Chytání kočky za krk: Je lepší se mu vyhnout?

Většina majitelů ví, že existuje způsob, jak kočku znehybnit, když je potřeba udělat něco, co se jí nelíbí.

Chytání kočky za krk je známou technikou, při které uchopíte kůži a srst na zadní straně lopatky.

Kočky se rodí s volnou kůží na zadní straně krku.

Kočičí matky chytají svá koťata za krk, když je potřebují přenést na bezpečnější místo.

Chytání za krk, které používá člověk, se považuje za imitaci tohoto přirozeného chování u koček.

Tuto techniku k znehybnění kočky používají veterináři, kadeřníci a majitelé jako bezpečný a jemný způsob k znehybnění kočky.

Ale je to bezpečné a příjemné pro dospělou kočku?

Současný výzkum ukazuje, že chytání kočky za krk není pro kočku vůbec příjemnou a bezbolestivou metodou, i když jsme o tom byli přesvědčováni a přesvědčeni.

Držení kočky za kůži může být ve skutečnosti zbytečně nepříjemné, nepohodlné a bolestivé a jeho časté používání může vést k negativním následkům.

Existují mnohem lepší způsoby, jak znehybnit kočku tak, aby to pro ni bylo bezpečné a zároveň pohodlné.

Pojďme se blíže podívat na to, proč chytání kočky za krk není vhodnou metodou k znehybnění kočky a jaké jiné alternativy můžete použít, když potřebujete svou kočku znehybnit.

Proč je lepší vyhnout se chytání kočky za krk?

Chytání za krk je pro kočky nepříjemný i bolestivý způsob znehybnění, kterému je lepší se vyhnout.

Jak už jsem se zmínili v úvodu, mnoho lidí je přesvědčeno o tom, že chytání za krk je naprosto bezpečným, pohodlným a přirozeným způsobem, když chtějí svou kočku znehybnit, přesunout nebo potrestat.

Toto chování je přirozené u malých koťat, kdy matka používá chytání za jejich zátylek, aby je přemístila, když je potřeba.

V dospělosti je toto chování pro kočky nepříjemné a bolestivé.

Podívejme se na několik důvodů, proč byste svou kočku neměli za krk chytat.

1. Chytání za krk je pro kočku bolestivé

Vědci zjistili, že chytání kočky za krk k jejich znehybnění není u dospělých koček vhodnou metodou.

V experimentu byly u koček během chytání za krk pozorovány jejich reakce: poloha a pohyby uší, hlasové projevy, olizování rtů a fyziologické reakce (poměr dilatace zornic, frekvence dýchání).

Kočky očividně pociťovaly nepříjemné pocity a krátkodobě prožívaly pocity nepohody, když byly znehybněny chycením za krk.

Navíc dospělá kočka je příliš velká na to, aby mohla být bezpečně chycena tímto způsobem.

Koťata mají přirozený reflex uvolnit se, když jsou zvednuty za zátylek, ale tento reflex s přibývajícím věkem mizí.

To je jeden z důvodů, proč dospělé kočky jsou napjaté nebo dokonce začnou bojovat, když je chytíte za krk, což je pro ně stresující a děsivé.

Jedna z mých koček nesnášela, když jsem jí chytala za zátylek a vždy byla na pozoru a v napětí, když to očekávala.

Na začátku jsem to dělala, když jsem jí dávala tabletky, pak jsem s tím přestala, protože jsem si uvědomila, že se jí to vůbec nelíbí a že z toho má strach.

2. Chytání za krk způsobuje strach a stres

Chycení kočky za zátylek může spustit automatickou reakci „uteč nebo bojuj“, která zvyšuje pocity strachu a stresu.

Roli může hrát i fakt, že predátor, který zaútočí na kočku, se ji bude snažit chytit právě v oblasti za krkem.

Je tedy pochopitelné, proč chytání za krk může u kočky vyvolat napětí a pocit nebezpečí.

Tento způsob znehybnění pravděpodobně bude mít za následek, že vaše kočka bude s vámi bojovat místo toho, aby se klidně nechala přemístit tam, kam ji potřebujete nebo aby v klidu zůstala na místě.

3. Úzkost

Znehybnění pomocí chycení za krk připravuje kočku o svobodu pohybu a kontroly prostředí, což v ní může vyvolat strach, úzkost a vést k poškrábání majitele, k útěku a skrývání se.

4. Agresivita

Pokud používáte chytání za krk jako způsob k výchově své kočky, můžete zjistit, že tato metoda má na chování kočky opačný účinek a může dokonce ve vaší kočce vyvolat agresi.

Chytání za krk může vaši kočku vystrašit nebo jim i způsobit bolest, což může vést k obranné agresi.

U dospělých koček se může vyvinout úzkost, když jsou často chytány za krk, což může způsobit agresivitu vůči lidem a vyhýbání se jejich společnosti a blízkosti.

5. Narušení důvěry

Chytání za krk je nejen neúčinný způsob k omezení nebo znehybnění kočky, ale může také vést k snížení důvěry mezi vámi a vaší kočkou.

Opakované chytání za krk může u kočky narušit nejen samotnou důvěru vůči vám, ale probudit v ní obrannou reakci.

Její nechuť vůči manipulaci bude narůstat a může z dlouhodobého hlediska vést ke zhoršení její psychické pohody a negativním reakcím vůči celkovému zacházení a dotekům.

Existuje riziko, že si kočka začne spojovat bolest a nepříjemné pocity spojené s chytáním s vámi, což může vést k tomu, že se vás začne bát.

Odborníci poukazují na to, že i když je pro koťata příjemné, když je chytíte za zátylkem a nosíte je, neznamená to, že je to pro ně z dlouhodobého hlediska užitečné nebo zdravé.

Pokud vám veterinář poradil, abyste svou kočku chytali za zátylek při podávání léků, zkuste jiný alternativní způsob, který vám umožní lék podat a zbytečně svou kočku nestresovat více než je nezbytné.

V některých případech musíte své kočce dávat lék třeba i dvakrát denně po delší dobu nebo i celoživotně a pokud byste ji měli každá den chytat za zátylek, mohlo by to v dlouhodobém horizontu narušit váš vzájemný vztah, důvěru a psychickou pohodu vaší kočky.

Proč se kočky chytají za krk?

Kočičí matky chytají svá koťata za krk, když je chtějí přenést do bezpečí.

Kočky se s chytáním za zátylek setkávají velmi zřídka a pouze v omezených případech:

 • Jako koťata u svých kočičích matek.

Je to nejčastější situace, kdy je kočka nejen chycena za zátylek, ale dokonce i přenášena.

Koťata mají v sobě zabudovaný přirozený instinkt uvolnit se, když jsou takto chycena.

Tento instinkt však během dospívání zmizí a kočičí matky přirozeně přestanou svá koťata chytat za krk poté, co dosáhnou věku asi dvou měsíců.

 • Kočky při páření.

Kocouři často koušou kočky do zátylku, když se s nimi páří.

 • Kočku může také za zátylek chytat dravec, když se ji snaží ulovit. Kočky vzájemně se mohou chytat za krk při boji, ale to je něco jiného než chytání za krk člověkem.

Jak jsme si uvedli již výše, obecně se nedoporučuje kočku chytat za krk, když ji chcete znehybnit.

Jaké jsou alternativní způsoby pro zacházení kočky a její znehybnění?

Pokud chcete svou kočku znehybnit, můžete vyzkoušet jiné alternativní způsoby, které jsou na rozdíl od chytání za krk pro kočku příjemnější.

Pokud potřebujete se svou kočkou manipulovat, znehybnit ji nebo s ní pohybovat, můžete vyzkoušet alternativní způsoby, které nemají negativní účinky jako chytání za krk.

Tyto způsoby jsou mnohem citlivější a pro vaši kočku pohodlnější a příjemnější:

 • Jemně stiskněte kočičí hlavu a čelist, abyste je znehybnili, aniž byste tím vyvolali náhlé napětí, které chycení za krk způsobuje.

Umístěte ukazováček a prostředníček na hlavu kočky a palec a prsteník pod čelist.

Toto držení je skvělou alternativou k chytání za krk u klidných koček a zároveň vám umožňuje přístup k tomuto chycení, pokud je to nezbytně nutné.

 • Pro mírné omezení kočky doma můžete svou kočku umístit mezi své nohy, zády směrujícími k vám. Přitom rukama jemně držíte kočku v klidu, zatímco jí podáváte lék nebo provádíte jinou činnost, které se vaší kočce nelíbí.
 • Přes hlavu své kočky můžete také přehodit ručník nebo lehkou přikrývku, aby vás neviděla, jak se k ní přibližujete a manipulujete s ní.

To pomáhá snížit její úzkost z neznámého a vám to pomoci vyhnout se možné agresivitě zamířené vaším směrem.

 • Dalším dobrým způsobem, jak humánně omezit kočku, je použít ručníkovou metodu, kterou někteří lidé označují jako „kočičí burrito“.

Kolem kočky volně omotáte ručník a tím jemně ji znehybníte a necháte její hlavu vykukovat z ručníku.

Jakmile je kočka zabalená, můžete s ní bezpečně a klidně manipulovat a pokračovat ve vaší proceduře. Je důležité, aby ručník nebyl tak těsný, aby narušoval schopnost kočky dýchat.

Při manipulaci s kočkou můžete použít ručník nebo silné rukavice, které vás ochrání a umožní kočce se pohybovat mnohem svobodněji a volněji, a přitom se sama nebude cítit tak omezována.

Tyto způsoby nevyvolávají zbytečnou úzkost nebo nepohodlí zvířeti, což z nich dělá lepší alternativu k chytání za krk.

Je to také způsob, jak se chovat k vaší kočce s větší láskou, respektem a něhou a nenarušili jste váš vzájemný vztah založený na důvěře.

Zásady pro chytání kočku za krk

Pokud potřebujete svou kočku chytit za krk, dělejte tak pouze v nezbytných případech.

Pokud se rozhodnete svou kočku chytit za krk, mějte přitom na paměti několik důležitých věcí:

 • Chytání za krk není pro kočku pohodlné.
 • Chytání za krk používejte pouze tehdy, když jiné metody nefungují nebo když nastane pohotovost a vy potřebujete svou kočku okamžitě zadržet nebo přesunout.
 • Pokud svou kočku často chytáte za krk, je pravděpodobné, že se tato metoda znehybnění stane méně a méně účinnou.
 • Pokud přitom musíte svou kočku zvednout, musíte podepřít váhu jejího těla, jinak může dojít k jejímu zranění.
 • Po uvolnění z tohoto držení svou kočku vždy odměňte pohlazením, pamlskem či pochvalou pro posílení žádoucího chování.
 • Poraďte se se svým veterinářem, abyste se ujistili, že svou kočku správně uchopujete za její krk.

Pokud chycení za krk provedete nesprávně, mohlo by to vaší kočce způsobit vážné poranění krčních svalů a kůže kolem krku.

Mohou se vyskytnou vzácné situace, kdy je chycení za krk potřeba pro dočasné omezení kočky, a to v případě bezprostředního nebezpeční pro kočku nebo lidi. Ovšem chytání za zátylek byste nikdy neměli používat jako způsob pro pravidelné a běžné znehybňování kočky.

Jak správně chytat kočku za krk?

Při chytání kočky je důležité postupovat tak, abyste svou kočku zbytečně nestresovali a neublížili jí.

Pokud je nutné kočku chytit za krk, řiďte se přitom následujícími kroky:

 1. Předtím, než se kočku pokusíte chytit za krk, se ujistěte, že se vaše kočka cítí uvolněně a pohodlně. Pokud má vaše kočka na sobě obojek, sundejte jí ho.
 1. Umístěte kočku na pevný a rovný povrch jako je stůl nebo pracovní deska, což vám usnadní chytání a držení za krk. Kočku můžete nechat na zemi, pokud se tam cítí pohodlněji.
 1. Jemně a pevně uchopte vaší celou rukou uvolněnou kůži na zadní straně krku kočky co nejblíže k uším. Čím blíže k uším ji budete chytat, tím větší kontrolu budete mít nad hlavou vaší kočky a případným zápolením nebo kousáním.
 1. Uši vaší kočky by měly zamířit mírně dozadu, když uchopíte kůži přímo za ušima. To je pro vás znamení, že ji uchopujete na správném místě.
 1. Když sevření utáhnete, kůže by měla být v ruce stále poměrně volná. Pokud je napjatá, možná jste chytili příliš mnoho kůže, v tomto případě mírně povolte sevření. Vaše kočka vám pravděpodobně dá vědět, pokud držíte kůži příliš pevně.
 1. Nechytejte příliš malé množství kůže, což by pro vaši kočku mohlo být nepříjemné a bolestivé. Pozměňte svůj úchop tak, abyste nabrali více kůže.
 1. Pokud má být kočka znehybněna kvůli vyšetření nebo podávání léků, jemně jí zatlačte hlavou k podlaze nebo ke stolu tak, aby mohla klidně ležet na bříšku. Volnou rukou lehce držte přidržujte zadní část jejího těla nebo její zadní nohy.
 1. Pokud musí být kočka zvedána, když je chycena za krk, musíte podepřít její váhu tím, že jí položíte volnou ruku pod zadek nebo zadní nohy, když ji zvednete a přesunete tam, kam je potřeba.

Závěr: Chytání za krk u kočky je nepříjemným způsobem k jejímu znehybnění

Chytání za krk je oblíbeným způsobem k znehybnění kočky a někdy i k jejímu potrestání.

Většina lidí si myslí, že je chytání za zátylek u kočky naprosto přirození a pro kočku pohodlné. Když přeci jako kotě byla přenášena svou kočičí matkou a při chycení za zátylek se naprosto uvolní a znehybní.

Ve skutečnosti však kočka používá chytání za krk u svých malých koťat pouze do věku 2 měsíců. Poté koťata postupně ztrácejí pružnost v zátylku a už pro ně není přirozené, aby je za něj někdo až na pár ojedinělých situací chytal.

Studie ukazují, že chytání za krk je pro kočky velmi nepříjemné a může být dokonce i bolestivé. Navíc pokud se vám nepodaří kočku správně uchopit za zátylek, můžete ji způsobit i zranění.

Časté chytání za krk může zanechat mnoho negativních následků.

Vaše kočka může začít pociťovat strach, úzkost a stres a vytvářet si negativní asociace s prostředím nebo s lidmi, kteří ji za zátylek chytají a drží.

Existuje několik alternativních způsobů, které vám pomohou vaši kočku znehybnit, aniž by s sebou nesly negativní následky této metody znehybnění.

Chytání za krk je na místě pouze v nouzových situací, když potřebujete rychle jednat, svou kočku chytit nebo rychle přemístit.

Při běžných situacích, když potřebujete své kočce ostříhat drápky, vyčistit uši, podat léky, je lepší použít jinou metodou, při které se bude cítit pohodlněji a příjemněji.

Napsat komentář