výrazné znaky, které pomohou identifikovat vaši kočku.
 • Zveřejněním na místních vývěsních plochách a také online informaci o vaší ztracené kočce může někdy během několika hodin přinést úspěch při jejím hledání.
 • Mějte seznam místních útulků pro zvířata a veterinářů, abyste jim mohli zavolat a zjistit, zda tam někdo vaši kočku nevyhodil.
 • Pokud jste se nedávno přestěhovali, zkontrolujte svůj starý dům a sousedství a promluvte si s místními lidmi a rozesílejte letáky.
 • Nevzdávejte se už po pár dnech, aktivně pokračujte v jeho hledání. Je také možné, že se vaše zatoulaná kočka vrátí sama. Mnoho domácích zvířat je nalezeno týdny nebo měsíce poté, co zmizí. Se znalostmi, vytrvalostí a správnými technikami lze najít MNOHO domácích mazlíčků.

Příběh o kočce, která se vrátila domů

Možná jste někdy přemýšleli o tom, z jaké vzdálenosti může kočka najít cestu domů?

Pojďme se podívat na skutečný příběh.

Na začátek: Je těžké uvěřit, že tento příběh je pravdivý. Tato kočka ale překonala všechny překážky a po neuvěřitelné době se vrátila domů.

Toto je příběh o kočce jménem Rolly.

Rolly byla mourovatý kocour, kterému bylo pět let, když se jeho rodina přestěhovala z jednoho státu v Americe do druhého.

Necelý týden poté, co se nastěhovala do nového domova, Rolly zmizel a nebyl nikde k nalezení.

Po dlouhém, avšak marném hledání a zármutku se rodina smířila tím, že ho už nikdy neuvidí.

Ale jak moc se mýlili.

O celý rok později rodině zavolali lidí žijících v jejich předchozím domě. Rolly se objevil ve svém starém domě.

Byl hubený a zanedbaný, ale obojek měl stále na sobě a nebyl zraněný. Jaká byla šance, že se mu podaří najít cestu domů? To nikdo neví, ale nějakým způsobem se to dokázal.

Rodina měla radost a majitel si pro něj musel dojet, aby ho převezl zpátky do nového domova. I když cesta za ním byla dlouhá, nebylo to nic ve srovnání s neuvěřitelnou cestou, kterou kočka musela ujít po svých.

Kdo ví, kolik takových koček se vydalo na neuvěřitelnou cestou a dokázalo se vrátit domů po dlouhé době?

Nikdy se nedozvíme, co všechno musel Rolly zažít v průběhu několika měsíců putování.

Ale dokazuje to, že nikdy nemůžeme podceňovat odhodlání a schopnost kočky najít cestu domů.

Závěr: Zatoulaná kočka pravděpodobně najde cestu domů

Pokud se vaše kočka zatoulá nebo se vám ztratí daleko od domova, je pravděpodobné, že se jí podaří vrátit se zpátky domů.

Kočka má velmi silný smysl pro orientaci, nazývaný naváděcí systém, který jí pomáhá najít cestu domů, když se zatoulá nebo ztratí daleko od domova.

Spoléhá se na svůj citlivý čich, kterým dokáže zachytit pach domova na několik kilometrů.

Kromě toho vědci předpokládají, že kočky mají schopnost orientovat se podle geomagnetických polí, které pomáhají zatoulané kočce najít cestu domů.

Vaše kočka se může zatoulat nejen přímo z domova, kde to zná, ale může se vám ztratit i v neznámých oblastech – může utéct při dovolené, návštěvě veterináře nebo může někomu nastoupit do auta a odjet s ním.

Nespoléhejte se však výhradně na schopnost vaší kočky vrátit se domů.

Aktivně svou kočku každý den hledejte.

Procházejte okolní oblasti, volejte na ni a ptejte se sousedů v okolí, jestli vaši kočku nezahlédli. Informaci o ztracené kočce můžete také zveřejnit online.

Pokud se vám kočka zatoulala, neztrácejte naději, je možné, že se vaše zatoulaná kočka vrátí domů, i když to může trvat několik dnů, týdnů nebo i měsíců.

Napsat komentář