Kdy odebrat kotě od matky? Jak dlouho by kotě mělo zůstat u matky?

Pokud jste se poprvé stali majiteli vrhu koťátek, určitě se zajímáte, jak dlouho by měla zůstat u své matky a kdy je můžete prodat nebo darovat novým majitelům.

Nebo možná máte v plánu pořídit si nové kotě a chcete vědět, kdy je nejlepší věk na odebrání od jeho matky?

Věk kotěte hraje zásadní roli při odebírání od matky a pro správnou socializaci kotěte a jeho šťastný a zdravý život v nové rodině.

Bohužel, mnoho majitelů, především venkovních koček, odebírají koťata od matky příliš brzy, což může u kotěte způsobit negativní zkušenosti a kotě si může nést trauma po celý svůj život.

Někteří majitelé nabízejí koťata příliš brzo z neznalosti, která je ovšem neomlouvá.

Pokud majitel nedal svou kočku vykastrovat, musí počítat s tím, že se jeho kočka se bude dříve nebo později mrouskat a bude mít koťata.

Někteří chovatelé záměrně prodávají koťata dříve kvůli zisku, aniž by je zajímalo, že to pro kotě ani pro jeho budoucího majitele není nejlepší volba.

Když se koťata narodí, je důležité se o ně postarat, umožnit jim spokojený a zdravý vývoj se svou matkou a sourozenci a najít jim co nejlepší domov.

V každém případě je zásadní nechávat kotě u matky do 12 týdnů věku, aby mělo možnost se socializovat a osvojit si potřebné návyky do života.

V tomto článku si řekneme něco o důvodech, proč je důležité, aby kotě se svou matkou a sourozenci zůstávalo delší dobu, jak můžete poznat, že kotě bylo odebráno od matky příliš brzo a jak můžete pomoci kotěti, které bylo příliš brzo odloučeno od své matky.

Kdy můžete odebrat kotě od matky?

Ideální věk pro odebrání kotěte od matky je 12 týdnů.

Existuje celkem zažitá představa, že koťata jsou připravena k odchodu od své matky při dosažení 8. týdnu věku.

Ale ve skutečnosti je ideální věk pro odebrání kotěte od matky kolem 12 týdnů života a kotě by nemělo být od matky odloučeno do dosažení uvedeného věku.

Koťata do tohoto věku prochází důležitým vývojem, jsou závislá na své matce a osvojují si sociální dovednosti a návyky.

Existuje dokonce Vyhláška č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček, ve které je v § 2 Podmínky chovu koček mimo jiné uvedena následující podmínka chovu koček:

Minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů.

To odpovídá 12 týdnům věku kotěte.

Avšak mnoho majitelů, především se to týká majitelů venkovních koček, nabízejí k odběru velmi malá koťátka.

Při výběru koťátka buďte opatrní a zeptejte se majitele na datum narození vašeho vyhlédnutého kotěte.

Domluvte se také na návštěvě, abyste získali představu o podmínkách a prostředí, ve kterém vyrůstalo.

Podle jeho velikosti můžete také odhadnout, jestli skutečně dosáhlo požadovaného věku pro jeho odloučení od matky.

Tip: Jak dlouho si zvyká kotě na nový domov?

Jaké jsou fáze vývoje kotěte?

Koťata prochází do věku 12 týdnů života fázemi, při kterých je zásadní role kočičí matky pro jejich zdravý vývoj a osvojení kočičího chování.

Pro lepší porozumění vývoje kotěte a otázky vhodného věku pro jeho odebrání od matky se podívejme na jeho vývoj v prvních 12 týdnech jeho života.

Vývoj kotěte: 0-4 týdny staré kotě

V této fázi života jsou novorozená koťata zcela závislá na své matce.

Během prvního týdne života jsou oči koťat zcela zavřená a ani nic neslyší, což jim ztěžuje orientaci v prostředí a naplňování jejich základních potřeb.

Koťata jsou v tomto věku naprosto a neustále závislá na péči své matky:

 • Reguluje jejich tělesnou teplotu

Koťata nemohou regulovat svou tělesnou teplotu, dokud nejsou alespoň 3 týdny stará.

Bez teplého těla své matky by sama nedokázala udržovat svou tělesnou teploty na optimální úrovni.

Koťata se neustále drží v těsné blízkosti své matky, která vyzařuje teplo a udržuje je ve své blízkosti, aby jim poskytla teplo a pohodlí. Navíc takto malá koťata nejsou dostatečně osrstěná.

 • Udržuje je v čistotě

Koťata se spoléhají na to, že je matka po jídle a po vykonání potřeby udrží čisté.

Čistota je zásadní v prvních několika týdnech života kotěte, kdy je kotě nejzranitelnější a potřebuje se vyhnout jakýmkoli nemocem nebo infekcím.

 • Poskytuje jim mléko

Kotě musí zůstat u své matky, dokud stále pije její mateřské mléko.

Koťata mladší 10 dnů potřebují pít mléko každé 2 hodiny, aby rostla a zůstala zdravá. Dehydratace je navíc jedním z největších rizik pro novorozená koťata.

 • Stimuluje jejich vylučování

Koťata mladší než čtyři týdny potřebují stimulaci, aby se vyprázdnila.

Jejich matka to dělá tak, že jim olizuje jejich soukromá místa několikrát denně, aby dosáhla snadného vymočení a vykadění.

Z výše uvedeného je jasné, že kotě v prvním měsíci svého života potřebuje být neustále v blízkosti své matky. Bez její péče by neměla šanci přežít.

Pokud máte doma vrch koťat a všimnete si, že matka se jim příliš nevěnuje nebo nemá příliš mléka, je potřeba, abyste se zapojili a své kočičí matce s péči o koťata pomohli.

Během 2. až 4. týdne se u koťat začnou prorážet první zoubky.

Nemělo by jim to způsobit přílišnou bolest, ale doporučuje se koupit koťátkům hračky na kousání, aby neokusovala jiné předměty ve vašem domě.

V tom věku je zásadní, aby koťata byla se svou matkou, na kterou jsou pně závislá a bez které by v přírodě sama nepřežila.

Vývoj kotěte: 4-8 týdnů staré kotě

Když koťata dosáhnou věku 4 týdnů, jsou dost stará na to, aby se od své matky začala učit potřebným dovednostem.

Přestože tyto následující 4 týdny jsou pro přežití kotěte méně nezbytné, je to stále velmi důležité období pro jejich vývoj a pro naučení se správného kočičího chování a návyků.

Kotě se od své matky učí, co znamená být kočkou a jak by se jako kočka mělo chovat.

K některým z věcí, které kočky naučí svá koťata v tomto věku, patří:

 • Používat záchod

V tomto věku mohou koťata začít samostatně chodit na záchod.

Je potřeba zakoupit záchod s nízkými okraji, do kterého vaše kotě bude moci bez problémů vlézt i z něj vylézt.

Kotě se rychle od své matky naučí používat záchod na vykovávání potřeb.

To je zásadní dovednost, kterou by se kotě mělo naučit, než půjde do nového domova.

 • Lov

Kočičí matka učí svá koťata lovit tak, že jim přinese mrtvé myši a ukáže jim, co je kořist, a nechá je, aby si s nimi hrála.

Přestože kotě bude mít domov, kde bude mít zajištěno i krmení, je lov pro ně neoddělitelnou součástí a tyto základy se učí od své matky.

 • Rozeznávání jedlých a nejedlých složek

Kočičí matka také předává koťatům znalosti ohledně toho, co je poživatelné a co ne, syčením a jinými zvukovými projevy u jídel.

To je v pozdějším životě klíčové, aby vaše kočka nekonzumovala toxické látky.

V tomto věku začínají koťata jíst mokré krmivo a potřebují, aby je matka začala odstavovat.

 • Komunikační dovednosti

Kočičí matka začíná učit svá koťata životně důležitým komunikačním a socializačním dovednostem.

Koťata se také učí od svých sourozenců ze stejného vrhu.

Vývoj kotěte: 8-12 týdnů staré kotě

Existuje zažitá představa, že koťata mohou být odebrána od matky ve věku 8 týdnů.

V tomto věku už si koťata sama čistí kožíšek a pečují o sebe, měla by vědět, jak používat toaletu, jsou odstavena od mléka a stávají se stále více nezávislými.

Měla by být schopna běhat, skákat a už jsou i extrémně hravá.

I když se na první pohled může zdát, že koťata ve věku 8 týdnů by mohla být od matky odebrána, ještě nejsou zcela připravena na nový domov.

Dokážou se o sebe postarat, kdyby musela, ale je pro ně prospěšné, když zůstanou se svou matkou a sourozenci další 4 týdny.

Za tuto dobu si zdokonalí schopnost a dovednosti, které se od své matky naučila. Budou také více socializovanější a osvojí si pravidla a hranice.

Koťata mají šanci užívat si lásku a péči své matky a vzájemnou společnost a hraní se svými sourozenci.

Když doma přivítáte 12týdenní kotě, bude schopno lépe se přizpůsobit novému prostředí a žít šťastný a zdravý život.

Zejména tyto poslední týdny pomáhají se správnou socializací a s rozvojem komunikačních dovedností.

Proč je důležité, aby kotě nebylo od své matky tak brzo odebíráno?

Brzké odloučení od matky může u kotěte způsobit nejen problémové chování, ale i mít vliv na jeho celkové zdraví, pohodu a schopnost adaptace na nové prostředí.

Jak jsme si výše vysvětlili, je ideální, když kotě zůstane u své matky po dobu 12 týdnů.

Během tohoto období se naučí, jak být nezávislé a lépe se přizpůsobí novému domovu.

Pokud je však kotě příliš brzo odebráno od své matky, může to zanechat vážné následky na jeho život v novém domově.

Kotě nemusí být plně socializované a nemuselo se zcela naučit schopnosti a dovednosti potřebné k přežití a ke snadné adaptaci na nové prostředí.

Může hůře zvládat změny, které jsou pro něj stresující.

Pojďme se podívat na problémy, které může způsobit příliš brzké odloučení kotěte od matky.

1. Může se stát agresivní kočkou

Před samotnou domestikací byly kočky divokými zvířaty a tato vlastnost u nich přetrvává dodnes.

Většina koček se však naučí nepoužívat své ostré zuby a drápy na lidi a jiná zvířata.

Toto sociální chování se naučí od své matky, která je usměrňuje a učí je jemným interakcím.

Kotě napodobuje chování své matky a pokud překročí určité meze, matky mu to dá jasně najevo.

Pokud je kotě odebráno příliš brzy, nemuselo mít dostatek času na to, aby se naučilo správným interakcím s ostatními, aniž by mělo potřebu používat své drápy a zuby.

Kotě se poté může stát agresivní v situacích, když má strach, pociťuje stres nebo ohrožení.

To může vést k tomu, že vaše nové kotě bude útočit na ostatní domácí mazlíčky ve vašem domě nebo dokonce na vás a vaši rodinu!

Kotě se od své matky nenaučilo, jak se má jemně chovat k ostatním.

Pokud si například pořizujete nové kotě jako kamaráda ke své současné kočce, ujistěte se, že kotě je skutečně 12 týdnů staré, než si ho vezmete domů.

Kotě, které bylo příliš brzo od své matky odebráno, by mohlo s větší pravděpodobností bojovat s vaší současnou kočkou.

Z vaší strany i ze strany vaší kočky by to vyžadovalo mnohem více trpělivost a času, než by si kotě zvyklo a s vaší kočkou skamarádilo, aniž by mělo potřebu na ni syčet a útočit.

2. Může se stát velmi bojácnou a bázlivou kočkou

Koťata se také od své matky učí schopnost odhadovat, čeho by se měla bát a co je naopak bezpečné.

Matka je povzbuzuje k tomu, aby se sebedůvěrou prozkoumávala nové zvuky a vjemy, s vědomím, že je tam s nimi, aby je ochránila, kdyby se vyskytlo nějaké nebezpečí.

Koťata si tím učí sebevědomí a sebejistotu, které jsou důležité pro orientaci v prostředí a také snižuje jejich citlivost na změny.

Z tohoto důvodu se koťata, která byla odebrána od matky před 12. týdnem věku, často bojí svého okolí. Nemají po boku svou matku, která jim poskytuje ochranu při jejich prozkoumávání světa.

Když si od své matky neosvojí potřebnou sebedůvěru a sebevědomí, může kotě být bojácné a postrádat důvěru.

Vaše kotě se tak bude mnohem hůře přizpůsobovat vašemu novému domovu.

Pravděpodobně bude hůře reagovat na změny ve svém prostředí. Některé věci jako je návštěva cizího člověka nebo zvířete ve vašem domě nebo hlasité zvuky v noci s ohňostrojem, mohou u něho způsobit silnou úzkost.

Některá koťata mohou být tak plachá, že se i bojí lidí a raději od nich utíkají, než aby na sebe nechala šáhnout.

3. Je náchylnější k nemocem

Koťata odebraná matce příliš brzy jsou náchylnější k nemocem.

Mateřské mléko poskytuje koťatům všechny živiny, které potřebují, aby z nich vyrostly zdravé a silné kočky. Je důležité pro zesílení kostí, posiluje jejich imunitu a pomáhá vývoji orgánů.

Kotě, které je matce odebráno příliš brzy, se nemusí vyvíjet tak, jak by mělo.

To se může na jeho zdraví projevit okamžitě nebo až v pozdějším věku. Mohou například trpět více onemocněními kloubů nebo očními problémy, protože se v první řadě nikdy plně nerozvinuly.

Mléko také obsahuje protilátky, které potřebují k boji s infekcemi, se kterými se mohou později v životě setkat.

Předčasné odstavení koťat od matky může způsobit, že koťata budou mít oslabenější imunitu a budou náchylnější k pravidelným nemocem.

4. Může vykazovat problémy s chováním

Matky předávají svým koťatům celoživotní lekce o tom, jak být kočkou a jak by se taková kočka měla chovat.

Koťata se učí používat toaletu tím, že pozorují svou matku a napodobují její chování.

Koťata, která se od matky nenaučila používat záchod před příchodem do nového domova, mohou mít potíže s používáním záchodu.

Ovšem zpočátku mohou mít problémy i koťata, která běžně používala toaletu v původním domově, ale nové prostředí a stres mohou být důvodem počátečních nehod.

V tomto případě se ale kotě rychle s vaší pomocí naučí toaletu používat.

Některá koťata se nemusela naučit po sobě zahrabávat.

Matka také učí koťata, jak se mají čistit a pečovat o osobní hygienu. Pokud bylo kotě příliš brzo odebráno, může mít problémy s vlastní péčí.

Možná pak budete muset více času věnovat péči o sovu kočku. Jejich srst může vypadat méně udržovaně a rozcuchaně.

U koťata se může objevit i další problémové chování jako je drsné hraní, kousání a škrábání. Některá koťata nemusí být schopna si něco ulovit, což ale nebude podstatný problém u koček chovaných v bytě.

Co dělat, když bylo kotě od matky odebráno příliš brzo?

Pokud si domů přinesete příliš malé kotě, počítejte s tím, že v závislosti na věku bude od vás vyžadovat více vaší péče a času.

Může se stát, že se k vám dostane malé kotě, které je mladší než doporučovaných 12 týdnů.

Buď jste našli zatoulané či opuštěné kotě nebo jste si od majitele vzali kotě, u kterého jste si následně uvědomili, že je mladší než 12 týdnů.

Vaše kočka může mít koťata, o které se však odmítá starat nebo nemá dostatek mléka a veškerá péče o ně zůstala na vás.

Bez ohledu na okolnosti zůstaňte v klidu a snažte se udělat vše proto, abyste se o kotě co nejlépe postarali.

I když bylo kotě příliš brzo odloučeno od své matky, můžete z něho vychovat sebevědomého a přátelského člena rodiny.

Pravděpodobně to bude však vyžadovat více vašeho času, trpělivosti a úsilí.

Vaším úkolem bude převzít práci jeho matky, abyste své nové kotě naučili mnoha dovednostem a chování, které nemělo čas si od své matky během krátké doby osvojit.

V tomto případě pomůže, pokud doma máte jinou kočku, která by mohla kotě naučit potřebným návykům a sociálnímu chování.

Množství péče, které vaše kotě bude od vás potřebovat, závisí na věku kotěte.

Pokud je kotě ve věku od 0 do 4 týdnů, bude na vás zcela závislé jako na své matce a budete muset za něj vše udělat.

Počítejte s tím, že péče o takto malé kotě bude vyžadovat mnoho energie a trpělivosti.

 • Udržujte kotě v teple, dokud nebude schopno regulovat svou tělesnou teplotu.

Připravte pro něj pohodlné místo, kde se bude cítit příjemně a bude mít dostatek tepla.

Jeho místo na spaní přesuňte do teplejší místnosti a ujistěte se, že tam není průvan.

 • Krmte své kotě speciálním náhradním mlékem pro koťata z lahvičky.

Koťata mladší 10 dnů potřebují krmit každé 2 hodiny a v následujících týdnech méně často.

Pokud budete potřebovat poradit, promluvte si se svým veterinářem nebo s někým v okolí, kdo má zkušenosti s náhradním odchovem koťat.

Na internetu je k dispozici mnoho informací, jen se ujistěte o jejich důvěryhodnosti.

 • Pomáhejte svému kotěti vyprazdňovat tak, že budete stimulovatjeho genitálie a anální oblast.

Jejich matka k tomu používá jazyk, ale pochybuji, že tuto metodu budete chtít používat.

Místo toho ji můžete napodobit tím, že si vezmete teplý a vlhký hadříček a budete jím tato místa třít. Je důležité to dělat po každém krmení.

 • Udržujte svá koťata v čistotě, dokud nebudou schopna sama o sebe pečovat. K tomu můžete opět používat vlhký hadřík.

Kotě očistěte po každém krmení a vyprázdnění. Tím odstraníte veškeré výtok a nečistoty, které by potenciálně mohly způsobit onemocnění a infekce.

Pokud jste úspěšně zvládli první čtyři kritické týdny života kotěte, pořádně se pochvalte a dopřejte si ocenění.

Toto rané období je nejnáročnější částí kočičího života, který vyžaduje nejvíce vaší péče.

I nadále bude však kotě potřebovat vaši péči, ale vaše role bude mnohem snadnější.

Vaše role matky se přesouvá od základní péče k výuce základních životních dovedností a socializace kotěte:

 • Pomozte svému kotěti přejít z mléka na pevnou stravu.

K tomu obvykle dochází v období mezi 4. a 7. týdnem věku. Zpočátku míchejte trochu mokrého krmiva s náhradním mlékem a postupně zvyšujte množství mokrého krmiva.

 • Naučte své kotě používat toaletu, jakmile se bez vaší pomoci dokáže samo vyprázdnit.

Připravte si mělkou toaletu se stelivem a vložte kotě do toalety, aby si zvyklo na kočičí stelivo, jeho texturu a vůni. Poté můžete po každém vyprazdňování kotě umístit do toaletu, což mu pomůže vytvořit si asociaci toalety s vykonáváním potřeby.

 • Naučte své kotě interakcí tím, že se mu každý den budete věnovat, hladit ho, mluvit na něj, aby si zvyklo na lidskou společnost.

Také byste si měli s kotětem pravidelně hrát a zacházet s ním tak, aby bylo zvyklé na lidský dotek. To také pomáhá stanovit důležité hranice s kousáním a škrábáním již od mládí.

 • Pomozte svému kotěti získat důvěru ve své prostředí.

Seznamte ho s co největším počtem podnětů a pachů, aby se brzo naučilo, jak se vypořádat s novými situacemi.

Měli byste si také hrát se svým kotětem, aby si zvyklo na různé formy stimulace a začala usměrňovat své lovecké instinkty.

Pokud dodržíte všechny tyto kroky, vaše kotě, které bylo předčasně odloučeno od matky, by se mělo relativně dobře zabydlet ve svém novém životě. V

Ve věku 8 až 12 týdnů by mělo být na dobré cestě stát se šťastnou, zdravou a sebevědomou kočkou, která se nemůže dočkat, až si začne užívat života a prozkoumávat ho.

Závěr: Kotě by mělo být odebráno od matky ve věku 12 týdnů

V ideálním případě je kotě od své matky odloučeno ve věku 12 týdnů.

Ve vyhlášce o chovu koček je dokonce věk 12 týdnů stanoven jako minimální hranice pro odběr koťat. To se ovšem týká pouze plemen, které jsou registrované pro chov.

U venkovních koček, které nejsou nikde evidované, se toto pravidlo často nedodržuje.

Ale i někteří chovatelé kočičích plemen nedodržují toto nařízení a nabízejí k odběru koťata mladší než 12 týdnů.

Majitelé odebírají příliš malá koťátka buď z nevědomosti, kvůli zisku nebo se záměrem se co nejrychleji zbavit koťat, která jsou jim na obtíž.

Než se nového kotěte ujmete, zeptejte se majitele na datum narození a domluvte se i na osobní návštěvě.

Pokud vám majitel neříká pravdu o věku kotěte, při osobní návštěvě lze více či méně přesně poznat, jak staré kotě ve skutečnosti je.

Kotě by měl být se svou matkou do 12 týdnů, aby si od ní osvojilo potřebné návyky, sociální dovednosti a správné chování.

Pokud je kotě odebráno před tímto věkem, může se u něj později projevit agresivní chování nebo může být velmi bojácné a hůře snášet změny ve svém prostředí.

Koťata, která jsou od matky odloučena příliš brzo, mohou v dospělosti být také náchylnější k různým onemocněním.

Vždy se ujistěte, že kotě, kterého se chcete ujmout, je skutečně minimálně 12 týdnů staré.

Pokud naopak máte doma vrh koťátek, kterým hledáte nový domov, nedávejte je do nového domova dříve, než dosáhnout věku 12 týdnů.

Napsat komentář