Pozná kočka smutek? Jak kočka reaguje, když jste smutní?

Samotná přítomnost kočky nám do určité míry dodává pocit pohody, lásky a radosti.

Když uvidíte svou kočku skleslou, hned se bude zajímat, proč je vaše kočka smutná a budete se snažit udělat vše proto, abyste jí zlepšili náladu. Dáte jí oblíbený pamlsek nebo jí nabídnete její oblíbenou hračku.

Ale co když nastane opačná situaci a ten, kdo je smutný, nebude vaše kočka, ale vy?

Pozná kočka smutek? Dokáže rozpoznat, když jste smutní, úzkostní nebo v depresi? A jak bude vaše kočka reagovat, když pozná, že jste se smutní?

Studie ukazují, že kočka rozpozná lidské emoce včetně pocitu smutku a že mění chování v závislosti na emocích, které u vás rozeznala.

Většinou se mluví pouze o tom, že psi jsou mnohem lepší než kočky v rozeznávání smutku a poskytnutí útěchy svému majiteli díky své loajální a společenské povaze a touze uspokojit svého majitele.

Zatímco kočky jsou bezdůvodně a neprávem považované za nespolečenská zvířata, která jsou lhostejná vůči lidským emocím.

Ve skutečnosti si kočky mohou se svým člověkem vytvořit velmi silné a jedinečné pouto.

Stávající výzkumy ukazují, že kočky dokážou vnímat lidské emoce a reagovat na ně svým způsobem, a přitom přinášet útěchu svým lidským společníkům.


Dokážou kočky rozpoznat lidské emoce?

Určitě vás zajímá odpověď na otázku: Dokážou kočky poznat emoce včetně smutku?

Na základě studie týkající se rozpoznávání emocí u koček bylo prokázáno, že kočky jsou schopny rozpoznávat emoce jak u ostatních koček, tak i u lidí prostřednictvím sluchu a vizuálního pozorování.

Kočky dokážou zachytit a rozpoznat různé signály týkající se našeho chování i emocí a podle toho přizpůsobit své chování.

Přestože je známo, že kočky jsou nezávislé a nemusí být tak společenské jako psi, vytvářejí vazby se svou kolonií ve volné přírodě.

Není tedy překvapením, že vaše kočka žijící doma vás považuje za součást své rodiny a uvědomuje si důležitost vašich emocionálních signálů, které rozpoznává a reaguje na ně.

Podle jedné studie mají kočky tendenci se více zapojovat a komunikovat se svými majiteli, pokud jsou v depresi nebo vykazují negativní emoce jako je smutek nebo osamělost.

Kočka rozpoznává vaše emoce na základě vaší řeči těla, chování, tónu hlasu a mimice.

Přestože není příliš pravděpodobné, že by kočky dokázaly rozlišit celé spektrum lidských nálad a emocí, zdá se, že vědí, kdy se necítíte dobře a kdy je opravdu potřebujete mít ve své blízkosti.


Pozná kočka smutek?

Kočka dokáže poznat, že jste smutní. Rozpoznají vaše emoce podle hlasu a řeči těla.

Kočky možná nerozumí důvodům vašeho smutku, ale dokážou poznat, když se necítíte dobře.

Vaše kočka určitě vycítí, když jste smutní, protože velmi dobře zná (pravděpodobně lépe než vy) vaše normální chování a nálady, a pokud dojde ke změně, vycítí to.

V kočičím světě není skutečný smutek něco, co by kočky musely často rozpoznávat. Kočky však pociťují negativní emoce způsobené stresem, úzkostí, bolestí, smutkem nebo osamělostí.

Možná nechápou důvody našeho smutku, ale kočky mají schopnost zachytit známky špatné nálady u svých majitelů.

V kočičím světě není skutečný smutek nutně emocí, která je u koček často rozpoznána. Kočky však pociťují negativní emoce stresu, úzkosti, bolesti, smutku nebo osamělosti.

Samozřejmě, nemůžete očekávat, že vaše kočka pochopí, že jste smutní, protože jste se s někým pohádaly nebo protože je někdo blízký nemocný, může vás však mile překvapit, když vám dá svým chováním najevo, že ví, že se zrovna necítíte dobře.

Když jste smutní, vaše hlas se změní a můžete vydávat další zvuky, jako je popotahování nebo pláč.

Kromě toho se změní také řeč vašeho těla a můžete být méně aktivní, více shrbení, skleslí a obecně vypadat, jako byste na ramenou nesli tíhu celého světa.

Kočka si dokáže spojit vizuální a sluchové signály vašeho smutku, jako je váš apatický hlas, skleslý postoj těla a s tím, jak s nimi mluvíte a jak se k nim chováte (možná své kočce nevěnujete tolik pozornosti, na kterou je zvyklá), když se nacházíte ve smutném rozpoložení.

Vaše kočka, která je velmi vnímavá, může zachytit tyto informace, a použít je k vyhodnocení vaší nálady.

Jak zjistíte, že vaše kočka ví, že jste smutní, nebo se vyžaduje vaší pozornosti, protože chce jen nakrmit?

V tomto případě vám pomůže pozorování vaší kočky a povědomí o tom, jak se vaše kočka normálně chová.

Pokud si například všimnete, že vaše kočka přijde nebo se zdržuje ve vaší blízkosti, kdykoli se cítíte mizerně, je pravděpodobné, že ví, jak se cítíte a že vás chce utěšit nebo rozptýlit.


Pozná kočka, že jste v depresi?

Studie ukazují, že kočky dokážou vycítit lidské nálady i depresi.

Kočky jsou pozorné a intuitivní a zdá se, že dokážou porozumět pocitům, které jejich majitel prožívá.

Pokud jste v depresi, vaše kočka to pozná podle vašeho hlasu a řeči těla, a bude na to svým způsobem reagovat.

Navíc bylo zjištěno, že kočky jsou citlivé na lidské nálady, a zejména se častěji zapojují do sociálních interakcí s lidmi v depresi a častěji se přibližují k majitelům, kteří se cítí extrovertní nebo rozrušení.

Čím více byl člověk v depresi, tím méně byl ochotný s ostatními navázat kontakt. Avšak čím větší depresi majitel pociťoval, tím více se s ním jeho kočka snažila navázat kontakt.

To znamená, že kočka byla tím katalyzátorem, který člověku pomohl přijít na jiné myšlenky tím, že se začal věnovat své kočce, která vyžadovala jeho pozornost.

U lidí, kteří se po dvou hodinách studie cítili méně depresivně, byly jejich kočky ochotnější splnit jejich záměry než u těch, jejichž deprese zůstala stejná nebo se zhoršila.

Ukázalo se, že kočky se zdržují ve větší blízkosti, když je jejich majitel v depresi. Některé i předou a více se o svého člověka otírají, jakmile zaznamenají, že je jejich člověk v depresi.

Samozřejmě, jejich reakce závisí na jejich povaze a mohou mít své vlastní způsoby, podle kterých mění své chování, když jste v depresi.


Dokáže kočka vycítit, když se cítíte úzkostně nebo klidně?

Kočka nejen dokáže rozeznat emoce svého majitele, ale také mění své chování v závislosti na emocích svého majitele.

Ve studii pozvali vědci majitele společně s jejich kočkami k sociálnímu experimentu.

Majitele s kočkou přivedli do místnosti, ve které byl umístěn ventilátor s přivázanými stužkami. Jejich záměrem bylo vyvolání úzkosti a nejistoty u kočky.

Vědci polovině majitelům řekli, aby reagovali na ventilátor pozitivním způsobem a mluvili se svou kočkou šťastným tónem a používali klidnou řeč těla.

Druhá skupina majitelů měla na ventilátor reagovat negativně a mluvit se svou kočkou ustrašeným způsobem a používat neklidnou řeč těla.

Cílem bylo vyhodnotit, jestli kočky využívají emocionální informace získané od svých majiteli o novém/neznámém předmětu k tomu, aby se zachovaly stejným způsobem jako jejich majitel.

Téměř 80 % koček se střídavě dívalo na majitele a ventilátor a hledalo u svého majitele ujištění a uklidnění.  

Byla to však reakce koček v negativní skupině, která byla tak významná. Nepohodlí a neklid které vyjadřoval majitel, měly přímý vliv na chování kočky. Kočka dávala najevo své podráždění a strach a chtěl odejít z místnosti.

To je jasný důkaz toho, že emocionální reakce majitele má přímý vliv na změnu chování u jejich kočky.  

Pozitivní nebo negativní reakce měla vliv na chování kočky, která se nejprve dívala na své majitele, než se rozhodla, jak se bude chovat v přítomnosti ventilátoru.

Tato studie ukazuje, že kočky reagují na emocionální podněty svých majitelů více, než vědci očekávali. Když jejich majitel projevil úzkost nebo neklid, hladina stresu byla u koček vyšší, než když jejich majitel projevoval pozitivní emoce jako klid a štěstí.

V tomto výzkumu se ukázalo, že kočky jsou schopny určit, kdy jsou jejich lidé úzkostní nebo stresovaní. Kromě toho mohou také zrcadlit emoce a pohodu svých majitelů.

Výše uvedené výsledky ukazují, jak kočky zjišťují a interpretují emocionální podněty svého majitele.

Tip: Jak kočka vnímá člověka?


Jak může kočka reagovat na váš smutek?

Pokud vaše kočka mění své chování a zdržuje se více ve vaší blízkosti, když jste smutní, je zřejmé, že si je vašeho smutku vědoma.

Každá kočka je jedinečná a může na váš smutek reagovat jiným způsobem.

Zatímco některé kočky se vás budou snažit utěšit svou blízkosti, jiné vás mohou ignorovat nebo se vám vyhýbat.

Jak poznáte, jestli její změna chování je opravdu reakcí na váš smutek?

Pozorujte svou kočku po určitou dobu a poznamenejte si její obvyklé chování.

Pokud se její chování změní, když jste smutní, je velmi pravděpodobné, že si je vědoma vaší smutné nálady a že na ni svým způsobem reaguje.

1. Vaše kočka tráví více času ve vaší blízkosti

Může se sice jednat o jemnou změnu v chování, ale pokud jste smutní, můžete si všimnout, že se vaše kočka více zdržuje ve vaší blízkosti.

Je pravděpodobné, že se vás snaží uklidnit a být tu pro vás svým vlastním způsobem.

Navíc, pokud je poblíž, může od vás dostat odměnu v podobě pohlazení, mazlení nebo hry.

2. Vaše kočka se vás snaží utěšit

Pokud má vaše kočka ráda fyzický kontakt, může jít ještě o krok dále, než se jen zdržovat někde poblíž.

Možná se vás snaží utěšit tím, že si vám lehne do klína a projeví vám svou lásku svými kočičími způsoby. Může vám dávat hlavičky (přitisknout hlavu k vašemu obličeji), vrnět nebo vás hnít (zvedat rytmicky přední tlapky nahoru a dolu).

Vaše kočka si na vás může lehnout a poskytovat vám útěchu svým uklidňujícím předením a teplem.

3. Vaše kočka vás ignoruje

Jak jsem se zmínili na začátku, každá kočka je jiná, proto nemůžete očekávat, že všechny kočky budou na smutek reagovat stejným způsobem.

Vaše kočka se může cítit trochu nepohodlně nebo vystresovaně vaším smutkem, který je spojen s vaším neobvyklým chováním nebo vaše kočka nemusí být příliš kontaktní.

V těchto případech vás vaše kočka může úplně ignorovat, když jste smutní.

Neznamená to však, že vaše kočka je bezcitná a že vás nemiluje, pouze je s velkou pravděpodobností citlivější na stres a nedokáže si s vaším smutkem poradit.

4. Vaše kočka se vám vyhýbá

Pokud vaše kočka považuje váš smutek za obzvláště stresující, může se vám úplně vyhýbat a možná se dokonce i před vámi schovávat.

To se může stát, když vašemu smutku předcházely hádky, křik, větší množství lidí nebo hodně hluku.

Až se situace uklidní a stresující podněty zmizí, bude se vaše kočka pravděpodobně cítit dostatečně odvážně na to, aby se k vám přiblížila a dala vám najevo, že jí na vás záleží.

Pokud však vaše kočka projevuje stresové chování i následující 1-2 dny a vyhýbá se vám či nemá chuť k jídlu a je pasivnější, může být příčinou její změny chování vážnější důvod.

5. Vaše kočka se snaží získat vaši pozornost

Kočka si dělá, co chce bez ohledu nato, jestli se vám to líbí nebo ne.

Znáte to z vlastní zkušenosti. Vaše kočka vás jednoduše svým chováním donutí, abyste pokračovali ve své obvyklé rutiny.

To znamená, že vás ráno v danou dobu svým pláčem probudí, abyste jí dali najíst, i když nemáte náladu vstávat a nejraději byste celý den zůstali ležet v posteli.

Jste smutní a v depresi a nechce se vám nic dělat. Sednete si nebo lehnete k televizi, ale za chvíli je u vás vaše kočka, která vás svým skákáním, kousáním, mňoukáním nebo upřeným zíráním vybízí ke hře.

Vaše kočka to nutně nemusí dělat proto, aby vás rozptýlila a přerušila vaše smutné myšlenky, ale v každém případě vám to pomůže cítí se lépe.


Může vám vaše kočka pomoci, když jste smutní?

Kočka je skvělou emocionální podporou v situacích, kdy se cítíte mizerně.

Obecně známým faktem je, že vlastnictví domácího mazlíčka pomáhá zlepšit náladu lidí.

Ve skutečnosti mohou terapeutická zvířata dokonce pomoci lidem, kteří se necítí dobře.

Jedním z důvodů je, že hlazení a drbání zvířete snižuje naši hladinu stresu a uvolňuje endorfiny, tzv. hormony štěstí.

Není to jen hormonální záležitost. Cítíme se dobře díky samotné přítomnost kočičího společníka a pociťujeme jeho bezpodmínečnou lásku, věrnost a náklonnost.

Roli také hraje fakt, že péče o kočky a jiná domácí zvířata nám může dát pocit smysluplnosti a donutit nás dodržovat určitou každodenní rutinu.

Cítíme, že nás naše kočka potřebuje. Je snadné pochopit, proč nám přítomnost a blízkost domácích mazlíčků pomáhají, když je nám smutno a cítíme se osaměle.

Samozřejmě se jedná o oboustrannou záležitost: většina koček si také užívá společnost svých majitelů a má je ráda.

Některé kočky dokonce trpí separační úzkostí, když je jejich majitel pryč.


Závěr: Kočka pozná smutek, i když nemusí chápat jeho příčinu

Závěr je jednoznačný:

Kočka dokáže poznat smutek a jiné emoce u svého majitele a může mu svým způsobem poskytnout útěchu.

Kočky jsou velmi vnímavé a všímají si změn vašeho hlasu, řeči těla a chování.

Když jste smutní, vaše kočka dokáže vycítit a vypozorovat, že se necítíte dobře a bude se pravděpodobně více zdržovat ve vaší blízkosti.

Mazlení či hraní s kočkou může být přesně to, co zrovna potřebujete a co vám pomůže přijít na jiné myšlenky.

Přítomnost a zájem vaší kočky vám připomene, že nejste sami a že máte u sebe přítele, který vás bezpodmínečně miluje a potřebuje.

Bez ohledu na to, jakou povahu vaše kočka má, je pravděpodobné, že se vás bude snažit utěšit svým vlastním způsobem.

Ale nebuďte zklamaní, když si vás vaše kočka nebude všímat nebo se vám bude dokonce vyhýbat. Některé traumatické události, které mohly vyvolat váš smutek, mohou také způsobit stres a úzkost vaší kočky.

Pokud u vás na návštěvě bylo mnoho lidí nebo jste se s někým pohádali a jste z toho smutní, vaše kočka může z toho být vystrašená a na chvíli se schovat na místo, kde se cítí bezpečně.

Až budete příště smutní a vaše kočka se bude zdržovat ve vaší přítomnosti více, než je u ní obvyklé v danou chvíli, mějte radost z toho, že se o vás zajímá a chce, abyste se cítili dobře.

Vaše kočka si na vás může lehnout, vyžadovat se mazlení nebo hraní. Kočka se vás může snažit rozptýlit.

Některé kočky jsou citlivější na stres a mohou se vám vyhýbat, když zaznamenají změnu ve vašem chování: skleslou řeč těla a pláč. Neznamená to však, že vás nemají rády, pouze jsou nervózní a nejisté ze změny vašeho chování.

Napsat komentář